Blackmailed by the Boss-2

Nakasuot siya ng cycling shorts na itim at midrib blouse na puti. Pawang ganito rin ang attire ng mga kasama.

Pare-pareho silang may pagka-conservative sa pananamit. Dahilan na rin siguro sa kanilang mga nakaraan.

“Hindi ka pa ba nakakaranas ng crush o infatuation sa buong panahon na nasa labas na tayo? For example, sa kumpanyang pinapasukan mo? Wala bang mga presentableng lalaki doon?”

Tila nasa mood dumaldal si Myrza.

“Maraming presentable sa kumpanya, Mar. At karamihan ay mga disente pa. Educated at with breeding pa. Galing sa mga pamilyang may sinasabi. Mga pamilyang hindi magkakagusto sa kahit na anong eskandalo.” Tumikhim si Alejandra.

“Sa palagay mo ba, babagay ang isang tulad natin sa kanila?”

“E, di ilihim natin,” solusyon ni Myrza.

“Matagal na panahon na ang nagdaan. Wala na naman sigurong makakatanda sa atin.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

“Hindi ako magiging masaya kung mayroon akong ililihim sa isang taong nagmamahal sa akin, Mar. Ikaw, kaya mo bang lokohin ang lalaking iibigin mo?”

“K-kung kinakailangan,” anito ngunit may pag-aalinlangan na.

“You’re lying,” pakli niya.

“But, can’t you see? Happiness is peacefulness. Magiging payapa ba ang kalooban mo kung mayroon kang madilim na sikreto?”

Naputol ang pag-uusap nila nang lumapit sina Ofelia at Jesusa.

“O, mukhang nagbabangayan na naman ito’ng dalawang ito,” puna ng huli, ngunit pabiro.

“Hi! hi! Alam mo naman ang dalawang ‘yan, maraming gimik sa katawan,” salo ni Ofelia.

“Luto na ba ang barbeque natin?” tanong ni Myrza. Wala na ang wistful expression nito. Naikubli na ang kung anumang gumugulo sa isipan nito magmula pa kanina.

Sasabihin din ni Alejandra kina Ofelia ang problema ngunit hindi ngayon. Birthday nito ngayon at kailangan nilang maging Masaya — kahit na paimbabaw lang, katulad nang dati.

“Oo, kakain na tayo,” tugon ni Jesusa. “O, baka sunog na si Andy. Kanina pa rin ito nag-iihaw ng katawan, a?”

Naghagikhikan ang apat.

“Ikaw talaga, ako palagi ang pirmi mong inaasar. Porke ako ang pinakamaputla sa inyo,” kunwa’y reklamo naman ni Alejandra habang nakatawa.

“Halinakayo rito, mga girls. Nakahain na ang pagkain. Kanina pa raw nagugutom si Jess,” sabad ni Ofelia.

Nailabas na nito sa picnic basket ang mga Tupperware food containers na may lamang mga pagkain na ito mismo ang nagprepara.

Masaya silang nagkuwentuhan ng mga anekdota sa sari-sariling trabaho habang kumakain.

Pare-parehong edad beinte siyete ang apat na magkakaibigan. May magaganda na silang trabaho.

Ang bawa’t isa ay masinop at masipag at masikap kaya naman mayroon na silang security sa buhay.

May mga ipon na sa bangko at may sari-sarili nang bahay na tinutuluyan.

Si Alejandra ay senior executive sa kumpanyang pinapasukan.

Si Myrza ay sikat na lady magician.

Si Ofelia ay kilalang nutritionist.

At si Jesusa ay may-ari ng class na beauty parlor and massage salon.

Masasabing naging mapagpala ang nasa Itaas sa apat na babae nitong nagdaang labing-isang taon. Para bang bumawi sa mga pagkukulang nung bata pa sila…

“Ano’ng nangyari sa beautician mo nung nalagas ang buhok ng kustomer?” usisa ni Myrza nang mainip sa pagtatapos ng kuwento ni Jesusa.

“Sandali naman, umiinom pa si Jess, o?” awat ni Ofelia habang pinipigil ang pagtawa.

