Dance With Fire-32

Pinangko ng matitigas na bisig ni Jeff ang katawan ni Mikaela na tila nawalan na ng lakas. Maingat na naupo sa mahabang sofa at ikinandong siya.

Yumupyop si Mikaela sa malapad na dibdib. Pakiramdam niya, nakauwi na siya sa isang tunay na tahanan…

Nagsalita uli si Jeff. “Natatakot ka sa akin noon. Lagi kang umiilag kapag hahawakan kita.”

Nag-angat ng mukha ang dalaga. “Natatakot ako dahil naramdaman ko ang panlalamig mo sa akin. Nandidiri ka dahil marumi na ako,” paliwanag niya. “H-hinawakan na ako ng ibang lalaki. Hindi na ako malinis!” dugtong niya, pa-hikbi.

[Want to read the Start of Stories Online titled: DANCE WITH FIRE…? Click Here!]

“Oh, Mykah!” sambit ni Jeff. Para bang may kung anong pinipigil na damdamin. “Gan’on lang ba ang dahilan?” Pinahi ng isang hintuturo ang mga landas ng luha sa mga pisngi ni Mikaela.

“Pag-aari mo na ako. Hindi ko naingatan ang sarili ko.”

“Oh, Mykah, Mykah… I’m a big fool!” bulong ni Jeff habang sinusundan ng mga daliri ang hubog ng matatamis na labi. Namumungay ang mga matang malalalim habang nakatitig sa kanya.

“Oh, Jeff…” she sighed in tentative pleasure.

“Alam mo ba kung ano ang iniisip ko nung palagi kang pumipitlag at umiigtad palayo sa akin, Mykah?”

“A-ano?”

“Ayaw mo na sa akin.”

Sinapo ng isang malambot na palad ang nahumpak na pisngi ni Jeff. Nangayayat ito magmula nang dumating sila sa Maynila.

“Hindi tutoo ‘yan,” sambit niya. Medyo ngamol pa rin ang pagsasalita niya pero hindi na epekto ng alak ang pakiramdam na lasing.

At ang nagpapalakas lang sa kanyang loob ay ang sikretong pag-ibig para kay Jeff. No matter what it was, she really loved this man. Her first lover would also be her last lover.

Hinaplos niya ang panga ng lalaki. Pinagala niya iyon hanggang sa matipunong balikat at malapad na dibdib.

“Gusto mo pa ba ako, Mykah?”

Ibig na niyang aminin ang tunay na damdamin pero may pumipigil sa kanya.

“Nalulungkot ako, Jeff. Nanlalamig,” ang tanging nasabi niya. “Yakapin mo ako.”

“Hindi ka na ba nagagalit sa akin?”

Umiling si Mikaela. Namimigat na ang mga talukap niya. Ang pirming hubog ng maskulinong bibig na lang ang nakikita niya.

“Kailangan kita, Mykah,” pag-amin ng lalaki, paanas. Dumako ang mainit na palad sa kanyang dibdib. Sinapo ang isang malambot na umbok at hinaplos nang buong pagsuyo.

Nanginig ang buong katawan ni Mikaela. Gumapang ang maraming sensasyon sa kanyang mga litid, patungo sa kanyang sentrong kahinaan. Napasinghap siya nang matantong nag-aalab na pala siya.

“Puwede ka bang maging akin uli, Mykah?”

“Oo, Jeff,” bulong niya. Paus na paos ang tinig. “Sa ‘yo lang ako, Jeff…”

Iyon lang ang hinihintay ni Jeff. Yumuko ito upang magkadaiti na ang kanilang mga labi. Ibinuka ni Mikaela ang kanyang bibig. Buong lugod na tinanggap ang pagpasok ng mainit na dila.

Napaungol siya nang kipitin ng mga ngipin ang ibabang labi niya at buong kapusukang hinila. Napasinghap uli siya nang haplusin ng mga daliri ang lahat ng sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Dumadaluyong ang bawat nalilikhang sensasyon. Umaalimpuyo ang bawat lumilipas na sandali.

“Mykah, kaytagal kong nasabik!”

“Oh, Jeff!” Bumaling ang mukha niya upang bigyang-daan ang paglalayag ng nagbabagang bibig sa kanyang leeg. Nanatili lang siyang nakapikit hanggang sa makarating sa dibdib ang mapusok na init. Napaliyad siya nang umulan ng mga mumunting halik sa kanyang dibdib. Umarko ang likod niya at pumulupot ang mga bisig niya sa matipunong batok.

