A Magnetic Attraction-3

CHAPTER THREE:

“MRS. Torres!” Ang paraan ng pagbulalas ng lalaki ay tila may bahid-panghuhusga at pagkasuklam.

Ngunit imposibleng magkatutoo ang pantastikong impresyon. Hindi sila magkakilala… O hindi kilala ni Cassie ang estranghero.

“How did you know my name?” tanong niya. May bahid-pausig naman. “And–and about the travel package?” Hindi niya namalayang namimilog na ang mga matang nagtatanong.

Isang mainit na ngiti ang saglit na sumilay sa bibig ng lalaki. Parang mantekilyang tinunaw ang moog na nakabalot sa puso ni Cassie bilang proteksiyon.

“I’ve been listening to your sales talk almost all evening,” ang prangkang pag-amin ng kausap.

“Oh.” Speechless si Cassie. Aywan kung bakit nailang siya nang mapagtantong may nanonood pala sa kanya habang nagse-sales talk para sa kumpanya.

“In fact, I’ve been dying to introduce myself to you all evening–but you’re always engaged by somebody,” dugtong pa. “By the way, I’m Xander.”

Want to read the Start of Stories Online titled – A Magnetic Attraction…? Click Here!

“I–I’m Cassie.” Gusto niyang malaman kung ano ang apelyido ni Xander pero nawala ang self-confidence nang kamayan ng lalaki.

“Would you care for a glass of whisky?”

Awtomatiko ang pag-iling ni Cassie. “I’m driving,” ang maagap na paliwanag nang magsimulang bumadha ang disappointment sa makisig na mukha.

“So, I was right with my first impression about you, Cassie.”

“W-what is it?” Nagsimula uling lumakas ang pagkabog ng dibdib ni Cassie nang hagurin ng mga matang may masidhing pagkaitim ang kanyang mukha at harapan.

Saglit lang na inialis ang atensiyon sa kanya nang bumulong ng order sa bartender na lumapit. Tumugon lang nang muli silang mapag-isa.

“You’re a safety girl.” Hindi na binitawan ni Xander ang kamay ni Cassie. “You like security above all else.”

Napilitan lang nang tumango si Cassie. Aywan kung bakit parang napapahiyang aminin ang katotohanang iyon. Gayong natural lang sa isang katulad niyang isinilang at lumaki sa karukhaan ang maghangad na umasenso naman sa buhay.

Marahil ang hesitasyon niya ay nag-uugat sa tila mapanuring pagsipat ni Xander sa kanyang pagkatao. Para bang napakaliit ng tingin nito sa kanyang karakter…

‘Stop imagining things, Cassie!’ panenermon niya sa sarili. Huwag mong pag-isipan ng masama ang isang would-be client!

Nangunyapit si Cassie sa paalalang iyon.

“You were asking about our travel package for twenty persons,” sambit niya. “Here’s my calling card, sir. What time would you like to drop by to our office tomorrow?”

“Won’t your husband get mad when you work on Sundays?” Bakit parang nakaismid si Xander?

Umiling si Cassie. Parang tahong na sumarado ang bibig. Kahit sa sariling ina, nung nabubuhay pa ito, hindi siya napilit na magkuwento ng tungkol sa naging pagsasama nila ni Ric.

Ni hindi pa nga niya nababanggit kahit kay Jose dahil masyado talagang masakit alalahanin ang mga gunita…

Inignora ni Xander ang calling card. Nakatutok ang buong puwersa ng mga mata kay Cassie kaya halos hindi na siya humihinga.

“I’d like to talk about the travel package tonight–in my hotel room.”

Nailigtas si Cassie sa tiyak na pagkapugto ng hininga nang bumalik ang bartender. Tig-isang whisky crystal tumbler ang inilapag nito sa kanilang harapan.

Halos wala sa sariling napatitig siya sa likidong kulay ginto na may lulutang-lutang na isang tipak na yelo sa gitna.

“Drink,” utos ni Xander. Dinampot ang tumbler at inilapit sa bibig ni Cassie.

Kusang bumuka ang mga labi niya. Kusang lumunok ang lalamunan. At kusang napaubo nang mapaso ang sensitibong dila.

