A Dangerous Game Called Love-15

“Mam Lay! Nakahanda na ang almusal!”

Tinangay ng hangin ang boses ni Lucing kaya kahit na ga-tuldok lang ang laki ng kubo mula sa kinaroroonan ni Alayza ay narinig pa rin niya.

Napangiti siya nang may lumipad na isang laksang ibon buhat sa di-kalayuan. Nabulabog marahil mula sa pamamahinga.

“Mam Lay!” hiyaw uli ni Lucing.

“Nandiyan na ako, Lucing.”

“Ay, akala ko, napalayo ka na naman, e.”

“Ano ba ang almusal natin ngayon?”

“Nagdala ng sariwang gatas ng baka si Tonton. Nagpabili ako sa kanya ng isang supot na pandesal. Tapos nagprito ako ng itlog at gumawa ng tsamporado.”

“Huwag mong gagalawin ang gatas!” Sabik na tiningnan ni Alayza ang gatas. “Mamayang tanghali ko iinumin ito.”

Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!

Ngumiti si Lucing. “E di, itatabi ko itong tsamporado?”

“Pandesal at itlog na lang ang kakainin ko. Salamat, Lucing.”

“Walang anuman, mam Lay. Kain na tayo,” aya ng kaharap.

Isang buwan na sila sa Isla Jamalig. Nakalma na ang isip at kalooban ni Alayza. Nakatanggap na siya ng balita tungkol kay Zack.

“Kinailangang umuwi ni Zack sa probinsiya, iha.” Si Ninong Pule ang nagbigay ng balita. Kasunod lang nilang dumating sa isla. Nagdala ito ng mga personal na gamit nila ni Lucing.

Lihim na nagpasalamat si Alayza. Walang nangyaring masama kay Zack. Hindi gumawa ng masama ang kanyang papa.

“M-may ipinasasabi po ba sa akin si Zack, Ninong Pule?”

“Siya na raw ang magsasabi, iha.”

Kaya nilunok niya ang pagkasabik para sa minamahal. Na kalauna’y naging paghihinampo na.

Paano’y tinrato siyang parang bata. Pati sa kanyang mga magulang ay malaki rin ang kanyang hinanakit. Hindi isinali sa mga mahahalagang desisyon gayong siya man ay maaapektuhan din…

Hanggang ngayon ay sikreto pa rin ang dahilan ng pag-uwi sa probinsiya ni Zack. Hindi man lang siya balitaan ng personal…

Kaya dito na lang siya sa Isla Jamalig. Tahimik. Payapa.

“Mam Lay, gusto mo turuan kita maggantsilyo?”

“Sige.” Kapwa sila naka-shorts at sando. Presko habang nakatirik ang araw. Nasa lilim sila ng isang puno ng mangga. Malayo sa dagat.

Ang mahabang buhok ni Alayza ay nagkaroon ng mga ginintuang hibla sanhi ng madalas na pagbibilad sa araw. Ang kanyang kutis na dati ay mala-gatas ay kulay kayumanggi na. Ang araw-araw na pagkain ng gulay at isda ay nagpalusog pa lalo sa kanya. Idagdag pa ang araw-araw na paglalakad niya sa tabing-dagat.

“Maggantsilyo tayo ng maliliit na sapatos.”

“Maliliit na sapatos?”

“Kulay puti kasi hindi pa natin alam kung babae o lalaki ang baby mo,” kumpirma ni Lucing. Abala pa rin sa paghahanda ng sinulid.

Saglit na huminto ang mundo ni Alayza. Buntis siya?

“B-buntis ako?” tanong niya kay Lucing.

“Hindi pa ako sigurado pero nasa iyo ang lahat ng sintomas. Naglilihi ka sa gatas, lumalaki ang balakang, at bumilog ang dibdib.”

“Magpabili tayo kay Ninong Pule ng pregnancy test!”

“Teka, tatawagan ko si Manong Pule.”

Saglit na nalungkot si Alayza. Gusto rin niyang tawagan si Zack. Ibalita ang tungkol sa magiging baby nila pero wala pa ring kagustuhang makipag-communicate sa kanya ang lalaki.

Palaging paiwas ang sagot ni Ninong Pule.

Sabagay, gayon din naman siya kapag ang mga magulang ang nangungumusta sa kanya. Hindi pa kasi humuhulas ang hinampo niya.

