A Dangerous Game Called Love-2

“So much the better, hindi ba? Iyon ang magiging punishment niya. Ano sa palagay mo?”

Kinagat ni Alice ang ibabang labi. Masakit sa loob ang mapawalay sa kaisa-isang anak ngunit sa pagkakataong ito, kailangang gupitan nang kaunti ang mga pakpak ng impertinensiya.

“Sang-ayon ako sa anumang makabubuti kay Alayza,” tugon ni Alice sa mahinang tinig. Hindi makontrol ang kalungkutang pumupuno sa kalooban.

Makaraan ang ilang linggo…

Nanginginig ang ibabang labi ni Alayza, pati na ang determinadong hugis ng bilugang baba.

Ang mga matang may pagkasingkit ay nangingilid na sa luha ngunit kinokontrol lang ng mura pa pero may katatagan nang kalooban.

“C’mon, sweetheart,” yaya ng kanyang ama.

Nakababa na ito sa bangkang de-motor na naghatid sa kanila sa huling destinasyon.

Laban sa kalooban niya ang itungtong na muli ang mga paa sa puting buhangin ng kinasusuklamang isla, ang Isla Jamalig.

[Want to read the Start of Stories Online titled – A DANGEROUS GAME CALLED LOVE…? Click Here!]

Alam ng kanyang ama ang nasa isip at damdamin niya pero — sa unang pagkakataon — hindi siya pinagbigyan sa kagustuhan niya.

“Papa?” May pagsusumamo na sa tinig niya.

“I promise I won’t ask for a car anymore. Take me home, please. I’ve learned my lesson now,” hikbi pa niya.

Umiling lamang si Gomer. “What are you talking about? Of course, we’d like to give you your car, but you have to stay a while with your aunt. Okey?”

“But, why?” bulalas ni Alayza.

Muntik na niyang makalimutan ang script na kanina pa niya binubuo sa loob ng isipan.

Hindi agad nakapagsalita ang ama. Tila nag-isip muna nang itutugon sa kanya.

“Er, kailangan kong dalhin sa States ang Mama mo. She’s been asking for a vacation many times in the past.”

“Puwede naman akong maiwan kina Yaya, ah?” katwiran niya.

Medyo nawawala na ang panginginig sa kanyang tinig habang nakakaramdam ng pagkalito sa ama.

“Uh, of course, pero hiniling ni Ate Ditas na dumito ka na lang muna sa kanya. Huwag nating biguin ang kapatid ng Mama mo, okey? There’s my good girl.”

Tinapik-tapik siya ng ama sa isang balikat bago siya biglang pinangko para maibaba na mula sa bangka.

Napakurap-kurap si Alayza habang nakatitig sa mukha ng ama. Ngayon lang niya nakita ito bilang isang lalaki.

The wretched opposite sex! wika nga ng mga kabarkada niya na mga bagong miyembro sa Young Women’s Lib.

Saglit niyang nakalimutan ang sariling problema habang sinusundan ng nanlalaking mga mata ang malinis na hugis ng matatag na panga at baba ng ama.

Pati ang malalim na mga mata nitong palaging may kislap ng pagmamahal-ama para sa kanya. Siya ang munting prinsesa sa buhay ni Gomer Tarrazonna —

Naudlot ng isang suspetsa ang masayang isipin na iyon.

Paano kung second honeymoon pala ang biyahe ng mga magulang sa States?

Kung anak na lalaki ang magiging resulta, iyon ay magiging ang munting prinsipe — pero kung babae rin… baka hindi na siya mahalin ng kanyang ama.

A, hindi siya papayag!

Ngunit paano niya mapapanatili ang atensiyon ng kanyang mga magulang gayong nagiging salbahe na siya?

Kaya pumayag na rin siyang maiwan sa Isla Jamalig, sa piling ng napakasungit na tiyahin sa loob ng dalawang buwan.

