Her Seductive Suitor-13

Naligo muna at nagbihis si Seana bago pumanaog.

Ang kanyang Mama na lamang ang nasa kumedor.

“Sinundo na pala nina Pedring ang iyong Papa, iha. Araw ng pagsasaboy ng pataba ngayon.”

“Oo nga pala.” Kunwa’y hindi kabisado ni Seana ang kalendaryo ng pag-aalaga sa palay.

Umiwas na lamang kasi siyang magpunta sa bukid nitong mga huling linggo para hindi masaksihan ang pagbubulungan ng mga tao tungkol sa kanya.

Tamilmil sa pag-aalmusal si Seana pero hindi naging sagabal sa kanyang Mama ang pananahimik niya. Ipinagpatuloy nito ang pangangampanya para mapapayag siyang magpakasal kay Andro.

“Masyadong tahimik dito sa bahay natin magmula nang magtrabaho sa ibang bayan ang iyong mga kapatid, iha.” Medyo disimulado ang ginamit na panimula ng kanyang ina.

“Baka sobra silang abala sa kanilang mga trabaho, Mama.” Maingat ang tugon ni Seana.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

“Hay, nangangamba nga kami ng iyong Papa na baka sa ibang bayan na rin sila magkaroon ng sariling buhay…” ang pa-buntonghiningang wika ng ina.

Walang maisip isagot si Seana kaya lumagok na lang ulit ng kape.

“Sabik na sabik na kami ng iyong Papa na magkaroon ng mga apo.”

Muntik nang masamid ang dalaga.

“Kaya nga tuwang-tuwa kami nang mag-alok ng kasal sa iyo ang ating binatang mayor. Ang ibig sabihin ay hindi ka na mawawalay sa amin.”

“Mama, ni minsan ay hindi ako nakaisip na mangibang-lugar,” ang tiyak na pahayag ni Seana. Inignora niya ang tungkol sa kasal – lalo na ang mga apo.

“Hay, anak naman. Ano pa ba ang maipipintas mo kay Andro? Simpatiko, makisig, at responsableng lalaki ang nagnanais na maging asawa mo.”

“Mama, ako po ang maraming may maipipintas. Hindi ako singganda ng mga kapatid ko.” Isang diyosa ng kagandahan ang kanyang Ate Diana.

“Seana, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang pinakamaganda sa inyong magkakapatid.”

“Mama, please. Bata pa po kami, sina ate na ang palaging napapansin dahil mga bibo at ismarte sila.”

“Natural na mahiyain ka naman kasi. Itinatago mo lang ang iyong natural na ganda. Hindi ka pala-ayos. Napakahilig mo pa sa mga kasuotang maluluwag at mga kulay na hindi bagay sa iyo.”

Walang maisip isagot si Seana kaya inubos na lang niya ang kape. Hindi pa rin siya kumbinsido.

“Ano ba talaga ang lagay ng relasyon ninyo ni Andro?”

Bumuntonghininga muna ang dalaga bago tumugon.

“H-hindi ako sigurado, Mama.”

“Ang ibig sabihin, hindi pa kayo magnobyo?”

Walang pag-aalinlangang umiling si Seana.

“Nanliligaw pa lang po si Andro,” ang tiyak na wika niya.

Ang kanyang Mama naman ang bumuntonghininga.

“Ang mainam siguro ay tumanggap ka ng iba pang manliligaw bukod kay Andro.”

Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Seana.

“Magbihis ka, iha. May pupuntahan tayo.” Tila biglang sumigla ang tono ng matandang babae. Ang masayang ngiti ay tila may bahid ng sikreto.

“Saan po tayo pupunta? May pasok ako sa eskuwela mamayang hapon.”

“Kuu, tatawagan ko na lang si Kumare para sabihing liliban ka muna ngayon dahil kasama kita.” Ang kumareng nabanggit ay ang mismong prinsipal ng paaralan.

Halos dalawang oras at kalahati ang naging biyahe nilang mag-ina bago nakarating sa Makati. Eksakto lang namang nagsisipagbukas ang mga department stores at shopping malls.

