Desired by the Boss-4

Umaga na nang magising si Ofelia.

Hindi siya morning person. Palaging mabigat ang kanyang katawan kapag ibabangon sa umaga.

Kailangan muna niyang uminom ng mainit na kape at makapag-shower bago gumanda ang pakiramdam niya.

Dakong alas diyes nang lumabas siya ng bahay. Naka-casual attire lang siya.

Naka-leave siya ng dalawang araw. Isa siyang nutritionist sa kumpanya na kilalang manufacturer ng mga quality food products.

“Taksi!” Kinawayan niya ang isang bakanteng taksi na dumaraan sa harapan niya.

“Saan tayo, ma’am?” tanong ng drayber sa kanya.

“Sa Araneta.”

Ilang minuto lang ang inubos ng maikling biyahe.

[Want to read the Start of Stories Online titled – DESIRED BY THE BOSS…? Click Here!]

Nagpaikut-ikot siya sa lahat ng sulok ng Araneta Center. Kabisado na niya ang naturang lugar ngunit hindi pa niya iyon nalilibot na may business na iniisip.

Kumain siya ng salad sa isang fastfood restaurant nang makaramdam ng gutom.

Kabado siyang ituloy ang ideyang restaurant na nais niyang itayo sa lugar na ito dahil walang kaparis ang kanyang menu.

Ngunit si Jesusa ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya.

“That’s the brilliant idea, Eli. Unique ka. Naiiba ka. Kaya mas lalong malaki ang tsansa mo na mag-click,” pangungumbinsi nito sa kanya nang ipahayag niya ang pag-uurong-sulong sa planong gawin.

“Go for it, Eli. Huwag kang matakot. Nandito naman kami nina Andy at Mar, a?”

Kaya, nag-ikot na naman siya, pagkatapos niyang kumain at magpahinga.

Nang makuntentong kumpleto na ang mga notes niya para sa designer/contractor na inirerekomenda ng bangko sa kanya, umuwi na siya. Nagpahinga lang siya sandali at nagtuloy na siya sa banyo upang alisin ang lagkit ng polusyon sa kabuuan niya.

Gabi na nang magkausap sila ni Jesusa.

“How’s your day?” tanong nito sa pagod na tinig.

“Fine. Ikaw? Mukhang pagud na pagod ka, a? Marami ba kayong inayusan?”

“M-maaga kaming natapos sa Makati,” tugon nito matapos ang pagbubuntong-hininga. “Nagpunta ako kay Inay.”

“Dumalaw ka sa kanya?”

“Oo.”

“K-kumusta naman siya?”

“Hindi na mabuti, Eli — ” Tuluyan nang nabasag ang boses ni Jesusa. “Ang payat-payat na niya. Halos buto’t balat na. Gusto ko siyang tulungan pero — pero wala akong magawa!”

Tumulo na rin ang luha ni Ofelia.

“Oh, Jess!” bulalas niya. Wala siyang maisip sabihin na makakagaan sa dinadala ng kaibigan. “Nangako ka sa ‘kin noon na hindi ka dadalaw sa Inay mo nang mag-isa, hindi ba?”

“I’m sorry, Eli.” Narinig niya ang pagsinghot nito bago nagpatuloy. “H-hindi na kasi ako makapaghintay. Gusto ko nang ibigay sa kanya ang ginawa kong kurtina.”

“Nagustuhan ba niya?”

“Oo. Ngumiti siya sa akin.”

“Natutuwa ako, Jess,” pahayag niya.

Muling natahimik ang linya. Binabalikan marahil ng isip ni Jesusa ang babaeng nagluwal dito. Na nakakulong sa masikip at mabahong piitan nang dahil sa isang kasalanan na hindi naman nito ginawa.

“Jess? Nandiyan ka pa ba?”

“O-oo, Eli,” anito sa tonong tila nagpumilit na makabawi ng katatagan.

“Siyanga pala, kumusta ang lakad mo ngayon? Nagustuhan mo ba ang lokasyon ng iyong restaurant-to-be?”