“Angkinin mo na uli ako, Jeff,” hiling niya.

“Yes, Mykah,” anas ng lalaki.

Naramdaman niya ang tila paglutang ng katawan. Kaya pinilit niyang dumilat. Inilipat na pala siya sa lapag. Kungsaan nakalatag ang malambot na alpombrang hugis-bilog.

Lumuhod si Jeff sa kanyang harapan habang nag-aalis ng mga damit. Nakatutok sa kanya ang mga matang nagniningas sa masidhing pagnanasa.

Itinukod ni Mikaela ang mga siko upang iangat ang katawan. Upang lalo pang gawing kaakit-akit ang kanyang kabuuan habang nakamasid sa kanya ang lalaking pinag-aalayan ng sarili.

Nakita niyang nalito sa pagkakalas ng sinturon ang nanginginig na mga daliri ni Jeff. Kaya nagkaroon siya ng tsansang makabangon. Inilatag niya ang mga kamay sa mabalahibong dibdib.

“Sana’y maganda pa rin ako sa paningin mo, Jeff,” sambit niya habang lumuluhod din sa harapan ng lalaking pinag-aalayan din ng puso at kaluluwa.

“Hindi ka kailanman pumangit para sa akin. Lalo ka pang gumaganda sa paningin ko, Mykah.”

Idinampi niya ang mga labi sa munting butil habang masuyong pinagugulong ng dalawang daliri ang kakambal niyon. Nang umungol ang lalaki, lihim na napangiti ang isang bahagi niyang ipinamana ni Eba.

“Mykah…!”

Sinambitla ni Jeff ang mga braso niya. Itinulak siya ngunit hindi para ilayo. Natagpuan na lang niya ang sarili na nakahiga na uli. At katabi na niya si Jeff.

“Gabi-gabi, nananaginip ako tungkol sa ‘yo. Mistula kang sakit na walang lunas, Mykah!” bulong ng lalaki, padaing.

“Ako rin, Jeff. Labis akong nangulila,” anas niya.

Pumatong ang isang matipunong hita sa kanyang beywang. Dumaiti sa tagiliran ng balakang ang kumikislot na kalamnan. Mula doon ay may dumaloy na mala-kuryenteng kilabot na nagpatindi sa kanyang kalasingang idinulot ng labis na pagkasabik.

“Oh, Mykah, Mykah,” daing ng lalaki. Papagaspang na ang baritonong tinig. Pati ang pagapang na pagdampi ng nakabukas na bibig sa kanyang punong-teynga.

Nangaligkig siya nang husto. Nanlambot ang mga biyas niya. Tuluyan nang lumipad ang kanyang wisyo. Ang kanyang katinuan. Mistula na siyang baliw na naman.

“Give to me, babe. I need you,” utos ng paos na boses.

Nakadagan na sa kanya ang maskuladong katawan. Ngunit bihag naman ng mga tuhod at binti niya ang balakang nito.

“Jeff,” singhap niya. Halos mapugto ang kanyang hininga nang ganap na siyang napasok.

Nag-igtingan naman ang mga litid ni Jeff nang pilitin nitong kontrolin ang paggalaw. “I could die right now,” he groaned. Para bang nagdarasal.

Umangat ang ibabang bahagi niya upang umpisahan na ang sensuwal na sayaw.

“Ibigin mo ako, Jeff…!” bulalas niya. Aywan kung naintindihan ng lalaki. Paungol ang pagkakasambit ng mga kataga.

Naririnig na niya ang musikang nililikha ng padagundong na pagkabog ng kanilang mga dibdib na magkadikit. Pati ng paragasang pagdaloy ng dugo sa kanilang mga ugat. At ng mabilis na paghahabulan ng kanilang mga hininga.

Nagsimulang mayanig ang munting daigdig nila ni Jeff nang umindayog na ang kanilang mga katawan. Dahan-dahan sa simula. At naging napakabilis nang malapit na sa dulo ng kasukdulan.

“Mykah, Mykaaah!” Napahiyaw ang lalaki nang pumulandit sila papaitaas. Magkasabay nilang narating ang matayog na ituktok. Napayapos siya nang mahigpit sa kaniig nang manginig ito bago nanlambot. Humupa na ang unos.

Ngunit pansamantala lamang ang pagdatal ng mga payapang alon.

“Nabibigatan ka ba sa akin?” tanong ni Jeff bago umangat ang ulo mula sa pagkakayupyop sa kanyang dibdib.

DANCE WITH FIRE-33

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age