Blackmailed by the Boss-14

“No, this is my treat, Alexa,” tanggi ng lalaki.

Hindi na siya nagpumilit pa. Liyung-liyo na kasi siya talaga.

Humahapay na ang kanyang mga hakbang nang muli siyang tumindig.

“Are you alright?”

Naulinigan niya ang tanong na iyon ngunit hindi na siya makatugon dahil nangangapal na nang husto ang kanyang dila.

Pumikit siya sandali upang maiwaksi ang pag-inog ng paningin.

Nag-blackout siya sandali dahil ang sumunod na namalayan niya ay nang binuhat siya ng mga bisig ng lalaki.

“Lasing ka, Alexa,” wika ng matigas na tinig ni Dante.

Umungol siya. Pinilit niyang magmulat ng mga mata ngunit parang nagdikit-dikit na ang mga pilikmata niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Naramdaman niyang isinakay siya sa loob ng kotse nito. Natandaan ng kanyang likod at batok ang malambot na leather upholstery ng mababa at kumportableng passenger’s seat.

Hindi na siya nagpumilit na dumilat nang marinig ang mahinang pag-ugong ng primera klaseng makina. Mas makabubuting huwag na lang siyang magkikilos upang lumipas na ang hilo niya.

Wala na naman silang imikan habang daan. Hindi na rin nagsasalita ang lalaki. Tanging ang musika lang ang pumupuno sa loob ng sasakyan.

Parang inihehele ang pakiramdam ni Alejandra habang nakikinig sa malamyos na tugtugin kaya hindi niya napigil ang antok na sanhi ng kalasingan.

Nang sumunod na bumalik ang kanyang diwa, tahimik na tahimik ang paligid.

At blangko na ang kanyang diwa. Naramdaman niyang nakahiga na siya sa isang malambot na kama.

Pinilit niyang maalala ang mga naunang pangyayari bago siya nahiga.

Naghilamos na ba siya? Nagpalit na ba siya ng damit?

Parang hindi niya matandaan na bumaba siya sa sasakyan ni Dante at pumasok siya sa kanyang bahay.

Nagmulat siya ng mga mata nang maulinigan ang pagbubukas ng pinto.

Inaasahan niyang si Aling Bining ang pumapasok ngunit gayon na lang ang pagkabigla niya nang ang matangkad na lalaki ang humahakbang palapit sa kama.

“A-ano’ng ginagawa mo rito?” bulalas niya habang pinipilit bumangon.

“Kuwarto ko ito, Alexa. I have the right to come in here,” pakli ng lalaki habang inilalapag sa headboard ang dalang palanggana.

“Lasing na lasing ka kaya dito kita dinala sa bahay ko.”

“B-bahay mo ito?” Halos mapatili ang dalaga.

Tinangka niyang magdumali sa pagbangon ngunit bumalik lang ang pagkaliyo niya.

Bumagsak uli sa unan ang kanyang ulo. Napadaing siya nang maramdaman ang pag-alon ng sikmura.

Ilang ulit siyang lumunok bago nakalma ang kanyang tiyan.

Nakatulong din ang pagpupunas ni Dante ng bimpong basa ng mainit-init na tubig sa kanyang mukha kaya napilitan siyang magpasalamat dito.

“S-salamat.”

“Walang anuman.” Enigmatiko ang tono ng lalaki.

Akala niya, iiwan na siya nito upang makapagpahulas siya ng kalasingan nang mag-isa.

Ngunit naramdaman niya ang paglundo ng kabilang gilid ng kama kaya pinilit niyang luminga sa gawi nito. Nagtama ang kanilang mga paningin.

At nabasa niya nang malinaw ang binabalak nitong gawin.

Nasa mga mata nito ang malamig na kislap ng pagnanasa para sa kanya.

Nataranta si Alejandra. Tinangka niyang kumilos nang mabilis ngunit mabigat sa mga kalamnan ang alkohol na nakunsumo niya.

