Her Seductive Suitor-21

Nag-aawitan ang mga ibon sa labas ng bintana nang maalimpungatan si Seana. Inihuhudyat na ang pagsilang ng isang bagong araw.

Sa pagmulat ng kanyang mga mata, naramdaman na agad niya ang magaan na pakiramdam. Para bang kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa mundo.

Tinangka niyang ibangon ang sarili ngunit may pumigil sa kanya. Isang bisig na nakadagan sa ukab ng kanyang beywang.

Pamaya-maya, gumalaw ang bisig na iyon para hapitin pa siya at nang magkadaiti ang kanilang mga balat.

Hindi napigil ni Seana ang paggapang ng mumunting boltahe ng kuryenteng likha ng manipis na balahibong kumikiliti sa sensitibong likod niya.

“Good morning, sweetheart,” bati ng lalaki. Bagong gising ang tinig kaya medyo magalasgas.

Hinagkan siya nang buong suyo sa kanyang batok. Nakalatag ang mahabang buhok niya sa puting unan. Muli siyang napapikit.

Naulit ang pag-aalimpuyo ng mga sandali.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Bumalikwas siya nang bangon. Itiniyempo niyang nalilingat si Andro. Hindi siya nito nahawakan para hilahin pabalik.

Nakatindig siya at agad na nakahakbang palayo. Nakita niya ang kanyang maleta sa isang sulok. Dali-dali niyang binuksan ito at hinugot niya ang unang nakapa ng mga daliri.

Isang robang kulay pula, regalo ng Ate Lara niya.

Isinuot niya agad ito bago humarap kay Andro. Nanatili itong nakahiga sa kama, walang saplot at wala ring kumot na magkukubli sa mga palalong kalamnan na nagpapahayag ng kasarian.

Iniwasan niyang sulyapan ang bahaging iyon. Tumutok siya sa mga mata ni Andro. Sandaling nag-usap ang kanilang mga isip.

Bumuka ang bibig niya, ngunit walang numulas na anumang salita. Nablangko ang kanyang utak.

“Pinagsisisihan mo ang nangyari sa atin?” panghuhula ng asawa. May sarkasmo ang tono. Marahang ibinangon ang sarili.

“Gusto mong kalimutan na nagustuhan mo ang mga ginawa natin, hindi ba?”

Nagmadali si Seana na ikuha ng maisusuot ang lalaki sa maleta nitong katabi ng sa kanya. Shorts na puti ang nahugot niya. Iniitsa niya agad at maliksing tumalikod. Kunwa’y tumanaw siya sa labas ng bintana habang nagbibihis ito.

Luminga lang siya nang maulinigan niyang papalabas na si Andro sa pinto.

“S-Saan ka pupunta?”

Tumaas ang isang aroganteng kilay ni Andro.

“Sa kusina. Nagugutom na ako. Wala pa yata ang asawa ko na dapat ay nag-aasikaso ng pagkain.”

Parang natubigan siya sa sinabi ng lalaki. Nanatili siyang walang tinag nang ilang sandali habang nakatitig sa pintuang nilabasan ng asawa.

Asawa. Umalingawngaw ang katagang iyon sa loob ng kanyang isipan. Kusang-loob siyang nagpakasal kay Andro.

Walang namilit sa kanya nang pumapasok siya sa loob ng simbahan. Boses niya ang tumutugon sa pari kahapon.

Ngayon niya napapagtanto na ang kanyang motibo sa kanyang balak na tutulan ang kaganapan ng pulot-gata nila ay para mapasakitan si Andro.

Naghihimutok siya dahil hindi niya tiyak ang talagang damdamin nito para sa kanya. Hindi pa man, nagseselos na siya. Natatakot na siya sa mga multong di pa nakikita.

Kung makukuntento siya sa alab ng pagtatalik nila kagabi at kanina, mapapalis ang lahat ng pangamba niya.

Kailangan pa ba niyang marinig ang salitang pag-ibig mula sa bibig ni Andro?

Samantalang napakadaling makalimot kapag nahawakan na siya ng mga palad nito.

