Bought by the Boss-1

Myrza was a bad character in her former life.

She managed to stay clean and straight using her talented fingers to do magic for a living… until Rad saw her for what she really was – a fortune huntress and a golddigger.

She was an orphan trained to be a pickpocket and a lockpicker by foster parents who were robbers. He was a wealthy widower with a small sad daughter.

Na-hire si Myrza bilang magician sa birthday party ng munting anak ni Rad.

Kahit na alam niyang mababa ang tingin sa kanya ng lalaki, mahirap tanggihan ang malaking halaga ng salaping matatanggap para sa sandaling panahon lang…

Ngunit paano kung pati pala ang puso at ang buong pagkatao niya ay naipagbili na rin niya?

Hindi siya babagay sa isang katulad ni Rad kahit na kalian…

* * *

Gabi. Madilim at tahimik na tahimik ang paligid. Perpekto sana para gumawa ng krimen…

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Isang patrol car ang rumesponde sa isang anonymous call na nag-report ng nagaganap na nakawan sa isang panig ng Malibay.

Successful sana ang operasyon dahil nahuli ang mga kawatan: dalawang tomboy at isang menor de edad na babae.

Ngunit nakakawala din ang mga ito sa tulong ng kasamang dalagita na tila may magic sa mga kandado.

Nagawang kalasin ang mga posas at ang malaking lock na nasa pinto ng jeep van.

Kaya nakatalon patakas kahit na tumatakbo ang sasakyan.

Ang nakapagtataka lang — nagpaiwan ang tinedyer.

“Bakit hindi ka sumama sa mga kasama mong tumakas?” usisa ng sarhento habang kinukuhanan ng letrato ang lahat ng view ng dalagita.

Nagkibit lang ng mga balikat ang tinanong.

“Ito na lang ang tanging paraan para maiba naman ang kapalaran ko, sir,” katwiran nito, nakangiti.

“A, gusto mo nang magbago? Paano kung kunin ka nila uli?”

Saglit lang na sumagila ang takot sa maamong mukha bago napalitan ng determinasyon.

“Hindi nila ako mapipilit sumama, sir,” pakli nito, masigla na naman.

Kakaiba sa ibang mga nahuhuli ang isang ito. Parang ang saya-saya pa. Hindi katulad ng iba na mayroong malaking sindak sa mga rehas.

“Mamaya, may darating na social worker. Kung talagang gusto mong mabago ang destinasyon ng buhay mo — sumama ka sa kanya.”

Napamaang si Myrza.

“Ang ibig n’yo po bang sabihin — hindi ako makukulong dito?”

Tumawa ang pulis.

“Hindi ka puwedeng isama sa mga nandiyan sa loob. Menor de edad ka. First offender pa. Sa D.S.W.D. lang ang bagsak mo,” ang mahabang paliwanag ng matiyagang sarhento.

“Sana, paglabas mo doon — nasa tamang landas ka na.”

Tumango si Myrza. Ganoon din ang ipinagdarasal niya.

Ayaw na niyang makita sina Leon at Tigre. Ang mga iyon ang palayaw ng dalawang tomboy na naging tagapag-alaga at tagapagturo niya magmula nung mapulot siya ng mga ito sa isang tambakan ng basura.

Masasabing wala siyang utang na loob.

Ngunit para kay Myrza, sapat na ang ilang mahahabang taon na ginamit siya ng mga ito sa ilegal na hanapbuhay.

May natural siyang kakayahan na magbukas ng maraming uri ng mga de-klaseng kandado. Kaya siya ang malimit na isama ng mga ito bilang tagabukas ng mga tahanan ng mayayaman na ibig looban…

“Pangako po ‘yan, sir,” panunumpa niya, pausal ang pagsasalita.

Tinapik siya ng awtoridad sa balikat habang tumatangu-tango.

“Good girl. Ayaw ko nang makita ka uli dito sa presinto, ha?”

“Opo.”

Kalmado si Myrza nang sumama sa mukhang mabait na social worker na ipinadala ng D.S.W.D.

Hindi siya nangangamba dahil may galing siyang maka-kawala kung hindi niya magustuhan ang palakad ng naturang ahensiya ng pamahalaan.

Kahit na anong klaseng kulungan pa ang paglagyan sa kanya, puwede siyang makaalpas.

Nagtiis siya ng isang buwan sa istriktong pamamalakad.

At na-premyuhan naman siya.

Nagkaroon siya ng tatlong matatalik na kaibigan, sina Alejandra, Ofelia at Jesusa…

Makalipas ang labing-isang taon…

Nakatutok ang buong atensiyon ng lahat ng manonood sa babaeng nasa gitna ng entablado. Habang ang mahinang tunog ng tambol na nagmumula sa backstage ay dahan-dahang bumibilis at lumalakas upang lalo pang pagyabungin ang tensiyon at ang suspense sa paligid.

Nakasuot ng itim na over-all leotards at black boots ang babaeng kunwa’y binihag ng mga aliens na iniluwa ng isang props na spaceship.

At iginapos ng mga tanikalang may maliliit na blinking lights sa loob.

At nilagyan ng pagkadami-daming kandado.

Pigil-hininga ang audience dahil limang minuto lang ang taning ng mga taga-ibang planeta sa kawawang bihag para makakawala.

Kung hindi, sasabog ang timebomb na nakakabit sa helmet na suot ng babae.

“Dali! Dalian mo na! Dalawang minuto na lang!” ang tilian ng mga manonood.

Mapapansin na hindi lang mga bata ang nanduruon. Pati ang mga may edad na ay excited rin na naghihintay sa paglaya ng ‘alien prisoner’.

Nagsigawan at nagtalunan ang lahat ng mga tao nang buong gilas na nagtaas ng mga kamay at braso ang babae.

Nag-pirouette pa nga ito na animo isang ballet dancer upang ipahayag ang tinamong tagumpay.

“Mga kaibigan, malayang-malaya na po si Myrza the Magician!” ang hiyaw ng lalaking emcee.

“Nawalan ng saysay ang sandamakmak na kandado at tanikala! Walang binatbat ang mga hi-tech na lock ng mga taga-planetang Mula-Mula!”

Nag-alis ng suot na helmet si Myrza. Mistulang tubig na kulay itim ang pagdaloy ng makinang na buhok na umabot hanggang sa balingkinitang balakang.

Lumantad ang hugis-pusong mukha na atraktibo kahit na kaunti lamang ang nakapahid na meyk-ap sa makinis na balat.

“Myrza, I love you!” sigaw ng isang lalaking manonood. Kumakaway ito at tumatalon upang mapansin.

Tinugon naman ng matamis na ngiti ng dalaga ang fan. Kumaway rin bago yumukod.

“Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa show na ito, mga mahal naming manonood. Magpapaalam na po muna kami. Hanggang sa muli!” Yumukod uli matapos sambitin ang scripted na pamamaalam.

Habang nagpapalakpakan ang mga tao, bumababa naman ang makapal na pulang telon.

Kinamayan ng manedyer si Myrza.

“Iha, napakagaling mo talaga!” ang papuri nito habang inaakbayan siya. “Siyanga pala, may magandang balita ako sa ‘yo.”

BOUGHT BY THE BOSS-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.