Pero ngayong magkaka-apo na ang mga ito, mapatawad na kaya si Zack? Pati ang kapusukan niya?

Kapag nakahiga na siya sa gabi, kung anu-ano pa ring isipin ang nagsasalimbayan sa utak niya. Pwedeng may kinalaman sa kanila ni Zack ang biglaang pag-alis nito. Sa utos ng kanyang papa, hindi na ito nagpaalam sa kanya.

Pwede ring isinauli na lang siya dahil hindi siya bagay dito. Kahit na anong trying-hard niya, halata pa rin na hindi siya sanay sa gawaing bahay. Hindi siya sanay magluto, maglinis, maglaba, at kung anu-ano pa.

Oh, Zack, sana naman ay binigyan mo ako ng mahaba-habang panahon para patunayan ko na gusto kong matuto! Gusto kong paglingkuran ka, alagaan, busugin ng pagmamahal…

Pero may anak na ako na paglalaanan ng lahat ng iyan. Aalagaan at mamahalin ko ang baby natin. Salamat, mahal…

Dumating nga si Ninong Pule kinabukasan, dala ang ilang brand ng pregnancy test.

Agad na sinubukan ni Alayza ang isa. Positive. Dalawang pregnancy test pa. Positive uli.

“Manong Pule, lolo ninong ka na! At sina Mam Alice at Sir Gomer ay lola’t lolo na! Yehey!” Nagtatalon sa tuwa si Lucing. “At si pogi—papa na!”

Hindi pinigil ni Alayza ang pag-alpas ng katuwaan ni Lucing ngunit nang mapagtanto ang sinabi, tinakpan agad ang bibig.

“Ay, sori, mam Lay! May gagawin pa pala ako sa kusina!” Dali-daling tumalilis ito patungo sa kusina.

Iiling-iling si Ninong Pule. “Anong balak mo ngayon, iha?”

“Itutuloy ko po ang pagbubuntis,” ang walang gatol na tugon niya.

“Hindi ‘yan ang ibig kong sabihin. Kelan ka babalik sa Menila.”

“Hindi na muna ako babalik, Ninong. Dito lang po ako.”

“Umaasam si Ma’am Alice na kasama na kita ngayon.”

Umiling lang siya.

“Ibabalita ko kay Zack ang kalagayan mo,” dagdag pa nito.

“Mas maganda po sana kung ako ang makakausap niya.” May nakalakip na hiling sa pangungusap niya.

“Mas maganda nga.” Bumuntonghininga si Ninong Pule pero hindi na nagpatuloy.

Hanggang sa umalis ito, hindi na nabanggit ang tungkol sa mga magulang at kay Zack.

Matuling lumipas ang anim na buwan. Buwan-buwan, nagpapadala ng babaeng obstetrician ang mga magulang kaya husto sa vitamins at sa check-up si Alayza.

Unti-unti, nahihirati na siya sa paninirahan sa isla. Maging si Lucing ay tila dito na rin magkaka-asawa. Ang nobyo nitong si Tonton ay naging katuwang nila sa pagkumpuni sa palibot ng malaking kubo.

Si Tita Ditas ay nag-asawa ng matandang Hapon kaya ipinabahala na kay Alayza ang bahay.

“Saka na kami uuwi diyan, Alayza. Siguro, pagkapanganak mo na.”

Sina Ninong Pule at Tita Ditas lamang ang kinakausap niya. Malapit na rin niyang kausapin ang mga magulang. Habang tumatagal kasi, nawawaglit na ang hinanakit niya sa mga ito.

Ang pangungulila at pagkasabik para kay Zack ay lalong sumisidhi ngunit inililihim lang.

Hanggang kailan kaya niya kasasabikang makita ang unang lalaking nagpatibok sa kanyang puso?

“Alayza, kailangan kitang maeksamin sa klinika ko,” pahayag ng doktora. “May narinig akong kakaiba sa pulso ng baby mo.”

“H-ha?” Natakot agad si Alayza. “Anong kakaiba?”

“Hindi ko pa masabi. Ang mabuti ay lumuwas tayo. Kumpleto sa aparato ang klinika ko.”

“S-sige. Maghahanda na ako.”

