Her Seductive Suitor-18

“Ang inaasahan kong makikitang bride ni Andro ay si Diana – ang ate mo na mistulang diyosa sa kagandahan – hindi ang mukhang manang na tister lang!”

Nagsalubong ang kulay brown na mga tattoo nito sa noo, nanlilisik ang mga matang may makapal na itim na guhit. Nagmukhang-bampira tuloy.

“Ako at si Andro ay matagal na naging lovers kaya mas kilala ko siya kaysa sa kahit na sinong mga babae dito!”

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Seana. Ngunit ang pagkatigagal ay agad na ikinubli sa ilalim ng kalmadong ekpresyon.

Lumapit siya nang kaunti para hagkan sa isang pisngi si Tiara. Ngunit may ibubulong lamang siya na para sa teynga lamang nito.

“Then, I must thank you a lot, Aling Tiara. Andro was a very accomplished and satisfying lover!”

Namula at namutla ang mga pisngi nitong may nakapahid na makapal na meyk-up. Nanlaki ang mga butas ng ilong ng may edad na babae.

“You little bitch!” Nagmura si Tiara pero pabulong din.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Napakatalim na irap nito bago siya tinalikuran at nilayuan nang walang lingon-likod.

Nagtatanong ang mga mata ni Andro nang muling lumapit ito sa kanya ngunit hindi niya pinansin.

Tinanggap niya ang pagkain at nagsimula siyang kumain. Hindi dahil nagugutom siya. Nawala na ang gana niya.

Kailangan niya ng lakas para sa susunod na laban niya. Pagkatapos ng insidente kay Tiara, kumukulo na nang unti-unti ang dugo niya. Dahan-dahan nang umaakyat sa kanyang ulo at nakakakita na siya ng pula.

Gusto siyang subuan ng lalaki ngunit nagkunwari siyang may nalaglag sa lapag kaya kinalailangan niyang yumuko.

Kunwa’y nagulat siya nang hindi naubos ni Andro ang pagkain sa pinggan nito.

“O, bakit parang wala ka nang ganang kumain, sweetheart?” Sarkastiko ang tono ng endearment na itinawag ni Andro sa kanya kanina.

Bahagyang dumilim ang anyo ng lalaki.

“Your current mood is not conductive to good dining, my dear. Bakit parang biglang tumalas ang dila mo?”

Ngumiti lang si Seana ngunit nasaktan siya. Ipinagtatanggol pa ba ng lalaking ito ang dating kerida?

“Pasensiya ka na, sweetheart,” tugon niya sa napakatamis na tono, ngunit may bahid pa ng pait. “I didn’t expect to see any of your has-beens,” dagdag niya.

Matapos marinig ang huling sinabi, gustong kagatin ni Seana ang sariling dila. Nagseselos siya!

Sandaling tumalim ang mga mata ni Andro bago bumaba ang mahahabang pilik-mata.

“I’m sorry about that. Please forget the past, Seana. We just started a new life together.”

Bahagyang namula ang mga pisngi niya nang marinig ang sinseridad sa baritonong boses ng lalaki.

“Ceasefire muna?” tanong ni Andro nang hindi kumibo si Seana.

“Okey…” sambit niya.

At nagpatuloy ang pag-arte niya sa harap ng mga bisita. Limang mahahabang oras pa ang nagdaan bago natapos ang pagtitipon.

Ngunit kahit na pagud na pagod na si Seana, lihim pa rin niyang hinihiling na sana ay huwag matapos ang masaya at maingay na selebrasyon.

Hindi niya maikakaila na nakaramdam siya ng kaunting pangamba nang muli na naman siyang iwan ng lalaki.

Kahit na nagtatayuan ang mga balahibo niya kapag nagkakadikit sila ni Andro, nagbibigay ito ng proteksiyon sa kanya.

Maraming mga mata ang nakapaligid sa kanya. Sinisipat siyang mabuti. Sinusukat ang kakayahan niyang mapanatili sa kanyang tabi ang mayor. Pinagdududahan ang kanyang mga katangian.

