A Dangerous Game Called Love-10

Kinabukasan, maaga bumangon si Alayza dahil hindi na naman siya nakatulog nang mahimbing.

Umaalingawngaw sa loob ng utak niya ang banta ni Zack kung hindi niya ito ipapatawag sa kanyang opisina.

Bago nakaalis ang dalaga patungo sa opisina, natanggap niya ang conference overseas call mula sa mga magulang.

“Kumusta ka, anak? Malapit ka na ring magbakasyon. Susunod ka ba sa amin dito sa Amerika?” tanong ng malambing na boses ng ina.

Saglit na nablangko si Alayza. “H-hindi po ako sigurado, Mama. Marami pa akong trabaho na dapat tapusin.”

“Maaari mo namang i-delegate ang mga iyon, hija,” sabad ng malaking tinig ng kanyang ama.

“Hindi pa po ako kumportable mag-delegate ng trabaho, Papa. Atsaka, hindi naman po ako ang boss sa department ko.” Sinadya niyang gawing himig-pabiro ang pangangatwiran.

“Buweno, ipu-promote kita ngayundin,” ang pabirong ganti ng ama.

Natawa silang mag-ina.

“E di lalong hindi nakapagbakasyon ang anak natin? Pabibigatin mo pa ang responsibilidad niya,” pakli ng ina.

“Sabagay, ilang buwan pa naman kami ng Mama mo dito sa Amerika.”

Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!

“Siguradong makakasunod ako sa inyo sa Pasko, Papa, Mama,” pangako ni Alayza. Halos dalawang buwan na lang ang ipaghihintay nila.

“Huwag ka na magdala ng maraming damit dahil nandito pa ang mga winter clothes mo, anak.”

“In other words, samahan mo mag-shopping ang Mama mo,” pambubuska ng ama.

“Sure, Mama,” pangako ni Alayza. Pilit pa rin ang siglang ipinamamalas niya.

“Papasok ka na ba sa opisina?”

“Opo. Nakabihis na po ako at mag-aalmusal na lang.”

“Siyanga pala, sasaglit dito si Ninong Pule mo. May kailangan siyang kunin na mga importanteng piyesa para sa mga makinarya natin diyan. Baka mga ilang araw kang walang tsuper at bodyguard.”

“Malaki na po ako, Papa. Kaya ko nang pumasok mag-isa sa opisina.”

“Si Pule na ang bahalang mag-assign ng substitute niya.”

Agad na kumabog ang dibdib ng dalaga dahil nahulaan niyang si Zack ang siguradong pipiliin ni Ninong Pule.

Pero wala siyang puwedeng sabihin para pigilan iyon. Isa pa, gusto rin niyang gayon ang mangyari…

Ang pagbiyahe ni Ninong Pule sa Amerika ang naging paksa nila habang patungo sa opisina. Si Zack nga ang naka-assign na temporary driver/bodyguard ng dalaga.

“Narito ang number ni Zack. I-text mo na lang siya mamayang hapon kapag ready ka na umuwi.”

“Ano’ng oras po ba ang flight nyo?”

“Bandang alas sais pa ng gabi, pero marami pa akong kokolektahing mga papeles na inihabilin ng Papa mo.”

“Naka-impake na po ba kayo?”

“Oo. Palagi naman ako naka-impake.” Bumungisngis si Ninong Pule. “Alam mo naman ang Papa mo. Parang buhawi.”

“Oo nga po.” Alam din ni Alayza na palagi ngang may nakahandang bag na pambiyahe si Ninong Pule. Nakalutang kasi ang utak niya sa hangin kaya parang wala siya sarili.

“Pero kung hindi maganda ang pakiramdam mo, papayag naman ang Papa mo na hindi muna kita iwanan.”

Pinilit niyang pasiglahin ang ngiti. “Wala po akong sakit, Ninong Pule,” giit niya.

Maaga ngang umalis si Ninong Pule. Naiwan si Alayza na natitigilan pa rin.

“Ma’am Alayza? Andyan na po ang sundo n’yo.”