Kasama sina Lucing at Ninong Pule, lumuwas sila sakay ng maliit na eroplano.

Sa klinika ni Dra. Reyes, ultrasound test ang agad na ginawa.

“Nakikita n’yo ba ang dalawang anino?”

“Aba, dalawa ang baby mo, mam Lay!”

“Tama. Kaya pala doble ang naririnig kong pulso.” Maliksing ineksamin ng doktora ang mga pulso ng mag-iina.

“Kambal?” Maluha-luha sa sobrang kaligayahan si Alayza. “Malusog ba sila?”

“Oo naman.” Ilang sandali pang ineksamin ng doktora ang dalawang baby. “Tama lang ang paglaki nila. Lalabas silang two healthy babies!”

Dahil sa labis na kasiyahan, nakipag-usap si Alayza sa mga magulang.

“I’m sorry po. Nabigyan ko kayo ng labis na sama ng loob. Kailangan ko lang pong mag-isip,” wika niya sa telepono.

“Kami man ay humihingi rin ng sorry. Lalo na ang papa mo. Hindi mapalagay ‘yon.”

“Nasaan po si Papa?”

“Naku, paano ko ba sasabihin? Basta may inaasikaso daw siya.”

“May inililihim pa rin kayo sa akin,” pahayag niya, sa himig nagtatampo.

“Anak, huwag ka nang magtampo. Hindi sikreto ng papa mo ‘yon,” pang-aalo ng ina. “Malapit mo nang malaman kung ano ang inaasikaso niya.”

“Kailan po kayo dadalaw sa Isla Jamalig?”

“Oh. Bukas! Bukas ako magpapahatid diyan! Salamat, anak, salamat!” Hindi akalain ng mama niya na tuluyan nang nawala ang hinampo. “Ano ang gusto mong pasalubong?”

“Lahat po ng kailangan ko ay nandito na.”

“Bweno, ako na lang ang bahala. Expect me in the morning, anak.”

May mga kasama si Alice Tarrazona nang dumating. Dalawang binatilyo at isang babaeng kaedad ng kanyang mama.

Malayo pa lang ay kinikilala na ni Alayza ang mga bagong dating.

“Alayza!”

Nagmano siya sa mama niya.

“Kayo po ang mama ni Zack.” Hindi na siya nagtanong. Sa may edad nakuha ni Zack ang matangos na ilong.

“Ako si Isabel. At sila naman ang kambal ko, sina Sid at Jon.” Nakangiti ang mama ni Zack habang ipinakikilala ang sarili at ang mga anak.

“Hello, ate.”

“Hi, sis.”

“Hello, Sid, Jon.” Magaan agad ang loob ni Alayza sa dalawang tinedyer. “Mrs. Isabel.” Pinormalan niya nang kaunti ang ngiti.

“Mama Isabel na ang itawag mo sa akin, kung gusto mo, iha,” imbita ng ina ni Zack. Isang pribadong ngiti ang ibinigay kay Alice. “I’m sure, magugustuhan ni Zack ‘yon.”

“Kumusta po kayo, Mama Isabel?”

“Mabuti naman.” Lalong lumuwang ang ngiti nito.

Gusto niyang magtanong tungkol sa lalaki ngunit pinigil ang sarili. Ibinaling ang pansin sa kambal.

“Halikayo, may inihandang almusal si Lucing. Pagkatapos, manghuhuli tayo ng alimango. Kumakain ba kayo ng inihaw na tuna?”

Pagkakain ng almusal, sinamahan nina Lucing at Tonton ang kambal. Naiwan si Alayza sa piling ng dalawang may edad na babae.

Nagpakatimpi-timpi siya. Nais na niyang itanong ang tungkol kay Zack.

Maya-maya’y nagpaalam ang kanyang mama. “Excuse me, anak. Pupunta lang ako sa comfort room. Ikaw, mare.”

“A, oo, mare. Iha, maiwan ka muna namin, ha?”

Naiwan si Alayza na tinitingnan ang ikalawang pares ng baby boots.

“Alayza…”

Boses ni Zack. Hindi siya maaaring magkamali. Gabi-gabi niyang kaulayaw sa panaginip ang lalaki.

Dahan-dahan siyang luminga.