Naging pagsubok ang makisama sa matandang dalagang ubod ng sungit at istrikta. Bukod pa sa nakababagot na buhay sa isla.

Kaya marahil maraming nagbago sa kanyang sarili. Naging tahimik siya at naging mapag-isa.

Minsan na lamang siya nakikisama sa mga kaibigan.

Hanggang sa makarating at makatapos na siya sa kolehiyo. Kumuha siya ng business management dahil iyon ang gusto ng ama.

Planado nang lahat ang mga mangyayari sa kanyang pang-araw-araw na buhay.

Hatid-sundo siya ng kotseng personal na gamit ng bodyguard at driver niya ang pinakamatagal na empleyado ng kanyang ama, si Ninong Pule.

Kababata at kaibigang matalik ni Gomer kaya kamag-anak na ang turing nila sa matandang lalaki.

Bahay at opisina lang ang ruta niya hanggang sa maglingkod na sa kumpanya ng ama.

Tumatanggap siya ng mga manliligaw pero wala siyang sinasamahan nang nag-iisa lamang siya. Grupo palagi kung lumabas siya.

“Baka naman kung napap’ano na ang anak nating dalaga.” Nag-aalala na si Gomer.

Naulinigan ni Alayza ang pag-uusap ng mga magulang sa hardin na katapat ng kanyang balkonahe.

“Ni hindi ko nakitang nakipag-date nang nag-iisa. Palaging nakiki-grupo. Wala pa ring nobyo. Hindi kaya…”

“Sus! Ikaw ang taong masyadong maraming iniisip!” bulalas ng kanyang ina.

“Ang bata-bata pa ni Alayza para hanapan mo ng mga nobyo-nobyo. At saka ano naman ang ibig mong sabihin diyan sa pambibitin mo?”

“Tsk! Alice, Alice… Masama ba kung masabik ako sa mga apo ko. Tumatanda na ako, gusto ko na namang makirinig ng mga hagikhik ng bata. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit wala pang napupusuan ang ating anak. Hindi naman sa itinutulak ko siya sa pag-aasawa, ano?”

Narinig niyang umaray nang umaray ang ama kaya nahulaan niyang kinukurot na naman sa tagiliran ito ng kanyang ina.

“E, ano pa ang ibig sabihin ng mga apo-apo na pinagsasasabi mo?” usig ng napipikon nang si Alice.

Napailing-iling na lamang si Alayza.

A, nakakapanaghili ang magandang pagtitinginan ng mga magulang.

Kahit na sala-salabat na ang mga pilegis sa mukha ng kanyang ina, nandoon pa rin ang init ng pag-ibig sa mga mata ng kanyang ama sa tuwing magkakatinginan ang dalawa.

Gusto niya nang ganitong klaseng relasyon kung magkakaasawa siya.

Kung…

Para bang wala siyang kabalak-balak. Napangiti siya nang mapakla sa nakikini-kinitang reaksiyon ng ama.

Mauunsyami ang maraming pangarap nito tungkol sa ‘mga’ apo na ibibigay niya.

Muli siyang napailing-iling at napabuntong-hininga. Siya man ay nababagot na rin sa kanyang sarili.

Kailan kaya siya matututong umibig? Gusto na rin niyang maranasan kung paano ang ibigin ng isang tao.

Kapag nakakita siya ng lalaking makakapagpatibok sa kanyang pusong nananahimik — at saka lamang siya mag-aasawa, pangako niya sa sarili.

You bet, I’ll fight for him! dagdag pa ni Alayza.

Tumaas ang posisyon niya nang unti-unti pero tuloy-tuloy naman.

Nagsimula siya bilang typist sa typing pool.

Pagkatapos, naging sekretarya siya ng mga executive sa iba-ibang department hanggang sa maging personal assistant siya ng mga senior executives na sumusunod sa ranggo ng kanyang ama.

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-3

Comments are closed.