A Dangerous Game Called Love-1

Alayza was sexy, rich, and beautiful. Whatever she wanted, she always got – so she expected to get the only man she fell in love with.

But Zack was not rich like her. And he didn’t believe that someone like Alayza would really love him. He ignored her.

So she did the chasing. Si Alayza ang nanghabol, nanligaw, at nanuyo kay Zack.

Hanggang sa madaig ng damdamin ang katinuan… bumigay si Zack sa puwersa ng atraksiyon para sa dalagang masigasig.

Na ang naging kapalit ay ibayong sakit at disilusyon…

Pinarusahan ni Alayza ang sarili dahil sa napakalaking kasalanang nagawa sa lalaking tanging iibigin habang buhay.

Hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga landas… May pag-asa pa kaya siyang lumigaya?

* * *

Sampung mga katulong sa bahay ang nagtulung-tulong sa pag-iibis ng mga kahon at plastic bags na pawang may mga tatak ng ilan sa mga sikat na department store sa Maynila.

Punumpuno ang loob at compartment ng puting Mercedes Benz na paboritong kotse ni Gomer Tarrazona, ang nangungunang negosyante ng mga piyesa ng computer sa bansa ngayon.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Isang multi-milyonaryo na matapos ang maraming taon ng pagtitiyaga at pag-iipon ng kayamanang tinatamasa ng bagong pamilya.

Dating batang iskuwater na may kakaibang talino sa paglikha ng maliliit at kumplikadong bahagi ng isang buong bagay.

Mapa-laruan o mapa-instumentong de-kuryente. Sa pamamagitan ng pagsisikap, nakatapos ng pag-aaral ang batang Gomer.

Nakapagtrabaho sa iba`t ibang kumpanya para makakalap ng iba`t ibang karanasan.

Hanggang sa makatuklas ng isang modernong pamamaraan sa maramihang produksiyon ng isa sa mga importanteng parte ng karamihan sa mga electronic devices.

Parang hinihipang lobo ang pagyaman ng binatang negosyante.

Kaya nga nagpasiya na si Gomer na mag-asawa na at magpamilya.

Pinakasalan ang sariling sekretarya na si Alice Dillon.

Makalipas ang maikling panahon, isinilang ang una at huling anak na babae.

Nagkaroon kasi ng kumplikasyon ang pagbubuntis ng asawa kaya hanggang isa lamang ang maaaring maging supling.

Hindi inalintana ni Gomer Tarrazona na walang magpapatuloy ng lahi ng sariling apelyido.

Singlaki ng pagmamahal sa asawa ang naramdaman agad sa anak, sa una pa lamang pagkikita.

Kamukhang-kamukha ng pinakamamahal na Alice ang batang si Alayza. Napakadaling palakihin sa layaw ang malambing at karinyosang anak.

Hindi na kailangang manghingi para sumpungin nang pagkaheneroso ang lokal na business tycoon ng computer parts.

Sumalubong si Alice sa asawang hindi mangkandaugaga sa pagbibitbit ng mga pinamili para sa kaarawan ng anak.

“Ano na naman ba ‘yan, Gomer?” Pagalit sana ang katanungang iyon pero hindi mapigilan ng babae ang mapangiti sa may pagka-komikong hitsura ng asawang nakasuot pa ng itim na business suit.

Hindi bagay ang nakasabit na timbulang kulay pula at hula-hoop na kulay dilaw sa braso nitong nakasuot pa sa itimang blazer.

“Hay naku, masyado kang mapagpasunod na ama. Masama ‘yan. Huwag mong sobrahan ang pagmamahal sa anak natin. Isa lang siya at napakadaling ma-spoiled. Baka lumaki siyang may sungay sa ulo, sige ka.”

“Killjoy ka talaga, Alice,” tudyo ni Gomer habang hinahagkan ang pisngi ng asawa. “Hindi mangyayari ‘yon dahil magmamana siya sa ‘yo na mabait at maunawain.”