Nakangiti si Zack. Maikli pa rin ang buhok pero mas sunog sa araw ang balat. May bigote at balbas ngunit kita ang kasiyahan pagkakita sa kanya. Pati ang mga mata ay nakatawa.

“Zack!” Hindi niya alam kung paano nakakilos. Natagpuan na lang niyang nakakulong na sa mga bisig at nakayupyop na sa leeg ng lalaki.

Matagal silang nanatili sa gayong posisyon. Ninanamnam ang matatamis na sandali.

“Will you marry me?”

“Yes.” Walang pag-aalinlangan ang tugon ni Alayza.

“Mas madali ka kausap kaysa sa iyong papa,” ang nakatawang wika ni Zack.

“Anong napag-usapan n’yo ni Papa?”

“Saka ko na ikukuwento sa ‘yo. I missed you so much!”

“Oh, I missed you, too.”

Ilang sandaling nagdaop ang kanilang mga init.

“And these are my babies.”

“Yes. Huwag mo na akong iiwan. Sasama ako sa iyo kahit saan.”

“Hinding-hindi na. Thanks to your father’s help, naayos rin sa wakas ang mga naiwang negosyo ng ama ko.”

Hindi rumehistro sa isip ni Alayza ang ibang paliwanag ni Zack. Ang tanging mahalaga ay hindi na sila magkakahiwalay.

Muli silang nagsalo sa isang maalab na halik.

Isang malakas na pagtikhim ang pumunit sa matamis na katahimikan.

Agad na humiwalay si Zack, pero hindi binitawan si Alayza.

“Papa!” Pabulalas ang pagbati niya. Namumula ang mga pisngi niya pero hindi rin bumitaw sa lalaki.

Ngumiti si Gomer Tarrazona. “Congratulations to your pregnancy! Magkaka-apo na kami!”

“Opo, Papa–” Pinilit niyang ngumiti. Parang may tensiyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nag-usap ang mga mata.

Ginagap ni Zack ang mga kamay niya bago dinukot sa bulsa ang isang envelope.

“Narito na ang isang milyong piso. Ibinabalik ko na sa iyo, mahal ko.” Puno ng lambing ang tono.

“Hay, napakatigas ng ulo ng mapapangasawa mo, Alayza. Sinabi ko nang dowry mo ‘yon. Tsk! Tsk!” ang nakatawang pambubuska ng papa niya.

Kinuha ni Alayza ang tseke at isinuksok sa bulsa ng palda.

“Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa pera. Ang importante ay nandito ka na. I love you, Zack!”

“I love you, too, Alayza!” Hinagkan ng lalaki ang kamay niya na hawak nito.

* * *

Makalipas ang isang buwan at kalahati, ikinasal sina Zack at Alayza sa tabing-dagat. Umaga. Bago pa lang sumisikat ang araw.

Ang mga taga-Isla Jamalig ang karamihan sa panauhin. Dumating din si Tita Ditas at asawang Hapon. Ang kambal, sina Sid at Jon, at si Tonton ang mga abay. Si Lucing naman ang bridesmaid. Samantalang ang magbalaeng Alice at Isabel ay tig-isa ng panyo at panay ang punas ng luha.

Si Gomer Tarrazona ang naghatid sa anak na si Alayza.

Napakaganda ng bride. May mga puting bulaklak na ginawang korona. Tinirintas ang mahabang buhok, paikot sa ulo. Ang bridal gown ay simple lang ang tabas. Lampas tuhod ang laylayan. Hindi tinangkang itago ang umbok sa tiyan. Halatang kabuwanan na.

“Napakasuwerte ko. Ang ganda at ang seksi ng bride ko,” bulong ni Zack.

“Bolero ang husband ko. Ang laki na ng tiyan ko, tatawagin mo pa akong seksi,” ang masuyong buska naman ni Alayza.

“You’ll always be my F.L.”

Namula ang mga pisngi niya. “You’ll always be my F.L., too.”

“First lady ng puso ko.”

“First lover. My first and last lover. Ikaw lang pakaiibigin ko.” Paanas ang pagtatapat niya.

“Ikaw rin lang ang pakamamahalin ko. Oh, Alayza, mahal na mahal kita!”

Nagpalakpakan ang mga panauhin nang magdikit ang kanilang mga labi.

WAKAS

A MAGNETIC ATTRACTION

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age