“Mmm,” ang paungol na tutol niya. Malamya ang pag-iling ng ulo. Namumungay ang mga mata. Para bang nalango na agad sa isang lagok na alak. Ngunit naghahabol ang hininga.

“Bartender, a glass of cold water, please.” Hindi iniaalis ni Xander ang paningin sa mukha ni Cassie. Para bang aliw na aliw sa pagbabago ng kulay ng mga pisnging makikinis.

Maliksing naihatid ang isang baso ng malamig na tubig. Iyon naman ang inilapit sa bibig ni Cassie.

“Feel okey now?”

“Y-yes.” Napaos ang boses ni Cassie. Parang nagasgas ang loob ng lalamunan.

Si Xander naman ang lumagok ng alak. Walang anumang nilunok ang matapang na alkohol.

“Have another sip and relax,” utos nito. Hindi iniaalis ang pagkakatitig sa kanya. “You’ll get used to the taste of it.”

Parang nahipnotismo nang sumunod si Cassie. Kusang dinampot ng mga daliri ang baso at ginagad ang paraan ng pagsimsim ni Xander.

Habang magkahinang ang kanilang mga mata, hindi na nalasahan ang nag-aapoy na pait ng whisky.

“I like obedient women,” papuri ng lalaki makalipas ang maraming mahahabang sandali.

Nagulat pa si Cassie nang mamalayang naubos na niya ang laman ng baso. Parang napaso, binitawan niya iyon sa ibabaw ng counter.

‘Ano’ng klaseng kapangyarihan ang ginagamit ni Xander?’ bulalas niya sa sarili. Kung anuman iyon ay tiyak na mas matindi pa kaysa sa gayumang ginamit ni Ric noon.

Bumigay si Cassie sa buong puwersa ng pisikal na atraksiyon para sa dating asawa makalipas ang tatlong buwang puspusang panliligaw ni Ric.

Ngunit ngayong gabi, makalipas lang ang ilang minuto, handang-handa nang maglagablab ang buong katawan ni Cassie dahil sa masidhing pagnanasa para kay Xander.

“I–I don’t even know your surname or where you came from.” Medyo ngamol na ang pagsasalita ni Cassie dahil nangangapal na ang dila.

“My full name si Xander Kyrios. And I came from a small island in Greece.”

“You’re a Greek.” Hindi na nagulat si Cassie sa narinig. Mistulang isang diyoses na bumaba buhat sa Bundok Olympus ang simpatikong estranghero.

Ganito marahil ang eksaktong mukha ni Apollo. O ni Hercules kaya.

‘O baka si Hades na nagkatawang-tao?’ pahabol ng isang sarili, nang mapuna ang tila mga munting apoy ng kung anong masidhing emosyon sa mga mata ng lalaki.

“Only a half-Greek.”

“You looked a full-blooded Greek to me,” sambit ni Cassie. Umepekto na ang matapang na alak dahil dumulas na ang dila niya. “Your country is very beautiful.”

“Let’s go, Cassie.”

“Where? To Greece?” Kusang tumindig ang mga biyas ni Cassie nang alalayan siya ni Xander sa pagtayo.

“Yes.”

Ngumiti si Cassie. Naniwala agad dahil inaakalang sa panaginip na lamang nagaganap ang naturang eksena.

Parang naging bula na siya na nakalutang sa hangin. Masarap pala ang malasing!

Magaan pa rin ang pakiramdam niya hanggang sa makarating sa loob ng elevator. Hindi tumutol si Cassie nang hapitin ng isang matigas na bisig ang beywang niya upang mapasandal siya sa matipunong katawan ni Xander Kyrios.

Pumikit ang mga mata niya upang magpatuloy ang magandang panaginip.

Hindi naman lubos ang pagkalimot na idinulot ng alak. May isang bahagi siya na kasalukuyang nagpa-panic.

Nagpupumiglas upang maibalik ang katinuan.

Ngunit mas masarap ang mahibang. Matagal siyang nasabik at nangulila.

