Contact | About

About Lady Romantica

Lady Romantica is a writer who strongly believes in the power of love.

She has passion in everything that she does: writing, living, and loving.

She believes that without the enveloping warmth and swirling colors of romance, life is bland and lackluster.

She uses her romantic pen and vivid imagination to create stories of love and romance.

Falling in love is a wonderful experience. Loving someone always brings happiness. Love is the only reason why Lady Romantica became a romantic blogger.

Sprinkle your mind with spice to banish the boredom. Open your hearts and let the magic begin.

Welcome to the vibrant and voluptuous world of Lady Romantica’s ROMANTIC LOVE STORIES and ENGLISH LOVE STORIES.

Ang romansa ay nagbibigay ng matitingkad at masasayang kulay sa ating paligid, lalo na kapag tayo ay umiibig.

Ang mga kuwento ng pag-ibig at romansa ay hindi kailanman mawawala.

Palaging hahanap-hanapin dahil nakapagdudulot ng aliw at ligaya kahit sa sandaling panahon lang.

Dito sa Lady Romantica website, tunghayan ang mga kuwento ng pag-ibig, romance novels, at romantic love stories online na makapagbibigay-init at aliw sa inyong mga puso.

Please Contact Lady Romantica:

[contact-form-7 id=”17421″ title=”Contact form 1″]

Disclaimer:

Ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa mga istoryang nasa Lady Romantica website ay pawang mga kathang-isip lamang. Ang mga pangalan ng mga karakter ay walang kuneksiyon sa mga tunay na tao. Ang mga kasaysayan ay pawang bunga lamang ng mga imahinasyon ng mga manunulat.

Comments are closed.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age