Bought by the Boss-2

“Ikaw ang napiling lady magician sa show ni David Copperfield dito sa Manila sa susunod na buwan!”

“Wow!” Hindi napigil ni Myrza ang mapabulalas.

“Pagkatapos ng exposure na ‘yon–I’m sure, tuluy-tuloy na ang pagsikat mo sa larangan ng magic. Makikilala ka na sa lahat ng sulok ng Pilipinas, Myrza the Great!”

Isang masayang ngiti ang itinugon ng dalaga.

“Masyado naman kayong exagerrated, bosing. Hindi pa naman tayo nate-televized para sumikat sa lahat ng sulok ng Pilipinas.” Kinontra niya ang pahayag ng amo pero sa pabirong tono.

Tumawa nang malakas ang lalaking may malaking tiyan.

“At sinong maysabi sa ‘yo na hindi ka pa nakikita sa telebisyon? Iha, sa tuwing may show ka, kinukunan ka namin ng video. Ipinadadala namin sa isang istasyon na nagpapalabas ng tungkol sa mga magicians,” pagtatapat nito.

Nasorpresa si Myrza. “Talaga, bosing? Bakit hindi ko yata napapanood?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Nagkamot ng napapanot nang ulo ang kausap habang ngumingiti na para bang napapahiya.

“E, medyo gabing-gabi na kasi ang timeslot ng palabas na iyon. Bandang alas dose, ala-una,” pag-amin nito.

“Sus! E, alas diyes pa lang ay tulog na ako.” Na-dismaya ang dalaga pero sandali lang. “Hindi bale, hihintayin ko pa rin para naman mapanood ko. Ano’ng channel ba, bosing?”

Ipinagbukas muna siya nito ng pinto ng dressing room bago tumugon. “Channel 8 yata ‘yon. Tuwing Biyernes.”

“Channel 8!” ulit niya pabulalas. “Meron na bang channel na gan’un?”

“Oo naman. Basta’t may cable ka ba, e.”

Umiling-iling na lang si Myrza. Hindi siya naniniwala. Masyado na siyang matanda para mapaikot nang pabasta-basta lang.

“Hay, si boss talaga. Iniistir mo lang pala ako, e,” pamamrangka niya.

“Aba’y hindi, iha,” tanggi ni Mr. Balbatog. “Kung gusto mo, sa amin ka makipanood para maniwala ka.”

Ibinaling ng dalaga ang mukha niya upang hindi makita ng kausap ang pagdududa sa kanyang ekspresyon. Sanay na siya sa mga ganitong pasakalye ng mga lalaking nakakasalamuha.

‘Tila malapit nang matapos ang business relationship namin nitong bondying na ‘to, a?’ aniya sa kanyang sarili habang naglalagay ng cleansing cream sa mga pisngi at ilong.

“Sa makalawa, Biyernes na. Susunduin kita sa bahay mo, ha?” patuloy ng lalaking magiging ex-boss na niya.

Nagkibit lang ng mga balikat si Myrza.

“Titingnan ko muna ang schedule ko. Kapag okey, tatawag na lang ako sa ‘yo, bosing,” patianod niya. Ngumiti uli siya rito pero pa-plastik na lang.

Kumislap ang sabik na pagnanasa sa mga matang maliliit ni Mr. Balbatog.

“Hindi ka magsisisi, Myrza. Pasisikatin kita nang husto,” pangako nito habang pinipisil ang isang braso niya.

Tatalikod na sana ito pero maagap niyang pinigilan.

“Este, Mr. Balbatog?” Pinapungay niya ang kanyang mga mata nang luminga uli ito sa kanya. “May nakakalimutan ka yata?”

Saglit na napatunganga ang may edad na Don Juan.

“A-ano ‘yon?”

Pinigil niya ang sumusulak na pandidiri.

Hay naku! Bakit ba hindi niya agad napuna ang pagka-maniac ng isang ito? pang-uusig niya sa sarili habang pilit na ngumingiti uli.

“Ang tseke ko? Hindi ba’t ngayon mo ibibigay ang kabuuan ng talent fee ko?”

