Her Seductive Suitor-15

Padampi-dampi muna ang mga munting halik ni Andro. Para bang nagbibigay-galang muna.

Pamaya-maya, unti-unting naging mapangahas ang mga hagod na mamasa-masa.

Hanggang sa dahan-dahang magkaroon ng pingkian ang kanilang mga ngipin.

Hanggang sa hagurin ng basang init ang loob ng kanyang bibig.

Pinupukaw ang nahihimlay na init sa kaibuturan ni Seana upang makaniig kahit na sandali.

“Say yes, Seana darling,” utos ni Andro sa malamyos na tono.

Nirarahuyo ang kanyang diwa upang sumang-ayon nang hindi na mag-iisip pa.

“Marry me!”

Umungol siya. Tinutugon niya ang utos ngunit nangangapal ang kanyang dila.

“Seana…” anas ni Andro. Muling sinakop ng bibig nito ang mga labi niyang kulay sariwang rosas.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Nagkaroon ng sariling isip ang kanyang mga kamay.

Kusang gumapang paakyat para haplusin ang buhok ng kaniig.

Natuklasan niya kung gaano ka-sensitibo ng kanyang mga palad.

Nakikiliti siya ng simpleng pagdaiti lang ng mga hibla sa kanyang balat.

Parang gustong umapaw ng kanyang kalooban sa mga emosyon na bumubukal sa kanyang kaibuturan. Nagnanais nang kumawala….

“A-Andro,” bulong niya.

Bago pa niya naituloy ang kanyang sasabihin — magtatapat na siya ng kanyang tunay na saloobin, hinapit na siya nang husto ng lalaki.

Hanggang sa ang tanging nasa pagitan nila ay mga tela ng kanilang kasuotan na madaling nababasa ng init ng kani-kanilang katawan.

Buong pagkasabik na siniil ng halik ang kanyang mga labi hanggang sa loob ng kanyang bibig.

Nilantad ang kanyang buong saloobin nang tuluyang nilipad ng hangin ang kanyang inhibisyon.

Gumanti siya ng halik sa halik, haplos sa haplos, hagud sa hagod.

Hanggang sa maulinigan niya ang pag-ungol ni Andro, ang pagtahip ng dibdib nito.

Naramdaman niyang tinitimpi ng binata ang tila bulkang papasabog na sa mga emosyon.

“I need you, Seana,” bulong nito, padaing na.

May piping pakiusap na sa impit na tonong umaantig sa bawa’t himaymay ng kanyang pagkatao.

“Andro, I — ”

“Ssh…” anas ni Andro. Isang maikli pero mariing halik ang iginawad sa mga labi niya bago biglang humakbang paatras at palayo sa kanya.

Ngunit nanatiling nakayakap sa kanya ang mga bisig. Hindi nga lang mahigpit na katulad nung una.

“B-bakit?” taka niya.

Kasabay ng pagtatanong niya ang pagdating ng mga yabag. Hindi agad niya napagtanto ang kanyang narinig na ito. Nakatitig kasi siya sa mga matang puno ng pananabik.

“Sinasagot mo na ako, hindi ba? Pumapayag ka nang magpakasal sa akin?” tanong ni Andro, pabulong.

Tumango na lamang siya. Nagkaroon ng bikig ang kanyang lalamunan.

“Sa lalong madaling panahon?” paniniyak nito.

Larawan ng matinding kasiyahan ang mukha nito. Nangingislap ang mga mata nito. Abot-teynga ang ngiti sa matiim na sensuwal na bibig.

Inabutan sila ng mga magulang niya sa ganoong ayos. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig.

Dagli siyang kumakalas ngunit hindi siya pinapayagang makapiglas ng matitipunong bisig ni Andro.

Wala namang mababakas na galit o pagkabigla sa mga mukha ng kanyang mga magulang. Nakatawa ang mga ito habang pinagmamasdan silang dalawa.

Kitang-kita ang katuwaan ni Don Maximo. Nangingilid naman ang luha ni Donya Selina.

Agad na kinamayan ng matandang lalaki ang mamanugangin.

