Her Seductive Suitor-22

Parang hinahaplos ang puso ni Seana sa tuwing naririnig ang katagang ‘sweetheart’ pero kailangan niyang pigilan ang pagkahulog na nadarama.

Labis lang siyang masasaktan kung mahuhulog nang husto ang kanyang loob sa lalaking pinakasalan.

Kailangan niyang manatiling naka-distansiya para hindi gaanong masakit kapag nagsimula nang magtaksil ang asawa.

Magkatuwang din silang nagligpit ng mga pinagkanan. Para bang sanay na sanay na silang magtulungan sa mga gawaing-bahay.

Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, itinabi ni Andro ang mga natirang pagkain sa loob ng refrigerator.

Si Andro ang nag-alis ng mga kubrekama, kumot at mga punda ng unan.

Saglit na naparalisa si Seana nang masulyapan ang mantsa sa kumot.

Wala namang reaksiyon ang asawa habang maingat na inirorolyo ang kumot at kubrekama.

“Nasa gawing likod-bahay ang washing machine,” wika nito bilang paalam. Binuksan pa muna ang linen cabinet na nasa likod ng pinto bago lumabas sa kuwarto.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Matapos maglatag ng bagong kubrekama sa kama at suutan ng bagong punda ang mga unan, bumalik si Seana sa kusina.

Binuksan niya ang makitid na pintuang patungo sa likod-bahay.

Napamaang siya sa tanawing sumalubong sa kanya.

Pamilyar ang lugar na kinatatatayuan ng kubo.

“Seana! Seana!”

Luminga si Seana sa direksiyong pinagmumulan ng boses ni Andro.

Masaya ang ngiti ng lalaki habang buong pagmamalaking iniaangat ng isang kamay ang hawak na isang bungkos ng hinog na mangga. Nakakabit pa sa sanga na kasama ang mahahabang dahon.

“Sariwang mangga, o! Paborito mo ‘to, di ba?”

“Sabi rin ni Mama?” Hindi mapigil ni Seana ngiti na kusang sumilay sa mga labi niya.

Nagkatitigan sila ni Andro nang magkaharap na sila isa’t isa.

Sumikdo ang dibdib niya bago siya ngumiti nang kimi.

Para bang ngayon lang uli sila nagkakilala ng lalaki.

Unti-unti, nag-iiba ang tingin niya rito.

Bakit ba ngayon lang niya nakita ang sinseridad sa kislap ng mga mata ni Andro?

Napalinga uli si Seana nang may marinig na mga pamilyar na ingay.

“Tena sa banda d’on, sweetheart. Naghihintay si Batik.”

“Nandito si Batik?” Nanlaki ang mga mata ni Seana.

Ang unang nahagip ng mga sabik na paningin niya ay ang malapad na bato, at ang sumunod ay ang malinaw na batis.

“Oh!”

Sa isang iglap, naintindihan ni Seana kung bakit dito pinili ni Andro magpulot-gata.

Mas memorable ang batis kaysa sa ibang honeymoon spots sa ibang lugar or kahit sa ibang bansa pa.

Lalong nadagdagan ang kaligayahang nadarama nang lingunin ang kubong pinanggalingan.

Halatang bagong gawa lang. Mukhang maliit pero maalwan ang loob at kumportable ang mga kasangkapan

Siguradong matibay ang pagkakagawa dahil matataba ang mga kawayang ginamit na pandingding at ang sahig ay solidong kahoy.

Konkreto ang pundasyon at ang pang-ilalim sa makapal na patong ng bubungan na nipa ay yero.

“Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa iyo sa araw ng ating kasal?” tanong ni Andro. Malambing ang tono. “Dito ang espesyal na lugar natin dahil dito natin natuklasan ang isa’t isa.”

Namula ang mga pisngi ni Seana. Nagbaba siya ng tingin dahil hindi matagalan ang mga titig ng asawa.

Masuyo siyang hinawakan ni Andro sa magkabilang balikat. Marahang sinapo ng isang kamay ang kanyang baba para muling magtama ang kanilang mga mata.

“Dito ang magiging munting pugad ng ating pagmamahalan, Seana.”

“P-pagmamahalan,” ulit niya. Hindi makapaniwala.

“I am in love with you, my darling wife,” and seryosong pagtatapat ni Andro.