“Sinu-suspense n’yo pa ako,” reklamo ni Myrza.

“Alam mo na ang kuwento, ano, Eli?” hula ni Alejandra. Nakatawa na rin. May pagka-comedy na kasi ang hitsura ni Myrza.

“Naku, hinimatay ang beautician ko sa takot. Nagkagulo kaming lahat sa parlor,” patuloy ni Jesusa.

“Nasisante ba ‘yung pobre?”

“Hindi. Nagkapera pa nga siya, e.” Aktong ibibitin na naman ni Jesusa ang kuwento dahil dinampot na naman ang water jug.

Pero hindi na pumayag si Myrza. Inagaw nito ang jug at pinandilatan ang kaibigan.

“Puwede ba? Hindi ka naman siguro mamamatay sa uhaw. Tapusin mo na ang istorya mo, please naman.”

Hindi na napigil ng tatlo ang katuwaan. Naghagikhikan na naman ang mga ito.

Napatingala na sa langit si Myrza. Nanggigigil na talaga ito.

“Hay! Makakasakal na ako ng tatlong babae!” bulalas nito habang sinasakal ang leeg ng kawawang water jug. “Sige na naman, Jess! Ano’ng nangyari? Bakit nagkapera pa ang bakla?”

“Paano, nagbibiro lang pala ‘yung kustomer. Talaga palang malalagas ang buhok dahil naka-wig lang ito. Tapos may kasama pala ito na kumukuha ng reaksiyon ni Diana sa pamamagitan ng isang hidden camera.”

“A! Oo, alam ko ‘yan. Napapanood ko ‘yan sa telebisyon.” Nakangiti na rin si Myrza. Pamaya-maya, humagalpak ito ng tawa. “Nagalit ba si Venus nang malaman niya?”

“Aba’y hindi. Nag-treat pa nga ang loka nang malaman na ipapalabas siya sa TV, e.”

“Wow, di sisikat pang lalo ang parlor mo?” obserba ni Alejandra. “Tiyak na dudumugin ka na ng mga artista niyan.”

“Sana nga,” ang mapagkumbabang wika ni Jesusa.

“Tiyak na kakailanganin mo na ng branch niyan,” ang dugtong ni Myrza.

“Hindi pa naman. Pero ang balita ko’y magtatayo na raw ng restaurant ang kaibigan nating si Eli.”

Tatlong pares ng mga matang bilugan ang tumutok kay Ofelia. Nagtatanong.

Nag-blush ang may pagkamahiyaing dalaga.

“Kung matutuloy ang loan ko,” wika nito.

“Hus, tuluy na tuloy na ang loan na ‘yon,” bawi ni Jesusa.

“Nakausap ko ang manager ng bangko. Nagpa-massage sa amin kahapon. May approval na raw ang application mo. Pasado ang mga credentials and collaterals na ipinasok natin.”

“Ops, teka, teka muna,” sabad ni Alejandra. “Mukhang may sikreto kayo sa amin ni Mar, a? Bakit hindi namin alam na kailangan mo ng collateral?”

Namilipit si Ofelia bago tumugon. Ganito ang mannerism nito kapag napupuno ng pag-aalinlangan.

“E, nahihiya kasi akong magsabi sa inyo,” paliwanag nito.

“E, bakit kay Jess, hindi ka nahiya?” Naghihinampo na rin ang tono ni Myrza.

“Dapat nasabihan mo rin kami. May kasunduan tayong apat na tulung-tulong tayo sa lahat ng bagay, hindi ba?”

“Kakilala ko kasi ang bank manager,” salo ni Jesusa.

“Nagkampihan na naman kayong dalawa, ha? Hindi kami papayag na hindi kami kasali diyan,” pakli ni Alejandra.

“Dagdagan mo ang loan mo, Eli. Bukas, dadalhin ko sa ‘yo ang aking titulo.”

“Oo, gayundin ang suhestiyon ko,” sang-ayon ni Myrza.

“S-saka na lang. Baka malugi ako, pati ang mga titulo n’yo ay ma-ilit pa.”

BLACKMAILED BY THE BOSS-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age