Bought by the Boss-17

“B-bilang ano?” Pigil-hininga siyang naghintay sa itutugon ni Rad.

“Bilang magkaibigan?” Kumurba pa pataas ang isang makapal na kilay, patudyo.

Tumango si Myrza. Gusto niya ang suhestiyon ng lalaki.

“Or we could continue on as lovers?” dagdag nito, pabulong lang.

Ngunit narinig niya nang malinaw ang katanungang iyon. At agad na naghari na naman ang ibayong pagkalito sa kanyang isipan.

Hindi na siya nakapagsalita pa uli. Nakatitig na lang siya rito.

Sinapo ng mga daliri ni Rad ang kanyang baba upang magawaran ng mainit na halik ang kanyang mga labing bahagyang nakaawang.

“It would be a perfect arrangement, Myrza. We’re both available. Wala kang nobyo, hindi ba?” patuloy ng lalaki. Nang-aamuki ang mababang boses.

Umiling ang dalaga, halos wala sa loob.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

“Pumayag ka na, Yza,” anas ni Rad sa may gawi ng teynga niya. “Ibibigay ko ang kahit na anong naisin mo — basta’t pumayag ka lang,” pangako pa nito.

Alam ni Myrza na hindi kayang ibigay ni Rad ang nais niya ngunit pumayag pa rin siya.

Wala naman siyang maapuhap na dahilan para tumanggi sa alok ng lalaki.

At sapat na marahil ang kaunting ligayang maaamot niya mula sa mag-amang nagkaroon na agad ng pitak sa puso niya…!

“O-oo, Rad, pumapayag na ako,” sambit niya kahit na tutol ang kanyang isipan.

Ang gabing iyon ang simula ng panibagong kabanata sa buhay ni Myrza. Sa kuwarto niya natulog si Rad, matapos ang halos magdamag na pag-iibigan.

Isang linggo ang matuling lumipas. Nakatanggap ng tawag si Myrza mula kay Ofelia.

“Hello, Mar? Si Eli ‘to,” anang pamilyar na boses ng kaibigan.

“O, Eli, napatawag ka? Mabuti’t nalaman mo ang numerong ito?” tugon niya.

Naupo siya sa katabing silya ng telephone stand, paharap sa hardin na kinaroroonan ni Honey. Iniwan niya itong naglalaro ng mga manika sa damuhan.

“Oo, ibinigay ng kapitbahay mo. Ilang araw na kasi kaming tumatawag sa ‘yo pero walang sumasagot. Kaya nagdaan kami ni Jess sa Kamuning kahapon,” ang mahabang pahayag ng kausap.

“Siyanga pala, iniimbitahan ko kayo sa Sabado. Mag-outing naman tayong apat. Gusto ko kayong i-treat sa beach.”

“Wow, ano ba ang okasyon?” Pilit ang pagiging masaya ng tono niya.

“Ikaw, ha? Magtatampo na ako sa ‘yo. Nakalimutan mo na naman na birthday ko sa Sabado,” salo ng nagdaramdam na tinig ni Ofelia.

Tinapik ni Myrza ang noo niya.

“Sus! Sorry talaga, Eli. Pasensiya ka na.” Hiyang-hiya siya sa kaibigan.

Ngayon lang nangyari na nakaligtaan niya ang kaarawan nito. Naging tradisyon na nilang apat ang magsama-sama kapag sumasapit ang bertdey ng isa sa kanila.

“Uhm, ano’ng oras ba tayo aalis?”

“Kailangan maaga tayo dahil sa Cavite pa ‘yon. Puwede na ba ang alas sais nang umaga?”

Kailangan pala niyang matulog sa bahay niya ng Biyernes ng gabi. Medyo malayo ang Velasco Residence kung dito siya manggagaling.

“Sige. Alas sais sa Sabado,” ulit niya. “Ready na ako pagdaan ni Andy,” pangako niya sa kausap.

“Aasahan ko ‘yan. Bye!”

Nag-iisip na siya ng idadahilan kay Rad habang ibinababa ang awditibo.

Ayaw niyang ipakilala ang lalaki sa mga kaibigan.

