Her Seductive Suitor-16

Ang ilong ni Seana ay maikli at matangos. Ang kanyang mga kilay ay makakapal at may bahid ng aristokratiko.

Ang tipo ng kanyang ganda ay singtahimik ng isang bagong umaga. Mas nararamdaman kaysa nakikita.

At lalong tumitingkad habang minamasdan.

Ngunit alam niyang hindi iyon ang nakita ni Andro sa kanya.

Napapagtanto na niya kung ano ang talagang meron siya na unang naka-attract sa lalaki.

Minsan, napagmasdan niyang maigi ang kanyang kahubdan sa kaharap ng salamin.

At napapatda siya.

Mayroong bahagi sa kanyang isipan ang biglang nagliwanag.

Sinubukan niya kung tutoo nga ang naisip niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Isinuot niya ang lumang kamison na suot niya nung araw na nakita siya ni Andro sa batis. Nagbasa siya sa shower at muling humarap sa salamin.

Napatulala siya nang mapagmasdan ang kanyang kabuuan.

Binabalikan niya sa alaala ang mga ginagawa niya nung makita siya ng lalaki.

Itinaas niya ang mga bisig na para bang isinusuklay sa mahabang buhok ang mga daliri.

Napanganga si Seana nang humakab pa nang husto ang mga korona niya sa dibdib sa basang telang puti.

Ganito ba ang hitsura ko noon? bulalas niya sa sarili.

Napaka-seductive naman niyang tingnan pala. No wonder, kaya pala sa tuwing magkikita sila ng lalaking iyon para siyang hinuhubaran ng mga mata nito palagi!

Matapos ang natuklasan, nagsusuot na naman si Seana ng maluluwang na kasuotan.

Nababasa niya ang matinding frustration sa mga mata ng binatang pakakasalan.

Naging mailap na naman pati siya. Iningatan niyang huwag silang mapag-isa ng lalaking kinayayamutan na ngayon.

Dumagdag pa sa kanyang alalahanin ang kanyang mga kapatid.

“Super shocked!” bulalas ng Ate Lara niya.

Si Ate Diana naman ay humalakhak nang malakas bago sumambit ng “Congratulations, little sister!”

Halatang hindi makapaniwala ang dalawang mga ate niya. Para bang napaka-imposibleng mangyari na si Seana ay magkaka-asawa — at sa isang lalaking katulad ni Andro pa!

Palaging malulutong ang halakhak ni Diana sa tuwing nagkakausap sila sa telepono.

Para bang nang-uuyam kapag sinasabing hindi raw ito makakarating dahil may modelling contract sa Paris.

Isa pa, hindi naman daw tutoong si Andro ang bridegroom niya. Nang-gu-good-time lang daw silang dalawa ni Mama!

Pumayag namang maging bridesmaid ang kanyang Ate Lara.

Medyo natagalan din bago ito nakumbinsi.

At kinailangan pang umuwi ito para makita ng dalawang mga mata ang tutoo.

Sinamantala naman ni Andro ang bagay na ito. Nakakahalata na marahil sa pag-aalinlangan sa kalooban ni Seana kaya panay ang pulupot ng mga braso nito sa kanya kahit na maraming nakakakita.

Akala niya, mapapagsabihan ito ng mga matatanda sa paligid nila ngunit mas romantiko pa pala sa kanila ang mga ito.

Nagagawa pang maalala ng dalawang matandang lalaki ang nagdaang panahon, nung ‘kainitan’ pa ng mga ito.

Kaya naman palagi ring nag-iinit ang mga pisngi ni Seana dahil napapahiya.

At dahil tinatablan na rin siguro siya ng mga paglalambing ni Andro.

Ngayon na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat — ngunit labis niyang pinangangambahan.

Paano ang gagawin niya mamayang gabi? Ayaw niyang makipag-pulot-gata kay Andro!

Nasa ganitong estado ang kanyang pag-iisip habang inaayusan siya at binibihisan.