Ayaw na nga niyang mabuhay noon dahil inakalang hindi na siya magiging normal uli pagkatapos ng traumatic marriage kay Ric…

Kaya ngayong naramdaman ni Cassie ang pakiramdam na buhay pa siya, na babaeng-babae dahil sa nagliliyab na atraksiyon para kay Xander, bakit puputulin niya ang sariling kasiyahan?

May bonus pa ang kabaliwang ito, Cassie, bulong niya sa sarili. Baka magkaanak ka na!

Kaya bakit pa siya tututol sa pangakong pisikal na satispaksiyon?

Huminto na ang paghahamok ng mga sarili ni Cassie kasabay ng paghinto ng elevator.

“Here we are, honey,” ang masuyong anas ni Xander.

Magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan habang naglalakad sila sa carpeted floor ng tahimik at bakanteng koridor.

Isang magarbong silid-tulugan ang nasa likod ng solidong dahon ng pintong binuksan ng lalaki.

Nakalatag sa harapan ang buong Maynila dahil kitang-kita sa buong dingding na yari sa salamin ang mga ilaw na kumukuti-kutitap na parang mga bituing nahulog sa lupa.

Ngunit ang malaking kama na nasa gitna ng kuwarto ang umagaw sa buong pansin ni Cassie. Bumilis ang pagpintig ng pulso niya.

Paano kung frigid talaga siya katulad ng akusa ng naging asawa…?

Nakatitig pa rin siya sa kama kahit na iniupo ni Xander sa isang kumportableng sopa.

“Drink this before you take a shower.”

Bahagyang kumunot ang noo ni Cassie nang may rumehistrong malamig sa tono ng lalaki. Para bang isa lang siyang babaeng bayaran na basta na lang dinampot sa kungsaan.

Ito ang pinili niyang maging lover pagkatapos ng mahabang panahon ng self-imposed celibacy. Nagkamali ba siya ng pinili…?

“N-no.” Papilig na umiling si Cassie dahil inakalang mahuhulasan, ngunit napapikit siya nang lalo lang maliyo. Paungol na ang sumunod na sinabi niya.

“I–I think I’ve changed my mind.” Tinangka niyang tumayo ngunit parang napagkit na ang likod niya sa malambot na sopa.

“No,” tutol rin ni Xander. Naupo ito sa tabi ni Cassie bago pilit na ipinainom ang alak na nasa baso. “Drink every last drop of this wine, woman. It heightens the sensuality of the flesh.”

Nang matikman ni Cassie ang kakaibang tamis ng alak, naglaho na ang pagtutol niya. Hindi na kailangang pilitin nang simutin ang kahuli-hulihang patak bago inilayo ang baso sa bibig.

“Please, no more–or I’ll fall asleep,” babala ni Cassie. Pahingalay nang nakasandal sa kinauupuan. Halos nakapikit na habang nakatitig sa makisig na kabuuan ni Xander Kyrios. “You don’t want a useless lover.”

“No, I don’t,” sang-ayon ng malamig na tono ng lalaki.

Kahit lasing na lasing na, napamaang pa rin si Cassie. Malakas pa rin pagkabog ng dibdib niya pero sa ibang dahilan na. May bahid na ng takot. Dahil hindi siya maaaring magkamali. Namumuhi sa kanya ang lalaki!

“W-why do you hate me?” tanong niya. “Do I know you?”

“No.” Maagap ang pagtugon ni Xander. “Of course, I don’t hate you. The truth is, I desire you very much, honey.”

Naniwala agad si Cassie dahil gusto niyang maniwala. Ayaw niyang mag-isip dahil wala na siyang kakayahang mag-isip. Lunud na lunod sa alkohol ang utak niya.

“Kiss me,” bulong niya. “Hold me, Xander. Hold me, I’m so cold…”

Niyapos siya ng mga bisig na mala-bakal. Mahigpit na mahigpit. Para bang nais siyang masaktan. Ngunit mas gustong isipin ni Cassie na sabik na sabik na rin ang lalaki na makaniig siya.

“Shower, first,” giit ni Xander, paanas.

“Yes.” Pumayag si Cassie dahil iyon ang unang kaibahan ni Xander kay Ric.

