Dance With Fire-35

Bigla ang paghinto ni Magda. Napatigagal muna bago humagulgol ng iyak. “Tanggapin mo na uli ako dito, Jeff! Nagsisisi na ‘ko sa ginawa kong pang-iiwan sa ‘yo!”

Umiling-iling si Jeff. “Pag-iisipan ko pa, Magda. Kakausapin ko pa ang mga taong naperwisyo mo noon.”

Patuloy sa pagngunguyngoy ang babae.

“Boss? Tinawag n’yo ba ako?” bungad ni Mitch habang itinutulak pabukas ang pinto.

Jeff gave his nosy assistant a sharp look. May duda siyang kanina pa ito nakikinig sa kanila. “Ikuha mo ng taksi si Magda,” utos niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled: DANCE WITH FIRE…? Click Here!]

“Masusunod, boss.”

Maliksing lumapit si Mitch kay Magda. Inakbayan ito at iginiya patungo sa invisible sidedoor. “Halika na, Magda. Lasing ka na. Magpahinga ka na.” Habang inaalo ni Mitch ang lasing na babae, nakasulyap ito sa kanya.

Jeff waved them off silently. He was able to relax when he was alone again. Nagbalik siya sa kanyang upuan. Pinindot niya uli ang switch ng mga telebisyon.

Nasa stage na naman si Mikaela. Sinulyapan niya ang orasang pandingding. Alas dose na. Malapit na ang finale.

Iginala niya ang paningin sa paligid ng klab. Full-packed nga sila. Kahit na doble ang halaga ng mga tickets, dinumog pa rin sila ng mga tao. Kaninang naglilibot siya sa ibaba, nakita niya ang maraming celebrities, politicians, at businessmen.

Hindi pa rin siya nalalaos!

Paborito ni Jeff ang klab sa lahat ng mga negosyo niya. Paano’y dito nanggaling ang halos lahat ng ibang kabuhayan na pag-aari niya. Mayroon siyang limang pataniman ng narra at mahogany trees sa gawing timog ng Luzon.

He had earned several millions from the tree farms. Kahit na halos sampung taon ang panahong puhunan, sulit na sulit naman. Napakarami na ng mga investments niya. Bumibili siya ng mga lupa sa mga lugar na may potensiyal. At ibinebenta sa mas mataas na halaga kapag dumating na ang kaunlaran sa naturang lugar.

Malawak ang collection ng paintings niya. Halu-halo ang taste niya. Mayroong classic at mayroong contemporary. Malaki na rin ang ipon niya.

If he were to liquidate all his assets, his money would total to a near-billion. Puwedeng-puwede na niyang iwan ang eksenang ganito — kung gugustuhin niya.

Saglit na napaisip si Jeff. Pero bahagya na lang siyang nagulat sa kakaibang landas na tinatakbo ng utak. Was he subconsciously gearing up for a serene way of life? Was he ready to retire from the rat race, after all?

Naghahanda na ba siyang lumagay sa tahimik… sa piling ni Mikaela?

Bumalik na ang bertud ni Mikaela sa pagsasayaw. Ibinalik ng isang magdamag sa piling ng lalaking lihim na itinatangi.

Oo, nanumbalik na ang buong kumpiyansa niya sa sarili nang malasap na naman ang maalab na ningas ng pagnanasa ni Jeff Avienza. Tuluyan nang nabura ang mapait na karanasan niya sa trabahador ng barko.

Ngunit kailangan niyang umiwas kay Jeff. Nangangamba kasi siya na baka maamin din niya ang tunay na damdamin para dito. At hindi pa siya handa…

Sa unang gabi lang inatake ng nerbiyos si Mikaela. Pero ang mga sumunod na pagtatanghal ay balewala na sa kanya.

“You’re fantastic, Mykah!” papuri ni Starry sa kanya habang hinahagkan siya sa magkabilang pisngi.

Niyakap din siya at hinagkan ng ibang mga kasamahang dancers.

“Bilib kami sa ‘yo, Mykah. Saludong-saludo. Mas magaling ka pa kay Magda.”

“Walang duda ‘yan!” salo ni Starry.