Hindi makapagsalita si Seana dahil sa labis na pagkamangha. Napatitig na lang siya sa mukha ng lalaking pinakasalan kahit na hindi siguradong mayroong damdamin para sa kanya.

“You still don’t believe me, Seana.” Malinaw na nahulaan ni Andro ang pag-aalinlangan niyang maniwala nang lubos.

“I – It’s impossible,” sambit niya. “W-wala ako sa kalingkingan ng mga babaeng – ”

“You are so humble!” Isang maikli at mariing halik ang iginawad ni Andro sa mga labi ni Seana. “Believe it, darling. Nung mapanood kitang nagtatampisaw sa tubig, ang una kong naisip ay isa kang nimpa.”

“H-hindi ako diyosa na katulad ni Ate Diana…”

“I guess, I prefer nymphs – not goddesses, sweetheart. Nung ngumiti ka sa akin, para akong nahulog sa isang malalim na balon. Umibig na agad ang puso ko kahit hindi makapaniwalang tutoong tao ka at hindi isang nimpa.”

“Oh, Andro!” Nangangapos ang paghinga ni Seana dahil sa matinding pagkamangha kaya hindi magawang ipagtapat ang sariling damdamin nang mga sandaling iyon.

“I fell in love with you the hard way. Pinahirapan mo ako nang husto sa kapapaalala mo sa iyong Ate Diana,” pahayag ni Andro.

“D-dahil siya ang nobya mo,” sambit ni Seana.

“Sandaling panahon ang itinagal ng relasyon namin. Nagpatangay lang kami sa pagrereto ng mga magulang natin pero nang magkaroon na kami ng sari-saring career, unti-unting naghiwalay ang mga landas namin.”

“Oh…” Iyon lang ang nasambit niya dahil umaapaw sa matinding ligaya ang kanyang puso.

“At habang obsessed ka sa mga insecurities mo, ako naman ay obsessed din na magpapansin sa ‘yo. Pinahirapan mo talaga ako nang husto sa panliligaw sa ‘yo.”

“H-hindi ko sinadyang pahirapan ka, Andro. Gusto ko lang masigurong seryoso ka talaga.”

“Sa ‘yo lang ako naging seryoso, Seana. Ikaw lang ang babaeng inalok ko ng kasal.”

Isang maalab na halik ang pinagsaluhan nila bago nagpatuloy ang mga pagtatapat.

“Ikaw lang ang babaeng bumihag sa puso ko.”

“M-mahal mo talaga ako?”

“Mahal na mahal kita, Seana. At sana ay napamahal na rin ako sa ‘yo. I know, inapura kitang magpakasal pero nawalan na ako ng katahimikan magmula nung araw na nagkita tayo dito sa batis natin.”

“Oh, Andro, mahal rin kita.”

“Oh, Seana, pinaligaya mo ako nang husto!”

Muling nagdaop ang kanilang mga labi. Kapwa sila hinihingal at namumungay ang mga mata nang muling magpatuloy sa pag-uusap.

“O, sweetheart, I want you so much but it’s too soon.” Pumikit nang mariin si Andro habang buong ingat na pinaglalayo ang kanilang mga katawan. “You need a break –”

“My darling husband, who needs a break, hmm?” Puno ng paglalambing ang tono ni Seana pero ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpapahayag sa pagnanasang nadarama para sa kabiyak.

“I lost control last night and I don’t want to ravage you again, sweet wife.”

Sa unang pagkakataon, naranasan ni Seana ang buong puwersa ng kapangyarihan niya bilang isang babae. Bigla siyang natutong ngumiti nang mapanukso habang pumupulupot nang mahigpit ang mga bisig sa leeg ng asawa.

“Make love to me, my adorable husband,” bulong niya.

“Oh, Seana…” Maliksing pinangko ng mga braso ni Andro ang malambot na katawan ni Seana para dalhin pabalik sa kanilang kubo.

Dahil sa sobrang lakas ng pagtibok ng kanilang mga puso, walang nakarinig sa pagprotesta ng kabayong si Batik na muling naiwanang nakatali sa isang punongkahoy.

“I love you, Seana,” anas ni Andro.

“I love you, Andro.” Sa wakas, nabura na ang lahat ng mga pag-aalinlangan ni Seana.

*** WAKAS ***

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.