“Maayos naman ang lugar. Isa-submit ko bukas sa bangko ang mga notes ko. Kapag nagustuhan rin nila ang choice ko, wala na talagang atrasan ‘to.”

“Good. Ganyan ang tamang attitude ng isang bagong entrepreneur,” ang papuri ni Jesusa sa kanya.

Nag-usap pa sila ng ilang minuto tungkol sa mga bagay-bagay. Kaipala, inaalo nila ang isa’t isa sa pamamagitan ng pagkukuwento. Napilitan siyang magpaalam nang inaantok na siya.

“O, siya, Eli. Ibaba mo na ang telepono at naka-isang daang hikab ka na yata diyan,” ang pabirong wika ni Jesusa.

“Sobra ka naman. Pa-tatlo ko pa lang sana ‘to, ano?” pag-amin tuloy niya.

Nagkatawanan sila sandali.

“Sweet dreams, Eli. Magdasal bago matulog,” habilin ni Jesusa bago niya naibaba ang receiver.

“Salamat. Matulog ka na rin, Jess,” pahabol naman niya.

Nang gabing iyon, payapa na ang paghimbing ni Ofelia. Hindi na dumalaw ang panaginip.

Kinabukasan, maaga na naman siyang kumilos para magtungo sa bangko.

Pinili niyang isuot ang kanyang tailored suit na ginagamit lang niya sa mga espesyal na okasyon sa trabaho.

Severely formal ang disenyo at tabas ng blazer with pencil skirt.

Ang tanging nagpalambot ay ang kulay na pastel pink at ang white silk blouse na may maliliit na ruffles.

Tinernuhan niya ng mother-of-pearl earrings at bracelet na yari naman sa rice pearls.

Nakasuot siya ng skin-toned stockings at high-heeled cream shoes. Nakapusod ang mahaba at alun-alon na buhok niya.

At manipis na make-up lang ang inilagay niya sa kanyang mukha.

“Handa ka na ba, Ofelia Reyes?” tanong niya sa repleksiyon sa salamin. Sinipat niya ang babaeng pormal ang kaayusan at ang ekspresyon.

“Handa na,” tugon niya sa sarili bago lumabas ng kuwarto.

Napapailing siya habang ikinakandado ang frontdoor. Tiniyak muna niya siyempre kung nakasara ang backdoor at ang lahat ng mga bintana.

Sumakay na naman siya ng taksi para hindi magusot ang kanyang kasuotan.

‘Dapat pala, nagdyip na lang ako kahapon,’ bulong niya sa sarili habang kinukuwenta sa loob ng utak ang transportation expenses niya magmula nang maisipan niya ang pagtatayo ng restaurant.

‘Baka maubos agad ang ipon ko sa kapapasahe lang, a?’

“Good morning, ma’am. Sino po ang sadya nila?” ang magalang na tanong ng guwardiyang lalaki sa nilapitang information desk sa headquarters ng isang kilalang matatag na bangko sa Makati.

Ipinakita ni Ofelia ang nakasulat na pangalan sa business envelope na natanggap niya nung isang araw.

Nakapaloob doon ang impormasyon na na-aprobahan na ang kanyang loan application.

“A, nasa fourth floor po ang opisina ni F.J.,” pahayag ng kaharap habang nakangiti. “Sumakay na po kayo sa elevator, ma’am.”

Sumulyap sa relong panggalang si Ofelia. Alas nuwebe y medya pa lang. Napaaga pala siya ng alis sa bahay niya.

“Nandoon na kaya siya?”

“Aba, opo. Araw-araw, magmula nang magtrabaho ako dito, palaging maaga dumating si F.J.,” pagmamalaki nito.

Ngumiti nang matipid ang dalaga bago siya tumango ng pamamaalam.

Pa-limang beses nang morning appointment niya ngayon at palaging late sa pagpasok si Mrs. Jose nang nakaraang apat na meeting nila. Taga-Cavite kasi ito. At may traffic problem sa coastal road.

DESIRED BY THE BOSS-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age