Bought by the Boss-6

“Ayoko lang na masaktan ka bandang huli. Pati ang bata.” Tumikhim si Alejandra bago nagpatuloy.

“On the other hand, I may be over-reacting,” bawi nito.

Tumango si Myrza. Hindi na siya makapagsalita dahil naninikip na ang kanyang lalamunan.

Sandaling panahon pa lang niyang nakikilala si Honey ngunit animo pulot itong kumapit sa kanya.

A, kilalang-kilala siya ni Alejandra! Tama ang nagiging konklusyon nito tungkol sa patutunguhan ng kakatwang emosyon na nabubuo sa pagitan nila ng paslit…

Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig lang sa screen ngunit hindi naman nawawawaan ang pinapanood.

Ngunit bigla na lang siyang nakaramdam ng pangingilabot. Luminga siya sa gawi ni Rad.

Nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Umaga ang eksena sa palabas kaya puwedeng magkaaninagan sa loob ng madilim na sinehan.

Napuna niyang matalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Makahulugan ang pagsulyap nito sa ulo ni Alejandra na nakahilig pa rin sa balikat niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Nailang si Myrza ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ikagagalit ng lalaki ang pagiging malapit nilang magkaibigan.

Binawi niya ang tingin at pinigil na niya ang sarili na mapasulyap uli sa gawi ni Rad.

Hanggang sa matapos ang pinapanood nila.

“Where do you live?” tanong ng lalaki nang papalabas na sila sa lobby. Pangko ng isang matipunong braso nito ang naiidlip nang anak.

“Hindi mo na kami kailangang ihatid, Mr. Velasco,” tanggi ni Myrza. Pormal na ang tono at ang anyo niya.

“May dalang akong sasakyan,” ani Alejandra.

“S-sige na, baka magising pa ang bata,” pagtataboy ni Myrza sa lalaki. Pinilit niyang ngumiti.

“Okey. See you tomorrow, Myrza. Eleven o’clock?”

Tumango lang ang dalaga bago tumalikod.

“Whew!” bulalas ni Alejandra nang nakasakay na sila sa kotse nito. “Bakit bigla yatang sumama ang sumpong ni Mr. Velasco? Kanina lang ay sa ‘yo siya parang nayayamot, hindi ba? Bakit pati sa akin ay parang galit na rin siya?” taka nito.

Nagkibit ng mga balikat si Myrza.

“Hindi ko nga alam. Kanina pa ‘yon sa loob ng sinehan,” pag-amin niya.

“Mabuti na lang, nakatulog na ang bata. Nakaalpas agad tayo,” patuloy ng kaibigan.

Tumango si Myrza habang napapabuntonghininga. Nag-iisip na siya ng mga numbers na gagawin para bukas. Espesyal ang show niya.

Dahil naging espesyal na agad si Honey sa kanya…

Binuksan ni Alejandra ang car stereo kaya napuno ng musika ang katahimikan na nagsisimulang kumapal sa loob ng sasakyan.

Kaya naging malaya ang utak ni Myrza sa pag-iisip.

“Mar, nandito na tayo sa bahay mo.” Pinutol ng boses ng kaibigang nagmamaneho ang pagdaloy ng imahinasyon niya.

Napapitlag pa si Myrza. “Ay! Nasa Kamuning na ba tayo?”

“Oo. Medyo maluwag na ang traffic kaya madali tayong nakauwi,” tugon ni Alejandra, nakatawa. “Tawag ka na lang sa akin, ha?”

“Salamat, ha?” Pinigil niya ang paghihikab. “Ingat sa pag-uwi.”

“Okey. Bye!” Tinanaw siya nito hanggang hindi siya nakakapasok sa kanyang tirahan.

Nung mga unang taon ng pagiging madyikera niya, hilahod ang pagkita niya ng pera. Hindi pa kasi sila inirirespeto bilang mga entertainers noon.

Kaya ang ginawang gimmick ni Myrza, nanghahamon siya ng mga manonood na may makapal na bulsa.