Nahuhulaan na niya ang mga katanungang tumatakbo sa mga utak ng mga ito.

Ano kaya ang dahilan ng pagpili ni Mayor Tamon kay Miss Cicero?

O kaya’y, bakit si Seana ang pinakasalan, hindi ba’t si Diana ang tunay na nobya? Ano ba iyan? Sinulot?

Nalingunan niyang nag-uusap si Andro at ang kanyang mama. Tila masinsinan ang paksa, dahil nagbubulungan pa. Lalapit sana siya para alamin kung ano ang problema ngunit nilapitan siya ni Lara.

“Well, dear sister,” bati nito sa kanya. Nakangiti habang hinahagkan na naman siya sa magkabilang pisngi. Tila meedyo malagihay na.

“I must congratulate you. Andro was a big catch!”

“S-salamat, Ate Lara,” wika niya. Wala siyang mabakas na anumang pang-uuyam sa tono ng kapatid ngunit parang paranoid na siya. Gusto niyang lagyan ng ibang kahulugan ang mga salita nito.

“And wait till Ate Diana comes back! Hindi pa rin siya naniniwalang ikaw ang piniling pakasalan ni Andro,” dugtong pa ni Lara bago kumaway sa isang grupo ng bisitang tila kararating pa lang. “Excuse me. Humabol ang mga co-workers ko!”

Bumuntonghininga si Seana nang mapag-isa. Tutoo kayang hindi pa rin naniniwala si Ate Diana? tanong niya sa sarili.

Napapitlag siya nang may humawak sa kanyang siko.

“A-andro…”

“Darling,” sambit ni Andro. “Kailangan na nating magpaalam sa ating mga bisita. Gagabihin tayong masyado sa pagpunta sa lodge.”

Tumango siya kahit napipilitan. “Um, n-ngayon na?”

“Hindi ka ba magpapalit ng damit?”

Umiling si Seana.

Sa wakas nakapagpaalam na sila sa mga panauhin at mga kamag-anak. Parang maskarang hinubad ang mga ngiti nila nang makalayo na ang kanilang sasakyan.

Kinusot niya ang gitna ng nakakunot na noo nang marinig ang nagkakalantugan ng mga lata at yero na itinali sa puwitang bumper ng kotse nila.

Huminto ang lalaki sa pagmamaneho. Umibis ito at maliksing nagtungo sa bandang likuran para alisin ang mga nakasabit na pampaingay.

“Masakit sa ulo,” sambit ni Andro habang nagmamaniobra ng manibela.

Umusad uli ang sasakyan at binagtas nila ang kahabaan ng rough road na una nilang tinungo noong pinilit siyang maghapunan ng lalaki sa bahay nito.

Pinilit niyang panatiliing nakamulat ang kanyang mga mata ngunit sa labis na pagod at tensiyon sa maghapon, nakatulog siya habang banayad na gumegewang ang pagtakbo ng sinasakyang behikulo. Para siyang idunuduyan kaya napahimbing ang kanyang pag-idlip.

Naalimpungatan siya nang maramdaman ang maiinit na dampi ng basang apoy sa kanyang leeg at balikat.

Sinisiil ng halik ang kanyang mga lugar-pulsuhan. Nagdudulot iyon ng kakaibang pangamba na nagpapakabog sa kanyang dibdib.

Napaliyad siya kasabay ng isang mahinang pagsinghop. Agad siyang nagmulat ng mga mata. Nang matiyak na hindi siya nananaginip, napaigtad siyang palayo.

Nagpalinga-linga si Seana sa kanyang paligid habang umaatras. Tila nasa isang silid sila.

Inihiga siya ni Andro sa isang divan. Kaunti lang ang ispasyong aatrasan niya. Kailangan niyang makatindig para magamit ang mga paa.

Hindi siya pinigil ni Andro nang magpumilit siyang kumawala. Tumitig lang sa kanya.

HER SEDUCTIVE SUITOR-19

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.