Sinadya niyang palambingin ang kanyang pagsasalita.

Kaya siguro nataranta ang manedyer.

Agad na kinuha ang checkbook sa bulsa ng blazer na puti. At gumawa ng isang dated check.

“O, ayan, may bonus pa ‘yan, ha?”

Binasa ni Myrza ang halaga, ang petsa, at ang pangalan niya. Pati ang pirma. Tiniyak niyang maayos ang lahat bago niya iyon isinuksok sa bulsa ng kanyang shoulder bag.

“Sa Biyernes, ha?” paniniyak ng nakangiting manedyer.

Tumango lang si Myrza at ngumiti nang ubod tamis.

Kinabukasan, maagang nagtungo sa bangko ang dalaga. Hindi na niya ipinasok sa kanyang savings account na katulad nang dati para makaiwas sa 3-day clearance sa tseke.

Nagsiguro muna siyang nabuo na ang kabayaran sa kanyang serbisyo bago siya tumiwalag sa grupo ni Mr. Balbatog.

Nang maideposito na ang pera sa bank account niya, saka lang siya tumawag sa opisina ng manedyer.

Ang sekretarya ang kanyang nakausap.

“Pakisabi kay Mr. Balbatog na hindi na muna ako makakapunta diyan sa opisina. Mayroon akong lalakaring emergency. Sa probinsiya. Baka magtagal ako doon. Ipa-cancel mo na muna ang lahat ng nasa schedules ko, ha?”

“O, sige, Myrza. Sasabihin ko ‘yan kay bosing,” wika naman ng empleyada.

Natulog siya matapos mananghali. Nang magising ay nag-shower at nagbihis. Dakong hapon na iyon.

Nagsasangag siya ng kanin para sa hapunan niya nang kumuriring ang telepono. Sandali lang siyang nag-alinlangan bago niya binunot ang kurdon sa likod ng mekanismo.

Malakas ang kutob niya na si Mr. Balbatog ang caller.

Bukod sa pagiging mabilis ng mga kamay sa pagma-madyik, mayroon din siyang mild psychic powers na bago pa lamang niyang nai-explore.

Kumbaga, ngayon pa lang niya nadi-develop ang kanyang likas na galing na iyon.

Pagkatapos kumain at manood ng isang programa sa telebisyon, atsaka lang niya ibinalik ang kurdon ng telepono.

Kumuriring agad iyon. Hula niya ay si Jesusa ang caller.

“Hello, Mar? Si Jess ito,” anang boses-babae sa kabilang linya.

“O, Jess? Mabuti’t napatawag ka. Kumusta na?”

“Mabuti naman. Ikaw? Kararating mo lang ba? Kanina pa ako tumatawag diyan,” tugon ng kausap.

“Baka natutulog ako. May kailangan ka ba?” Nahulaan ni Myrza na may gustong itanong sa kanya ang kaibigan.

“Oo, mayroon kasi akong kustomer dito na naghahanap ng isang magician. ‘Yung magpapalabas sa isang children’s party. Puwede ka ba?” ang diretsong tugon nito.

“Nakita niya ang lumang poster mo na nasa dingding ng parlor ko,” dugtong nito para siguro hindi siya magtaka.

Walang gatol ang pagpayag niya. “Oo, ba! Kailan ba?”

“Sa Lunes na yata. Bandang three o’clock.”

“Call ako. Saan ko ba makakausap ang kustomer mo?”

“Ibibigay ko ang address and telephone number niya. Sandali lang, ha? Nahulog ang address book ko.”

“Okey.”

Pinindot ni Myrza ang remote control ng colored t.v. bago dinampot ang ballpen at notebook na katabi ng telepono.

“O, heto na. Ready ka na ba?”

“Ready.”

“Ang pangalan niya ay Rad Velasco. Nakatira siya sa Green Valley Village. Malapit yata ‘yon sa Antipolo. O nasa Antipolo na talaga. Basta’t alam na raw ng taxi driver ‘yon.”

BOUGHT BY THE BOSS-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age