Mayroon siyang kakutsabang isa sa mga audience na magsisimula ng pustahan.

Ang pustahan ay tungkol sa kakayahan niya sa pagbubukas ng mga kandado.

Nang maglaon ay naging sopistikadang sugal na para maipamalas niya ang talento niyang mala-Houdini ang dating.

Hindi alam nina Alejandra ang tungkol sa ginagawa niyang ito noon. Nung huli na lang natuklasan nang muntik na siyang mapahamak…

Mabuti na lang, bago siya huminto ay malaki-laki na ang naiipon niya. Kaya nang may magbenta ng maliit na bahay at lupa sa pusod ng Kamuning, may naipambili siya.

Siyempre, nagdagdag ng tigka-kaunti sina Alexandra, Ofelia at Jesusa. Na binayaran naman niya nang paunti-unti sa pagdaraan ng mga taon.

Mas itinuturing niyang biyaya ng Maykapal ang pagkakaroon niya ng mga kaibigang katulad ng tatlong mabubuting babae kaysa sa kanyang likas na galing sa mahika.

Kumukuriring ang telepono niya nang pumasok siya sa loob ng bahay na may dalawang palapag.

Tinitigan niya ang mekanismong kulay krema bago niya iyon dinampot.

Tama ang hula niyang si Mr. Balbatog ang nasa kabilang linya. Galit na galit ito.

“Myrza! Bakit bigla ka na lang nagbitiw? Paano ang kontrata mo sa akin?”

Huminga nang malalim si Myrza.

“Wala akong kontrata sa ‘yo, Mr. Balbatog,” pakli niya. “At puwede akong magbitiw kahit na anong oras ko gustuhin — na katulad ng ginagawa ninyong pagsibak sa mga tauhan n’yo nang walang sabi-sabi.”

“Ididemanda kita, Myrza!” pagbabanta ng manedyer. “Kapag hindi mo sinipot ang natanguan kong show ni Copperfield.”

“A, tutoo pala ang isang iyon, ha?” bawi niya, sa himig-nambubuska. “Buweno, puwede nating pag-usapan ‘yan. Pero ang gusto ko’y pormal na. May mga kasulatan at may mga abogado sa pagitan nating dalawa.”

“Aba’t — nagiging abusada ka na, Myrza!” Nanggigitil na ang boses na nasa kabilang linya. “Lumaki na pala talaga ang ulo mo! Bibigyan kita ng leksiyon, babae ka. May araw ka din sa akin!”

Tinaasan lang niya ng mga kilay ang awditibo bago pabagsak na ibinaba iyon.

“Magbubusa ka diyan, hanggang gusto mo, Mr. Butete. Nagagalit ka lang dahil hindi mo ako naisahan!” wika niya habang binubunot ang kurdon sa likod.

Nag-meditate siya pagkatapos mag-shower ng maligamgam.

Isang praktis niya iyon upang ihanda ang sarili bago mag-show. Upang maging buo ang kanyang konsentrasyon habang nagtatanghal.

Bata pa siya nang madiskubre ng mag-asawang tomboy na nakapulot at nagpalaki sa kanya ang likas na mahika niya.

Hinasa ng dalawang ina-inahan — o ama-amahan pala — ang hilaw na galing niyang iyon para gamitin sa hanapbuhay–ang pandurukot.

At sa pagnanakaw sa malalaking bahay nang maging hustler na siya sa mga kandado at doorlocks.

Bagama’t pawang masasamang impluwensiya lang ang naging gabay niya magmula pagkabata, hindi naman lubusang naluoy ang kanyang konsensiya.

Kahit na walang nagturo sa kanya ng tama o mali, napagtanto niyang hindi tama ang ipinagagawa ng mag-asawang halang ang bituka.

Kaya nga laking-pasalamat pa niya nang matiklo sila ng mga pulis noong disisais anyos na siya…

BOUGHT BY THE BOSS-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age