Malikot ang utak niya para makaapuhap ng solusyon.

Maraming puwedeng panlutas ngunit nakagapos ang mga kamay niya.

Hindi niya puwedeng ibilad sa kahihiyan ang pangalan ng dalawang pamilyang pagdudugtungin ng simbahan mamaya.

“O, napaka-seryoso naman ng bride namin,” untag ng kanyang beautician. Panay ang dampi ng pressed powder sa kanyang noo at ilong.

“Dapat maging masaya ka, tita. Biruin mo, nasilo mo ang pinaka-eligible bachelor sa buong bayan!” tili nito.

Nangilo siya sa pinatinis na boses nito ngunit pinigil na lang niya ang kanyang sarili sa paghuhubad ng isang sapatos para ipantuktok sa ulo ng kaharap.

Ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-iisip. Puwede siyang humingi muna ng kaunti pang panahon kay Andro.

Magdadahilan siya na ‘mayroon’ siya — tama!

Dagling gumaan ang pakiramdam ni Seana sa naisip na paraan upang makaiwas sa intimacy ng wedding night nila ni Andro.

“Bihis na siya, Maximo!” bulyaw ni Donya Selina sa asawang patay-patay sa pagkilos. “Napakabagal mo namang magbihis! Para kang babae!”

“Nandiyan na nga,” ungol naman ni Don Maximo. Bumuglaw ang dalawang matanda sa bukas na pintuan ng silid ni Seana.

Napakatikas tingnan ng matandang lalaki sa suot nitong pormal na barong tagalog. Naka-pomada ang buhok na bagong gupit at nakaahit nang makinis ang nguso, baba at panga.

Kuntodo-pustura na naman ang kanyang ina, si Donya Selina. Naka-saya na puno ng burdang makintab at baro na yari sa piña. Pormal din ang disenyo. Nanginginang ang tengya at leeg nito dahil sa mga alahas, pati ang mga daliri.

May alahas din si Seana, ngunit kuwintas lamang at hikaw ang galing sa mga magulang.

Ang nag-iisang singsing na brilyante at antigong ginto ay galing kay Andro. Pamana pa raw ng unang lola ng pamilya nito.

Nangilid ang luha ni Seana. Iginala niya ang mga mata sa palibot ng silid-tulugan na kaytagal niyang santuwaryo.

Dito ang ligtas na lugar sa kanya nung tinedyer siya, kapag nasa sala ang binatang mayor — hayskul pa lang ito noon, graduating.

Dito niya pinag-aralang limutin ang infatuation niya para kay Andro.

Inakala niyang nagtagumpay siya nang mawala sa bayan nila ito at mag-aral sa isang unibersidad sa Maynila.

Lalo pang nakumpleto ang ilusyon niyang nawala na ang crush para kay Andro nang umuwi ito bilang nobyo ni Diana.

Bakit ba hindi na lang nauwi sa kasal ang matagal na engagement ng dalawang iyon? bulong niya sa sarili.

Ayaw niyang mapawalay sa kanyang mga magulang. Masyado na siyang nahirati sa buhay na nag-iisa. Mas gusto pa niyang maging soltera dahil malaya at walang nagbabawal.

Nagkaroon pa ng kaunting pagtatalo nang utusan siya ni Andro na magbitiw sa eskuwelahan.

Ayaw niya sana ngunit nadiskubre niyang saling-pusa lang pala siya sa faculty ng paaralan.

Pinakiusapan lamang ng kanyang mama ang prinsipal. Kapalit ng pagpayag nito ang pagbibigay ng donasyon kung saan kukunin na rin ang isusuweldo sa kanya.

Hindi siya nagpahalatang nasaktan siya nang labis ngunit ilang gabi rin siyang lumuha dahil dito.

Sumunod na ibinawal sa kanya ay ang pag-eehersisyo sa kabayo niyang si Batik. Ang dahilan ay ang nalalapit ng kasal. Malapit daw sa disgrasya.

HER SEDUCTIVE SUITOR-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.