Her Seductive Suitor-1

Seana was resigned to become an old maid because she was not attractive… to the only man who secretly owned her heart.

Andro was blind to his neighbor’s beauty and raw appeal until he saw her swimming like a water nymph.

Dalagita pa lang si Seana, infatuated na siya sa binatang si Andro.

Pero sobrang mahiyain siya at ang paniwala sa sarili ay walang angking kagandahan kaya palagi siyang umiiwas na makaharap ang lalaking itinitibok ng puso.

Isang araw, natagpuan siya ni Andro na naglulunoy sa batis.

Walang kamalay-malay si Seana sa paglutang ng nakatagong kariktan niya… at sa pagkabighani sa kanya ng binatang lihim na minamahal.

Kaya nung manligaw na si Andro, hindi makapaniwala ang dalaga at agad na binasted ang binata.

Paano kaya makukuha ni Andro ang matamis na ‘oo’ ni Seana?

* * *

Isinabit ni Seana ang lubid na nagkokontrol sa kabayo sa sanga ng malaking punongkahoy.

Humalinghing ito nang mahina dahil napansin yatang kalbo na ang dahon ng mabababang sanga.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Nangalot na nito lahat kapag nandito silang mag-amo. Malimit kasing dito pumuwesto ang hayop kapag naglulunoy sa batis ang dalaga.

Hinaplos ng isang daliri niya ang mahabang mukha ng hayop.

“O, diyan ka muna, Batik. Doon muna ako sa tubig, ha?” paalam niya rito sa malumanay na tinig. “Ako muna ang maliligo tapos ikaw naman, okey?”

Kinalas niya ang mga butones ng suot niyang jacket na maong na kupasin na at puro tagpi. Pantrabaho niya iyon.

Pati ang pantalong maong din na parang gusto na ring magretiro sa pagsesrbisyo sa kanya.

Maingat niyang isinabit ang mga ito sa katabing puno, malayo kay Batik.

Karamihan sa mga butas ng kanyang kasuotan ay likha ng mapuputi at pantay-pantay na ngipin ng kabayong usisero.

Ang natirang saplot niya ay ang kamison na yari sa puting tela. Praktikal ang yari. Ni walang palamuti na kahit na ano.

Sa kanyang opinyon, hindi bagay sa mga katulad niyang walang ganda ang mga kasuotang may disenyo.

Kaya ang karamihan sa kanyang mga damit ay mga bestidang pang-manang. Ang kanyang buhok ay palagi nang nakatali ng goma at nakatago sa ilalim ng kanyang gora.

Naupo siya sa malaking bato na napakinis na ng panahon. Nandito na iyon magmula bata pa siya.

Paborito niyang upuan kapag nagbabasa, nag-iisip, nagdo-drawing, nagpipinta, etcetera, etcetera, at nag-aalis ng medyas at sapatos.

Inalis niya ang goma sa itiman at alun-along buhok na hanggang beywang na naman pala ang haba.

Ayaw na ayaw niyang magpapagupit ng buhok.

Hindi dahil nagagandahan siya sa madulas na kinang ng mga hiblang malulusog at sing-itim ng gabi, kundi dahil parang pag-aaksaya ng panahon ang gawaing iyon sa isang tulad niya.

Wala naman siyang ganda o karisma, kaya bakit pa siya magpapagod?

May mga ibong dumapo sa lupa, malapit sa kanya.

Patingin-tingin na para bang ayaw pang magpahalata na nagpapapansin sa kanya ang mga munting hayop.

Tumawa si Seana.

“Ah, ang mga munting kaibigan,” bati niya sa malamyos na tinig.

“Akala ko, hindi na kayo darating.”

Tumindig siya at muling lumapit sa jacket.

Dinukot niya sa bulsa ang isang supot na plastic. Puno iyon ng mga pira-pirasong tinapay na pinulot niya sa hapag-kainan kaninang umaga.

Isinaboy niya sa lupa at sandaling pinanood ang pag-aagawan ng mga ibon sa pagtuka.

Tinabingan niya ng isang kamay ang mga mata habang tumitingala sa kalangitan.

Mataas na ang sikat ng araw. Malapit nang magtanghalian.

‘Makaligo na nga,’ bulong ni Seana sa sarili. Baka mahuli pa siya sa klase niya.

Lumusong siya sa tubig.

Napapasinghap nang malakas kapag nadudulas ang hubad na talampakan sa malumot na mga batong nasa sahig ng batis.

Napaupo siya nang hindi niya napigil ang pagkawala ng balanse.

Nagtalsikan ang malamig na tubig sa lahat ng direksiyon.

“Ay!” hiyaw niya nang maunang bumagsak ang kanyang pang-upo.

Saglit lang ang kanyang pagkagulat. Nang masanay ang kanyang katawan sa malamig na temperature ng tubig na nakapalibot sa kanyang katawan, unti-unti na siyang napapahagikgik sa kanyang sarili.

Walang kasinsarap ang ganitong gawain, bulong niya sa kanyang isipan.

Pahiga siyang lumangoy-langoy sa palibot ng mababaw na batis habang nakadipa ang mga braso niya.

Pumipikit siya at pinipisil ang ilong kapag inilulubog ang ulo at buhok sa tubig.

Hindi niya pansin ang pagkapit ng puting tela sa kanyang balat, kaya humakab ng buong katapatan sa bawa’t kurba at lalim ng kanyang katawan.

Pati ang madilim na kulay ng bilugang mga korona niya ay aninag na, maging ang hugis-tatsulok sa panaka-nakang nagpapaanag-ag kapag tumitindig siya para suklayin ng mga daliri ang mahabang buhok.

Napalinga siya sa dako ni Batik nang maulinigan niya ang mahinang paghalinghing nito.

Nakita niyang isang lalaki at isang kabayo ang papalapit sa batis.

Si Andro pala. Ang binatang hinahangaan niya nang lihim sa malayo…

Nawala ang bahagyang pagkabahala na nadama ni Seana sa hudyat ni Batik. Dahil hindi masamang tao si Andro.

Ipinagpatuloy niya ang pagbabanlaw ng sarili.

Wala siyang dalang sabon dahil ayaw niyang malason ang ibang naninirahan sa batis ng halong kemikal na panlinis.

Paglulunoy lang talaga ang pakay niyang gawin palagi dito.

Umahon siya habang pinipiga ng dalawang kamay ang mahabang buhok.

Natural ang bawat galaw ng kanyang balingkinitang katawan. Walang aral na kumpas o imbay na makaagaw-pansin.

Matamis na ngiting kaibigan ang sumilay sa mga labing malasutla at maninipis. Mga labing likas na kulay-rosas.

Piniga niya ang mga laylayan ng kanyang kamison.

Maliksi siyang nakalapit sa kanyang jacket. Kinuha niya ang suklay na may malalaking ngipin sa isang bulsa nito bago siya sumulyap sa papaibis na lalaki mula sa kabayong sinasakyan.

Naupo siya sa malaking bato para magsuklay habang nagpapatiktik ng basang kasuotan.

Luminga siya sa papalapit na lalaki. Ngumiti uli siya dito.

“Kumusta, Mayor? Ngayon ka lang uli nagawi dito, a? Galing ka ba sa bahay?” bati niya nang malapit na si Andro sa kinauupuan niya.

Tumingin muna sa paligid ang matitiim na mga mata ng lalaki bago tumutok uli sa kanya.

“Pumupunta ka pa pala dito,” puna nito.

Lumapit sa punong kinaroroonan ng mga kasuotan niya.

Sumandal sa medyo baluktot na katawan ng puno at namulsa habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa.

HER SEDUCTIVE SUITOR-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.