“And where do you think you’re going, Miss Alejandra Rios?” ang patudyong tanong ng lalaki habang dinadaganan ng matipunong bigat ang kanyang malambot na katawan.

“A-ano’ng gagawin mo sa akin, Dante?” bulalas niya, paos na ang boses dahil sa pinipigil na takot.

“Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan, Alexa,” bawi nito. Abala na ang mga daliri nito sa pagkakalas ng mga butones ng kanyang bestida.

Nagpumiglas siya.

“No, Dante,” pigil niya nang maramdaman niyang hinihila nang pahubad ang kanyang kasuotan.

Nagmistulang bangungot para sa kanya ang mga sumunod na sandali. Naghahalo ang nakaraan at ang kasalukuyan sa kanyang diwa na inalipin ng alak.

Ganito rin ang panlalaban niya sa kanyang ina noon…

“Mama, ayoko po. Ayoko!” Humihikbi na siya habang niyayapos ang sarili nang tuluyan nang mawala ang kanyang saplot.

“Ayokong matulad sa inyo. Ayokong malibing sa lugar na ito!” patuloy niya sa tonong nagmamakaawa.

“Alexa, stop it,” utos ng isang tinig-lalaki. Inaalog siya habang nagsasalita.

“Hindi ako ang Mama mo. Ako si Dante.”

Tinampal siya nang mahina sa isang pisngi kaya napahinto siya.

Unti-unting humupa ang umaalsang histerya ni Alejandra.

“Dante?” sambit niya. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata.

“A-ang Mama ko?” Ibig niyang matiyak na wala nga doon ang malupit na babaeng nagpalaki sa kanya.

“Wala tayong kasama dito, Alexa. Tayong dalawa lang ang nandito.”

Nagsimulang manginig ang buong katawan niya dahil sa reaksiyon. Ngayon lang uli bumalik ang alaala ng kanyang Mama.

Dati, ang kanyang gunita ay nagsisimula agad sa parteng nasa entablado na siya.

Kaipala, kinalimutan niya ang pamimilit at ang pananakit ng ina nung ayaw niyang tumalima sa utos nito–dahil iyon ang higit na nagbibigay ng ibayong sakit sa kanyang kalooban.

Hindi matanggap ng murang isipan niya noon ang katotohanan na ang mismong magulang pa niya ang magtutulak sa kanya sa kumunoy ng kasalanan…

Hinaplos ng mainit na palad ang kanyang ulo at mahabang buhok na nakalatag sa unan.

“Ssh. Forget the past. It’s over,” anas ni Dante habang hinahagod ng mainit na bibig ang kanyang noo at mga mata. Pinipitas ang mga butil ng luha na nasa mga pilikmata niya.

“You’re safe now.”

Dahan-dahang nagbago ang kanyang pakiramdam. Napalitan ng kakatwang pagkapukaw ang sindak na nadarama. Ngayon lang niya naramdamang ligtas na nga siya.

Ang malapad na dibdib ni Dante ay nagbigay ng ibayong init upang mapawi ang panlalamig ng kanyang kalooban. Habang ang mga labi nito ay lumilikha ng maalab na apoy na nakadadarang.

At ang mga ngipin at dila naman ay nagdudulot ng ibayong sensasyon sa kanyang kabuuan.

Inaalipin siya ng isang uri ng damdamin na ngayon lang niya nararanasan. Para bang may kung anong puwersa na sumusulak mula sa kanyang kaibuturan at nagbabantang sumabog.

Anupa’t naging sunud-sunuran lang siya sa bawa’t instruksiyon na ibinubulong sa kanyang teynga. Kusang tumutugon ang kanyang sensuwalismo sa bawa’t hagod at halik na iginagawad sa sensitibong balat.

“You’re so beautiful,” anas ng lalaki habang sinisiil ng nagbabagang bibig ang kanyang leeg at balikat at dibdib. “Alexa…!”

BLACKMAILED BY THE BOSS-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.