Halos hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga araw. Nagkaroon na kasi siya ng routine. Matutulog siya hanggang alas onse ng umaga. Gigisingin siya ng katulong.

“Ma’am Mykah, nandito na ang prutas at gatas ninyo.”

“Salamat, ‘Day.”

“Ilalabas ko na sa balkonahe, ma’am.”

“Sige. Susunod na ako.”

“Pupunuin ko na ng maligamgam na tubig ang bathtub, ma’am.”

“Sige, salamat, ha?”

Tutulungan siya nitong maligo at magbihis. Pagkatapos, pupunta siya sa klab para mag-practice. Hihinto sila bandang alas singko. Uuwi siya para kumain ng hapunan at magpahinga ng dalawang oras.

“Okey, girls. Rest muna. Babalik kayo mamayang alas otso, ha?” ang palaging paalala ni Starry sa kanila.

Tapos, mag-aayos na siya ng sarili.

Ganito ang naging buhay niya sa loob ng tatlong buwan. Sinadya niyang ibuhos ang konsentrasyon sa trabaho. Upang hindi na magkaroon ng puwang ang lungkot at ang pangungulila. Bihira na kasi niyang makita si Jeff. Palaging si Mitch ang nadaratnan niya sa klab.

Ngunit nahihiya man siyang magtanong, may mga munting paraan ang katiwala para ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ng amo.

“Waiter, tawag ka ni Boss. Nasa office siya.” Ilalakas nito ang paghiyaw para makarating sa stage ang boses.

O kaya’y, “Mga bouncer, talas-talasan natin ang mga mata natin. Wala si Boss. Nasa Laguna.”

O, “Nasa Cavite ngayon si Bosing hanggang sa makalawa.”

Habang nakikilala nang lubos ni Mikaela si Jeff, bumibilib siya rito. Lumalaki ang respeto niya para dito. Lalo na nang matanggap niya ang titulo ng bahay at lupa na nakapangalan sa kanya. Pati ang isang libreto de bangko na mayroong depositong malaking halaga.

Idinadagdag pa niya ang sahod na tinatanggap linggu-linggo. Libre siya sa lahat ng mga pangangailangan kaya buung-buo niyang naipapasok sa bangko ang perang kinikita sa pagsasayaw.

May isang salita si Jeff Avienza.

Kung nandito lang sina Inay at Itay, matutuwa ang mga ito dahil mayaman na sila. Maginhawa na ang buhay nila…

“Mykah, ano nga palang sey mo sa alok ni Don Sebastian?” Inusisa siya ni Starry isang hapon.

“Sino’ng Don Sebastian?” tanong naman niya.

“‘Yung matandang lalaking malaki ang tiyan, pati ang bulsa?”

“‘Yung matandang may bastos na dila?”

Tumawa nang tumawa ang bakla. “Hay, Mykah! Sa trabahong ganito, walang lalaking hindi bastos ang tabas ng dila.”

‘Hindi bastos si Jeff!’ hiyaw ng munting tinig sa loob ng utak.

Kahit na pinaprangka na siya ng lalaki, hindi siya nababastos. Para bang natural lang na ipaalam ni Jeff sa kanya ang lahat ng mga nararamdamang pagnanasa na nakaukol sa katawan niya.

“Teka, teka, hindi naman ang dila niya ang pinag-uusapan, e. Ang bulsa niya, Mykah. Narinig ko ang hinihingi niya sa ‘yo — isang gabi lang. Pero, wow ang kapalit! Kalahating milyon!”

Nagkibit ng mga balikat si Mikaela. “Gasino na ang kalahating milyon? Kaya naman nating kitain ‘yon sa pagsasayaw lang,” pakli niya, pa-kaswal. Para bang dati na siyang nakakarinig ng malalaking halaga.

Tinapik ni Starry ang noo. “Alin ba ang mas maigi? ‘Yung makuha ang kalahating milyon nang nakahiga ka lang? O ‘yung kailangan mo pang magpagod at magpuyat?”

Tiningnan ni Mikaela ang kausap. Diretsung-diretso. “Ibinubugaw mo ba ako, Starry?”

Napalunok ang bakla. Namutla ito. “H-hindi naman. Kaya lang — ”

DANCE WITH FIRE-36

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age