Ngunit eksperto ang lalaki sa larangan ng pag-ibig.

Pang-ilan na kaya siya sa mga babaeng naikama ni Andro?

Ikinubli lang niya ang nadamang panibugho nung nakaharap si Tiara.

Pero paano na kapag ang kanyang Ate Diana ang kaharap?

Ikaw ang pinakasalan, Seana! paalala ng isang munting tinig sa likod ng utak.

At kahit na hindi binanggit ni Andro ang tungkol sa pagiging birhen pa niya, naramdaman ni Seana ang kasiyahan ng asawa.

Naulinigan rin niya ang mahina at paungol na pagbulong ng, “Thank you for the precious gift, my sweet innocent bride!”

Tumahip ang kanyang dibdib sa alaalang iyon.

Oo, nanlaban muna siya nang husto. Kaya nang ibinigay niya ang kanyang sarili nang buong-buo, halos walang singtamis ang luwalhating nalasap niya.

At sa ikalawang pagkakataong nagniig sila, nawalan na siya ng kontrol.

At sa mga sumunod pa… nawalan na siya ng dahilan para paglabanan ang atraksiyon. Tuluyan na siyang nagpahigop sa magneto.

Hindi kaya katawa-tawa na ang ginagawa niyang pagmumukmok ngayon? pang-usig ni Seana sa sarili.

Tapos na ang laban. Ilang beses na siyang sumuko sa pagtatalik nila ni Andro.

Ano pa ba ang ipagmamalaki niya? Kung gusto niyang magkaroon ng silbi ang sarili sa bagong kalagayan at estado sa buhay, tatanggapin na lamang niya ang bawat pagsubok na darating.

Sana naman ay huwag munang magsawa sa kanya si Andro…

Ganito ang pausal na hiling ni Seana habang naglilinis ng sarili sa loob ng batalan.

Kung magkakaroon siguro sila agad ng anak, baka hindi na makaisip na mambabae si Andro…

Isang slacks na kulay berde at blouse shirt na kulay mapusyaw na pink ang unang nahugot ni Seana mula maleta.

Wala na si Andro sa loob ng kuwarto nang bumalik siya para magsuklay. Itinali niya ng panyo ang buhok kahit medyo basa pa.

Nagpahid ng kaunting pulbo sa mga pisngi at ilong para mabawasan ang pangingintab.

Namumula at tila namamaga nang kaunti ang kanyang mga labi kaya hindi na pinahiran ng lipsheener. Napadiin pala ang pagkagat niya habang…

Ipinilig ni Seana ang ulo. Ayaw muna niyang alalahanin ang mga nangyari sa kanila ni Andro kagabi. Nagiging tubig ang mga tuhod niya!

Nagtungo siya sa kusina. Namataan niya si Andro na naghuhugas ng plato at mga baso sa munting lababo.

“Good morning, sweetheart,” ang masuyong bati ng lalaki. May mainit sa kislap sa mga mata at may malambing na ngiti sa maskulinong bibig.

“G-good morning…” Medyo nakikimi si Seana. Ramdam niya ang pamumula ng mga pisngi.

“Sabi ni Mama Selina, ang paborito mong almusal ay scrambled eggs na ginadgaran ng keso habang niluluto.”

“Uhm, oo. Ikaw?”

“Scrambled eggs at ginisang corned beef na may patatas at sibuyas na puti naman ang sa akin. Pero sinangag o kanin ang gusto kong kaulam kaysa sa tinapay.”

Lumapit si Seana sa maliit na refrigerator. Inilabas niya ang bote ng gatas ng kalabaw, isang tray ng itlog at maliit na bloke ng mantekilya.

Matapos isalang ni Andro ang ilang hiwa ng tinapay sa toaster, inihain nito ang isang bandehado ng umuusok na kanin sa kuwadradong hapag-kainan.

Naglabas din ito ng isang piling ng hinog na saging mula sa malaking basket na may takip.

“Kain na tayo, sweetheart.”

HER SEDUCTIVE SUITOR-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.