Engaged to a Stranger-18

Pabiglang idinilat ni Amber ang mga mata.

Hindi rin naman siya iniibig ni Ruan. Pero sabi sa mga librong nabasa na, iba ang mga lalaki kaysa sa mga babae pag dating sa sex.

At minsan na niyang nabasa ang pagnanasa sa mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya…

Napasinghap si Amber nang magbalik rin sa kanya ang naging pakiramdam habang minamasdan ng lalaki. Nag-iinit ang buong katawan niya habang ang bawat himaymay ng kalamnan ay nanginginig na para bang giniginaw.

Gusto niyang putulin ang pagdaloy ng malikot na imahinasyon. Hindi siya dapat magtiwala nang husto sa magiging katuparan ng planong pagpapakasal nila ni Ruan.

Hindi niya dapat kalimutang napilitan lamang ang lalaki. Na halos pinikot lang ito dahil na-frame up lang…

Papilig na umiling ang dalaga. Kung sakaling ituloy ni Ruan ang kasal nila, siguradong hindi tutoo ang magiging pagsasama nila…

Pero paano kung seryoso nga ang lalaki na maging tunay na mag-asawa sila?

Namaluktot si Amber sa kanyang pagkakahiga. Niyapos niya nang mahigpit ang katawan dahil bahagya na namang nanginginig.

[Want to read the Start of Stories Online titled – ENGAGED TO A STRANGER…? Click Here!]

Pumikit siya nang mariin at inutusan ang utak na ilitaw ang alaala ng lalaki.

Sa isang iglap lang, lumutang ang napakalinaw na larawan ni Ruan sa ibabaw ng kanyang isipan.

Dali-daling idinilat ni Amber ang mga mata. Hindi siya makapaniwalang naging sobrang pamilyar na siya sa isang estranghero kahit pa naging nobyo na niya agad.

“Ano ba ang nararamdaman ko para sa lalaking iyon?” tanong niya sa sarili habang pinapanood ang mga ulap na nag-iiba-iba ng hugis sa asul na langit.

Baka pag-ibig na nga…

Pumiksi ang isang sarili ni Amber. Ang dapat siguro niyang itanong ay kung ano ang nararamdaman ni Ruan para sa kanya.

Papayag ba siyang magpakasal sa isang lalaking wala namang damdamin para sa kanya? Paano magiging matiwasay ang kanilang pagsasama kung walang nagbibigkis na pagmamahalan?

Paano kapag nagkaanak sila — ?

Napasinghap si Amber. Tinutop ng isang kamay ang bibig upang hindi makahulagpos ang mahinang sigaw ng pagkagulat.

Papayag siyang magkaroon ng anak mula sa isang estranghero?

Sa halip na kabahan dahil sa takot at pagtutol, naging paragasa ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Amber. Na-excite pa siya!

Oh, Ruan! Bakit ba ginulo mo ang tahimik na buhay ko?

Isang mapaklang pagtawa ang saglit na humulagpos sa lalamunan niya. Tiyak kasi na sa paningin ng lalaki, siya ang nanggulo!

Iyon ang huling laman ng utak ni Amber bago nakatulog nang mahimbing. Siningil na siya ng mga gabing naging balisa mula pa nung nasa Switzerland pa lang. Ang excitement na sanhi ng nalalapit na pag-uwi sa Pilipinas.

At ang stress na nilikha ng sitwasyon nila ni Ruan.

Dapithapon na nang magising ang dalaga. Saglit muna siyang napatitig sa langit na napintahan ng iba’t ibang kulay habang papalubog ang araw bago tuluyang bumangon mula sa pagkakahiga nang patihaya.

Pero napapatda si Amber nang makapa ng isang kamay ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Naramdaman din niya na nakapatong ang ulo sa isang kumportableng unan.

Hindi niya natatandaang kumuha siya ng unan at kumot sa linen cabinet bago natulog.

Baka sinilip siya ni Aling Berta kanina, panghuhula ni Amber. Nag-inat siya at naghikab habang nakaupo.

“Hello, sleeping beauty.”

Napatili ang dalaga nang marinig ang baritonong tinig ni Ruan.

“K-kanina ka pa d’yan?”

“Medyo.”

Hindi tuminag sa pagkakahiga nang patagilid at paharap sa kanya ang matipunong katawan ng lalaki. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya at ang maskulinong hubog ng bibig ay nakangiti nang patudyo.

“K-kailan ka dumating?” Tila naparalisa si Amber. Hindi na siya nakakilos.

Hindi rin niya mapigil ang sarili na tumitig rin lang kay Ruan.

At halos hindi na niya marinig ang tinig dahil sa sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib.

“Kaninang tanghali. Dito ako itinaboy ni Aling Berta. At nang makita kong mahimbing ang pagtulog mo, naisip kong sumabay na rin sa ‘yo.”

“Oh.” Napalunok si Amber nang mapunang napakalapit na nila sa isa’t isa.

“Wala man lang bang welcome kiss galing sa aking fiancee?” ang patudyong tanong ni Ruan.

“H-ha?” Iyon lang ang nasambit ni Amber bago dumampi ang mainit na bibig sa mga labi niya.

“I missed you,” bulong ng lalaki. Isang kamay ang marahang humaplos sa pisngi niya pababa sa balikat, sa braso, at sa tagiliran ng beywang.

Nataranta si Amber nang makaramdam ng tila kuryenteng gumapang sa buong katawan habang hinahagod ng nagbabagang palad ang balakang niya.

“I – “ Agad niyang nakalimutan kung anuman ang sasabihin nang muling halikan ni Ruan ang bibig niya.

Sa isang iglap, muling lumapat ang ulo ni Amber sa unan habang ang matipunong katawan ay dumadagan sa kanya.

“Open your lips, sweetheart,” ang pabulong na utos ni Ruan.

Umiling si Amber. Umungol siya nang mamasyal sa kurba ng dibdib ang isang pangahas na kamay. Napasinghap siya nang sakupin ng init ang namumurok na korona.

“Oh!”

Nang maghiwalay ang mga labi niyang nakatikom, lalong lumakas ang puwersa ng nanghihigop na atraksiyon. Hindi na nawawaan ni Amber kung nakalutang pa ba siya o tinatangay na ng mga umaalimpuyong damdamin.

Hindi na rin niya namalayan kung gaano katagal na nagniig ang kanilang mga halik.

Ang tanging sigurado siya ay ang lubos at ganap na pagkahulog niya sa bangin ng pagkahibang para kay Ruan. Sa sobrang lalim ng kinahulugan niya, tiyak na hindi na siya makakaahon pa uli.

Nang imulat ni Amber ang mga mata, nakatunghay sa kanya ang lalaki.

“I want you, woman-child,” ang paanas na pahayag ni Ruan. “You have a fiery passion beneath that cloak of innocence. Ako ang prinsipe mo, sleeping beauty.”

“O-oo, Ruan,” sambit ni Amber. Walang pag-aalinlangan ang tono. “Ikaw rin ang hari ng puso ko.”

“You mean – “

“Amber? Nandiyan ka ba, iha?”

Naudlot ang pagsasalita ni Ruan nang marinig ang boses ng papa niya.

Nagulantang ang dalaga pero nanatiling kalmado ang lalaki. Bumangon ito at tinulungan siya sa pagtayo.

“O-opo, Papa.” Inilakas niya ang pagsagot.

“Nakahanda na ang hapunan, iha. Dumating na si Ruan, kasama ang kanyang Mama.”

Nanlalaki ang mga mata ni Amber nang luminga siya sa lalaki.

ENGAGED TO A STRANGER-19

Comments are closed.