Pero mali ang naging prediksiyon ni Gomer…

“Basta! Basta! Basta! Gusto ko ng red car sa birthday ko!” hiyaw ng dalagitang nagdadabog na lumabas ng kumedor.

Pabagsak na isinara ang solidong pinto kaya dumagundong na parang kulog ang pagsasalubong ng kahoy sa kahoy.

Nagkatinginan sina Gomer at Alice. Nang-uusig ang sa babae at may pagsisisi naman ang sa lalaki.

Maya-maya’y napabuntong-hininga na lamang ang lalaki.

“I’m sorry, Alice. Really sorry.”

Bumuntong-hininga na rin lang ang babae.

“Nandiyan na ang kinatatakutan ko, Gomer. Kung bibigyan natin ng kotse ang anak mo, kahit na menor de edad pa siya, tiyak na magsasawa agad siya. Ano naman ang kasunod na hihingin niya? Sportscar? Motorsiklo? Siyempre, mas mabilis ang pipiliin niya. O kaya’y eroplano siguro?”

“Alice, please.” Isinuklay ni Gomer ang mahahabang daliri sa maikli at alun-along buhok.

Namumula ang mga punong-teynga habang pinakikinggan ang pagsesermon ng asawa. Si Alice lang ang puwedeng gumawa nang gayon sa presidente ng Tarrazona Enterprises, Ltd.

“Huwag mo akong sumbatan nang tungkol sa pagmamahal ko sa anak natin. Masakit sa loob ko ang nangyayari. Pero ayaw kong maniwala na ako lang ang dahilan nang ipinagkakagayon ni Alayza. Surely, isa na ang kapaligiran niya, hindi ba?”

Napailing-iling na lamang si Alice. May punto doon si Gomer. Hindi nga maganda ang barkadang kasa-kasama ng anak nilang teenager sa kasalukuyan.

“Maaaring tama ka nga,” wika nito, halatang hindi agad-agad sasang-ayon sa ideya ng asawa — sa hindi na mabilang na pagkakataon kapag ang tungkol sa anak na ang pinag-uusapan!

Pinilit palisin ni Alice ang sarkasmo sa tinig sa nakikitang paghihirap ng kalooban ng asawa.

“O, siya, hindi na natin uulit-ulitin ang nakaraan. Ano ba ang magandang solusyon? Hindi maaaring magpatuloy ang pagtigas ng ulo ng anak natin.”

Matagal na nag-isip ang lalaki. Nakalimutan na ang masarap na hapunang inihanda ng asawa para sa bisperas ng kaarawan ni Alayza. Disisais anyos na ang anak nila!

Nasaan na ang pangkaraniwang larawan ng pagka-inosente ng babaeng tutungtong sa ganitong gulang? tanong ni Gomer sa sarili habang naglalaro sa diwa ang sopistikadang anyo ng anak.

Marunong na agad ng pagme-make-up! Nakakahinga pa siya nang maluwang dahil wala pang lumilitaw sa mga report ng bodyguard ni Alayza na mayroon na itong boyfriend.

Pero ngayong nalaman na niya ang ibig hingin ng dalagita — mas gusto na siguro niyang magka-nobyo na lang ito!

“May naiisip ako,” umpisa ni Gomer matapos kitilin ang umuusbong na isipin tungkol sa nalalapit na panahong mag-aasawa na ang kanyang ‘little princess’.

“Ano kaya kung pagbakasyunin natin siya kay Ate Ditas?”

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alice.

“Sa Jamalig? Ayaw ni Alayza ang islang iyon. Hindi ba’t halos mag-histerikal na siya nung isang taon para lang iuwi natin siya agad?”

Lumuwang ang ngiti sa labi ni Gomer. Tumangu-tango na para bang ikinatutuwa pa ang huling tinuran ng asawa.

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-2

Comments are closed.