Dumiretso sila sa isang exclusive boutique.

“Mama, parang mamahalin ang mga paninda dito,” paalala ni Seana. Nahulaan agad niya ang balak gawin ng ina.

Isang make-over na hindi siya sigurado kung magiging epektibo!

Walang tinutulan ang dalaga sa lahat ng mga nais gawin ng kanyang Mama. Pinayagan niya ang sariling magpakaladkad sa kung saan-saang sulok ng boutique. Naging sunud-sunuran siya nang hilinging imodelo niya ang bawat kasuotang inihahain ng mismong may-ari at designer na rin.

Malapit nang mag-lunch time nang matapos ang nakakapagod na pagsusukat ng sari-saring mga damit. Halos mapuno ang trunk ng kotseng naghatid sa kanila.

“Temyong, doon tayo sa restawran na pinakamalapit. Kakain muna tayo ng tanghalian at babalik ulit dito.”

“Babalik pa tayo, Mama?” Dismayado si Seana.

“Huwag kang mag-alala, iba naman ang pupuntahan natin.”

Isang beauty spa ang hinantungan nilang mag-ina matapos ang madaliang pananghalian. Ngayon ay magkasabay na silang nagpa-asikaso pero mas espesyal ang atensiyon na ipinatutok kay Seana. Ang mukha, buhok at buong katawan niya ang nakatanggap ng full pampering treatment.

Bandang huli, pinaturuan siyang maglagay ng make-up habang kasabay ng manicure at pedicure.

“O, ayan, babagay na sa ‘yo ang damit na dinala kong pamalit mo d’yan sa suot mo ngayon.”

Hindi pa nakikita ni Seana ang kabuuan niya. Tanging ang kanyang mga mata lang na nilagyan ng eye make-up ang naka-close-up sa salaming maliit.

“Natural look ang uso ngayon kaya konting pahid lang ng lip gloss at blush-on ay puwede na lalo na sa umaga. Kapag sa gabi naman, medyo dagdagan mo lang ang pahid ng eye make-up para makuha ang dramatic effect.”

Halos hindi mawawaan ni Seana ang mahabang paliwanag ng may edad na babaeng may-ari mismo ng beauty spa.

Ang kalahati kasi ng utak niya ay nakatutok sa pagkukuwenta kung magkano na ang nalulustay ng ina sa kanya.

At ang kalahati naman ay namamangha dahil halos hindi niya mapaniwalang sa kanya ang mga matang tila naging mapanghalina at mapang-akit dahil lang napahiran ng kolorete.

Tiyak na hindi na siya makikilala ni Andro!

Ganito ang unang naisip ni Seana nang makita sa wakas ang buong sarili sa isang life-sized mirror.

Ang suot niyang kupasing jeans, black t-shirt, at gray rubber shoes ay napalitan ng jade-green blouse, white mini-skirt, at white low-heeled sandals.

Nakalantad ang kanyang mga binti at kalahati ng mga hita. Hindi siya makapaniwala nang makita ang makinis at maputing kutis.

“Naku, kailangan na nating makaalis ngayon para hindi tayo gabihin sa pag-uwi. Halika na, Seana.” Agad na isinuksok ng ina ang mahahabang resibo sa loob ng bag.

“Ma, ako dapat ang nagbayad,” paalala niya. “May dala naman po akong pera.”

“Ay, hindi. Ang sabi ng Papa mo, credit card niya ang gamitin natin.”

Halos pakaladkad na naman siyang hinila ng ina patungo sa pinagparadahan ng kotse.

Dakong alas otso na nang makapasok sa loob ng garahe ang sasakyan nila. Natanaw na agad ni Seana ang dalawang okupante ng nagliliwanag na balkonahe sa harapang bahagi ng malaking bahay.

Nakaupo ang kanyang Papa sa paboritong dalawahang sopa.

At si Andro naman ay nakatayo at nakasandig sa isang poste habang nakatanaw sa paparating na kotse.

HER SEDUCTIVE SUITOR-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.