“Iho! Sa wakas, magiging legal na ang lahat. Magiging anak na lalaki na rin kita.” halakhak nito.

Siniko naman ng matandang babae ang asawa.

“Oy, huwag ka ngang ganyan magsasalita,” saway nito. “Baka isipin ni Seana, ipinamimigay natin siya.”

Niyapos ni Don Maximo ang bunsong anak.

“Ah, Seana, labis mo akong pinaligaya. Hindi ka nagkamali ng pagpili kay Andro.”

Wala naman kasing pagpipiliang iba, paalala ng munting tinig sa kanyang utak.

“Umasa kayong pagkamamahalin ko siya. Don — este, Papa Max,” pangako ni Andro.

Sinungaling, panangis naman ng puso ni Seana.

Nanatiling walang imik ang dalaga habang nag-uusap ang mga nasa paligid niya.

Nagsisisi na ba siya?

Madaling naisaayos ang lahat.

Nagising na lamang siya isang umaga na nakahanda na ang kanyang trahe de boda sa harap ng kanyang kama.

Nagkakagulo na ang mga tao sa paligid niya.

Inaalog siya ng kanyang mama, katabi ang baklang nag-ayos sa kanya noon.

“Iha, bangon na diyan. Maliligo ka pa,” utos ni Donya Selina.

Tinulungan siyang ibangon ang ilang kadalagahan na inimbita ng kanyang ina para makatulong sa engrandeng kasalan.

Namanhikan ang mga magulang ni Andro kinabukasan lang matapos siyang mapasagot ng lalaki.

Tumitindi na ang hesitasyon niya ngunit hindi niya magawang ipahayag.

Marami ang masasaktan, ang maaapektuhan.

Isang buwan matapos ang pag-uusap na iyon ang araw ngayon.

Humihirit ng dalawang buwan ang kanilang mga magulang ngunit mapilit si Andro.

Kundi magkakasya ang isang buwan, itatanan na lamang daw nito si Seana.

Biglang nahinto ang pagtatalo at pagtatawaran sa panahon.

Pilit na pinagkasya ng magbalaeng Maria at Selina ang palugit na panahon ng naiinip ng binata.

Taranta ang mga ito sa pagparoo’t parito sa Maynila at sa kabisera para mamili ng mga kakailanganin.

Excited si Donya Selina dahil, buena-mano si Seana at si Donya Maria, unico hijo si Andro.

Halos balak ng magbalaeng babae na imbitahin ang buong probinsiya kasama na ang buong bayan.

Nahimasmasan lamang nang mabulyawan ng mga asa-asawa.

Panay kasi ang reklamo na kulang ang panahon. Kulang ang mga imbitasyon. Kesyo-kesyo.

Dahil naririndi na magbalaeng lalaki, ang mga ama naman nila ang nagbanta na huwag sanang malalaman ni Andro ang mga reklamo dahil baka makatihan na nitong itakas na lamang ang magandang bride.

Tila hiyang na hiyang naman si Seana sa atensiyong itinutuon ni Andro sa kanya.

Unti-unti na kasi siyang nakukumbinsi na siyang may ganda rin pala siya. Nakatago nga lang.

Unti-unti na niyang napupuna ang paglutang ng kanyang kariktan.

Ngayon niya napapansin ang kakaibang hugis ng kanyang mga mata, tipong Oryental ang dating.

Namimilog at malalaki ngunit malalalim at patulis ang magkabilang dulo. Malalantik ang mahahabang pilik-mata. Mataas ang mga buto niya sa pisnging namumurok at ubod nang kinis.

Ang hubog ng kanyang bibig ay tila mapintog na prutas at tigib sa matamis na nektar. Bakas ang sensuwalidad na nakatago sa hugis ng ibabang labi.

Bilugan at determinado ang kanyang baba at panga. Maumbok ang kanyang noo na may dalawang puyong nagkasalubong sa gitna kaya mayroon siyang ‘widow’s peak’, tawag sa tubo ng buhok na manipis at patusok sa mismong pusod ng noo niya.

HER SEDUCTIVE SUITOR-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.