“S-sige, susunod na ako…”

Hindi na siya nag-isip. Naglakad na lang siya palabas. Wala sa loob niya kung sino ang makikita.

Napapatda si Alayza nang mamataan si Zack. Wala siyang mabasang emosyon sa mukha ng lalaki kaya pumormal siya.
Ngunit ang tutoo ay nanginginig na ang mga tuhod niya.

Pormal din ang lalaki nang makita siya. Yumukod lang nang bahagya at sumakay na sa sasakyan pagkaupo niya sa likod.

Habang tumatakbo nakikiramdam ang dalaga. Hindi siya tumitingin sa gawi ni Zack.

Nakatanaw siya sa labas ng bintana pero hindi ang tanawin ang nakikita niya.

Si Zack, habang nagmamaneho. Habang nagti-text. Habang nagpapalit ng uniporme.

Walang anggulo ang lalaki na inayawan niya. Lahat ng galaw ay inimbak niya sa loob ng memorya.

Hanggang kailan kaya siya magiging alipin ng pasinasyon niya sa lalaki?

Biglang huminto ang sinasakyan. Bigla rin siyang parang nagising mula sa malalim na pagtulog.

“Huh! Nasaan tayo?” Luminga-linga si Alayza. Tila nasa loob sila ng malaking kahon.

“Hindi ka pa nakakarating dito? Drive-in motel ‘to.” Habang nagsasalita, lumalabas sa kotse si Zack.

“A-anong ginagawa mo?”

“Mag-uusap tayo.” Naupo si Zack sa tabi niya.

“H-hindi–” Umatras si Alayza.

“Bakit mo ako pinaglalaruan, Senyorita Alayza? Dahil ba isa lang akong hamak na security guard?”

Hindi makasagot si Alayza. Umurong ang dila niya. Parang naninigas ang kalamnan niya.

Hinapit ng mga bisig ni Zack ang katawan niya.

“Ito ang gusto mo, di ba?” Sinibasib ng halik ang leeg niya.

Napatili ang dalaga, paimpit.

“Z-zack, please… N-nasasaktan ako.”

Huminto ang lalaki. Pero hindi binitawan ang dalaga. Yakap pa rin siya ng mga matitipunong bisig habang nakasubsob ang mukha sa leeg niya.

“Isang milyon… Nabili mo ang katawan ko ng isang milyon. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo sa akin.”

Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang lalaki.

Oh, napakapungay ng mga mata niya…!

“Ibibigay ko sa iyo kung anuman ang gustuhin mo. Kung magsasawa ka agad sa akin, wala kang maririnig sa akin.”

Hindi ako magsasawa sa iyo, mahal ko…!

“Anong gusto mong gawin ko?”

Nakakalunod ang mga titig mo…

“Ganito ba?” bulong ng binata habang hinahagkan ang sulok ng bibig niya.

Iyon ang unang pagkakataon na may yumakap at humalik sa kanya.

Nakaka…

“O ganito?” Gumapang ang isang kamay ni Zack sa malambot na dibdib niya.

Nakakapangilabot…

Bumigat ang mga talukap ni Alayza. Napapikit siya.

Para siyang inihehele sa mga ulap. Habang ang nagbabagang halik ay naglalakbay sa kanyang pisngi, mga mata, ilong…

“Z-zack–” Napasinghap siya nang pisilin ng mga daliri ang korona niya.

Agad na hinuli ng bibig ng lalaki ang mahinang singhap.

Tuluyan nang huminto sa pag-ikot ang mundo ni Alayza. Sumentro ang lahat ng sensasyon sa mga labi niya.

Buong giting na pumasok ang dila ng lalaki. Walang pagtutol na nakipagtalik ang dila niya. Hindi na nakadama ng hiya.

Nang gumapang patungo sa leeg niya ang nagbabagang bibig, saka lang pasinghap na humigop ng hangin ang dalaga. Hindi pala siya humihinga habang hinahalikan siya ng lalaki.

“Napakaganda mo…”

Pinilit niyang dumilat. At nakita niyang habang nakapikit siya ay tuluyan nang napahiga.

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-11

Comments are closed.