Hindi dahil sa ikinahihiya niya ang tatlong babaeng tanging mahal sa buhay niya — kundi dahil natatakot siyang baka may malaman pa si Rad tungkol sa kanyang nakaraan.

Nangangamba siya sa maaaring maging reaksiyon nito kapag natuklasan na ang pangit na kahapon niya…

May tatlong araw pa siya.

Napuna agad ng lalaki na mayroon siyang pinuprublema.

“May sumasakit ba sa ‘yo, Yza?” tanong ni Rad. Puno ng pag-aalala ang tono.

“Wala kang ganang kumain kanina sa hapunan. Pagkatapos, kanina pa ako nagkukuwento dito, hindi mo yata ako naririnig,” dugtong pa nito.

Nabigla si Myrza. Buo ang kumpiyansa niyang kalmado lang ang maskarang suot niya habang nag-iisip ng magandang dahilan.

“H-ha? A, e, wala naman. Huwag mo akong alalahanin, Rad. Medyo napagod lang siguro ako kanina sa paglalaro namin ni Honey,” pagsisinungaling niya.

Naging habit na nila ang makinig ng music sa library. Nagbabasa siya ng aklat na collection ni Rad habang nagsusulat ng mga notes ang lalaki.

Isang companionable silence ang pinagsasaluhan nila gabi-gabi bago umakyat sa kuwarto.

Kaya marahil nahalata agad ni Rad na mayroon siyang inililihim.

Iniligpit ng lalaki ang mga gamit bago tumindig upang lumapit sa kanya.

“You’re hiding something from me, Yza. I can feel it. Pero hindi kita pipiliting sabihin ‘yon sa akin,” pahayag nito, masuyo ang tono.

Inakbayan siya nito matapos maupo sa matabang braso ng sofa armchair na kinauupuan niya.

“Siyanga pala, may binanggit si Liling sa akin. May tumawag daw sa ‘yong isang kaibigan kanina?”

Tumango si Myrza. “Uhm, o-oo,” tugon niya. “Nag-iimbita siya. Birthday niya sa Sabado.”

Ngumiti nang patudyo ang lalaki. “Wala bang pangalan ang kaibigan mo?”

Namula nang bahagya ang mga pisngi ng dalaga.

“M-meron naman. Ofelia ang pangalan niya.”

“Buweno, ihahatid kita. Ano’ng oras ba?”

Hindi agad nakatugon ang dalaga.

“Uhm, ako na lang ang pupunta, Rad. Hindi na kita aabalahin. I mean, maaga kasi. Six o’clock ng umaga. At ang usapan namin ay dadaanan ako ng sasakyan sa bahay ko mismo. So, I have to stay the night in my house on Friday para hindi ako ma-late.” Halos hinihingal na siya nang matapos ang mahabang sinabi niya.

Nabura ang aliwalas sa mukha ng lalaki.

“Bisita rin ba si Alejandra?” pananalakab nito nang muling magsalita.

“Oo, n-nandoon siya,” tugon niya, wala sa loob. “P-pasensiya ka na kung hindi kita puwedeng isama. For girls lang kasi ang beach party na ‘yon. S-sorry — ” dugtong niya.

“Never mind,” pakli ng lalaki. Medyo pormal na ang ekspresyon. “Ano’ng oras ka naman uuwi?”

Umiwas uli siya ng tingin bago sumagot.

“Uhm, baka Lunes na ng umaga ang balik ko, Rad,” pagtatapat niya. “Bale, Biyernes ako aalis dito.”

Tumango ng isa ang lalaki bago tumindig.

“I’m going upstairs now. Hindi ka pa ba inaantok?”

Naramdaman ni Myrza ang malamig na tono nito.

“S-sige, mauna ka na. Susunod na ako,” wika niya habang sinusundan ng tingin ang matangkad na hugis ng lalaki na maliksing lumalakad palayo sa kanya.

Alam niyang nagdamdam ni Rad sa pagtanggi niyang magpahatid dito o ang isama ito sa pupuntahan niya.

BOUGHT BY THE BOSS-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.