Hindi naging mahalaga sa dating asawa ang kalinisan basta’t nasumpungang nais makipagtalik. Huli na nang mapagtanto niyang hindi pala pagkasabik kundi kawalan ng paggalang sa kanya ang dahilan.

Nagulat rin siya nang malamang magsasabay pala sila sa paliligo. Si Xander mismo ang nag-alis sa mga saplot niya. Kusang tumulong si Cassie sa paghuhubad sa lalaki.

Walang imikan, sinabon nila ang hubad na katawan ng bawat isa habang nasa tapat ng pinong bugso ng shower.

Habang magkahinang ang kanilang mga mata.

Habang patuloy na sumisidhi ang lagablab ng pagnanasang nakahandang tumupok sa kanilang katinuan.

Nakayapos na sila sa isa’t isa nang matapos ang pinakasensuwal na paliligong naranasan ni Cassie. Wala na siyang maitatago pa kay Xander.

Ang bawat bahagi niya ay nahipo na ng mga palad na nagbabaga. Parang namarkahan na ang balat niya. Isang panginoon na ang turing ng katawan niya.

Nanginginig agad ang bawat himaymay ng kanyang laman sa bawat paghaplos ni Xander.

“Oh, take me. I want you.” Halos humihikbi na siya. Baliw na baliw na sa sobrang pagkapukaw ng pagkababae.

Nagsusumigaw na ang pagkauhaw ng laman. Nagpupumiglas na ang buong puwersa ng pagnanasa. Nais nang makarating sa pangakong matayog na kasukdulan.

“Say my name, Cassie,” ang pagaril na utos ng lalaki. “Who am I?”

“Xander,” ungol ni Cassie. “Oh, Xander, please!” daing niya.

“Wait a minute.”

“Don’t leave me,” pigil ni Cassie. Pinuwersang imulat ang mga mata at iangat ang likod mula sa pagkakahiga. Nakarating na pala sila sa kama nang di niya namalayan.

“Come back, Xander. I need you,” sambit niya. Bumangon siya upang sundan ng paningin ang papalayong lalaki. Hindi na makilala ang paos na boses, na tigib sa matinding pangangailangan.

“Yes, honey.” Bitbit ni Xander ang pantalon hinubad sa banyo. May kinuha ito sa bulsa. Isang makintab na kuwadradong manipis.

Condom. Iyon ang unang ipinagkapareho nina Ric at Xander.

Nataranta si Cassie. Paano siya mabubuntis?!

Habang nag-aapuhap ng solusyon sa loob ng utak si Cassie, lumapit ang lalaki sa entertainment set. May pinindot na ilang button.

Paano–? Nagtatanong pa rin si Cassie sa sarili nang humarap si Xander upang bumalik sa kinaroroonan niya.

Napalunok siya nang mapagmasdan ang perpektong kahubdan ng isang makisig na anak ni Adan.

Isang perpektong ama rin ng magiging anak niya ang kanyang nakikita nang mga sandaling iyon.

“Oh, Xander…!” Walang abug-abog na lumuhod si Cassie. Nakahandang sumamba sa paganong altar ng isang diyoses upang matupad ang baliw na kahilingan.

“Let me kiss you, darling,” bulong niya habang niyayapos ng mga daliri ang nag-uumigting na kalamnan. “Here…”

Walang nagawa ang nabiglang lalaki. Napaungol ito habang nanatili sa pagkakatayo.

“Woman, you’re so shameless!”

Pikit-mata ngunit buo ang loob na inumpisahang angkinin ng mga labi ni Cassie ang sentro ng pagkalalaki ni Xander. Ang tanging layunin ay malubos ang pagkalimot ng katalik.

At nasunod ang gusto niya. Nang pasabunot na dinaklot ng mga daliri ang mahabang buhok upang igiya sa tamang direksiyon ang paggalaw ng kanyang ulo, nahulog sa sahig ang isang makintab na kuwadradong manipis na bagay.

Walang-wala na sa isip ni Xander ang katagang ‘proteksiyon’ nang tuluyang angkinin si Cassie ng buung-buo…

A MAGNETIC ATTRACTION-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age