Her Seductive Suitor-8

“B-baka maniwala akong seryoso ka — magiging dalawa pa ang problema mo.”

Kinagat ni Seana ang dila nang marinig ang sinabi.

Sumidhi ang pagkakatitig sa kanya ng lalaki. Bahagya pa ngang napahakbang palapit sa kanya.

“Mas mabuti kung maniniwala ka ngang seryoso ako sa ‘yo, Seana. Gusto kong magsimula na ang pagbuo natin ng isang matatag na relasyon.”

Papilig na umiling si Seana. “Gusto ka rin ni Ate Diana. P-parang nagseselos siya kagabi…”

“Tinapos na ni Diana ang anumang ugnayan namin sa isa’t isa,” giit ni Andro.

“No. Mas mabuting suyuin mo na lang siya uli. Bigyan n’yo ng sapat na panahon ang isa’t isa –“

“Stop pushing me away, Seana. It’s you I want now, my lovely nymph.”

Naumid ang dila ni Seana nang marinig ang papuri ni Andro. Saglit na napatigagal kahit hindi naniniwala.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

“Tapos na ang kabanata namin ni Diana. Minsan na akong nabulag, Seana. Matagal ko na siyang kilala. Kabisado ko na siya,” ang seryosong pahayag ng lalaki.

Hindi nakatutol si Seana nang sapuhin ng isang maskulinong kamay ang baba niya.

“Samantalang ikaw, napaka-misteryosa mo. Kahit yata ang sarili mo ay hindi ka gaanong nakikilala. Ano kaya ang tumatakbo ngayon sa likod ng isipan mo?”

Humugot siya ng malalim na buntonghininga para makabawi ng wisyo. Na-conscious na naman uli sa mga taong nakapaligid nang magsibalikan na sa palayan ang mga trabahador.

“Iniisip ko na naghahanap ka lang talaga ng mapagbabalingan habang nagpapakiramdaman kayo ni Ate Diana,” pakli niya. Tumindig siya kahit na nangangatog ang mga tuhod.

Tila nabigla ang lalaki sa biglang pagbabago ng tono niya.

“Ano’ng sinabi mo, Seana?”

“Hindi porke pangit ako, mahuhulog na lang ako basta diyan sa bitag mo,” angil niya.

Hindi niya inintindi ang matigas na kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya.

“Kahit na ganito lang ako, hindi ka papasa sa akin. Basted ka na!” dagdag pa niya, paasik.

Napakurap ang lalaki. Tila may sumungaw na paghanga sa mga mata bago tinabingan ng mahahabang pilik-mata.

“Sandali lang, Seana. Preno muna ang bibig mo. Nagiging kumplikado na ang pinag-uusapan natin. Gusto kitang pakasalan kahit na anong oras. Hindi ka dibersiyon. Hindi ako nababagot sa trabaho. At higit sa lahat, hindi ka pangit. Sino ang may sabi sa ‘yo niyan?”

Napalunok si Seana.

Sino nga ba?

Wala pang nagsabi sa kanya na pangit siya pero ganito ang pakiramdam niya kapag nasa tabi siya ng mga kapatid na ubod nang gaganda.

Umiling siya. Papilig pa rin. Nilunok niya ang pait na nagbabantang umalpas sa kanyang bibig. Hindi siya dapat maglabas ng maraming impormasyon tungkol sa sarili niya.

Baka magamit pang sandata ni Andro ang mga iyon para lalong humina ang depensa niya.

Ang dapat niyang gawin ay maging matatag at matigas sa kaharap ng determinasyon ng lalaki.

Ngunit paano niya malalabanan ang isang atraksiyon na dati-rati ay kontrolado niya dahil pinagkakalihim-lihim?

Hindi na rin kumibo si Andro nang manatiling tahimik si Seana. Nagpaalam na agad matapos ubusin ang kape.

Ibinuhos niya ang buong konsentrasyon para muling makaharap sa mga kasamahang nagtatrabaho sa bukid. Katulad ng palaging ginagawa, nagtago siya sa likod ng kalmadong ekspresyon habang nakatutok ang atensiyon sa mga gawain.

Sa kanilang tatlong magkakapatid, tanging siya lamang ang nagkaroon ng hilig sa lupa. Para kasing pagtuturo ang turing niya sa pagtatanim.

Kapag nagtanim ng karunungan sa mga murang isipan ng kanyang mga estudyante, sobra-sobra ang katuwaan ni Seana kapag namamalas ang magagandang pagbabago sa ugali at pagkatao ng mga kabataang naturuan sa klase.

Gayundin sa kanilang mga palayan. Ang mga butong isinasaboy sa basang lupa ay nagiging dasi na buong tiyagang itatanim sa mga bukirin. Pagdating ng takdang panahon, ang mga luntiang dahon ay magbubunga ng mga gintong butil.

‘Everything is predictable,’ bulong ni Seana sa sarili nang papalayo na sila ni Batik sa palayan. ‘Hindi mo kailangan ng kumplikasyon. Hindi mo kailangan ang mga laro ni Andro…’

Dahil naging maayos ang takbo ng patrabaho sa tulong ni Pedring, nagkaroon pa ng kaunting panahon si Seana para dumaan sa paboritong batis.

Hindi pa tanghalian pero medyo maalinsangan ang panahon kaya pareho sila ni Batik na nasasabik maglunoy sa malamig na tubig.

Yumakap siya sa leeg ng kabayo nang magsimulang tumakbo nang mabilis. Tumawa siya nang malakas at pasigaw na pinuri ang alagang hayop.

“Ang galling mo, Batik! Sige pa! Takbo pa!”

Dahil sa lakas ng hangin na sumalubong sa kanila, nakalas ang nakataling goma sa mahabang buhok niya. Nagmistulang bandilang itim ang mga hibang makikintab habang inililipad sa likod niya.

Lalong sumigla ang pakiramdam ni Seana nang matanaw na ang mga punong nakapalibot sa batis.

Kung isang disyerto ang kinaroroonan, isang maliit na oasis ang dapat na itawag sa batis dahil ang pinagmulan ay isang maliit na bukal lamang na lumaki at lumawak habang lumilipas ang mga taon.

At bagamat nasa mismong gitna ng boundary sa dalawang lupaing pag-aari ng pamilya ni Andro at ng pamilya ni Seana, walang sinuman ang gaanong nagpupunta sa batis. Baku-bako kasi ang lupa dito kaya hindi magandang taniman ng palay.

Pero dahil sariwa pa sa alaala ng dalaga ang huling pagpasyal niya, nagpalinga-linga muna siya bago umibis mula sa likod ni Batik.

‘Naligaw lang talaga si Andro dito noon,’ bulong ni Seana sa sarili.

Isa pa, tiyak na nasa munisipyo ang binatang mayor.

Kaya siguradong kanyang-kanya pa ang pribadong batis.

Naupo si Seana sa batong malapad at nagsimulang maghubad. Katulad nang dati, isinabit niya ang lahat ng mga saplot sa isang sanga na malayo kay Batik.

Ang tanging natirang suot niya ay ang kamison na manipis at kulay puti. Maluwang at presko pero humahakab sa balat kapag basa na.

Sinuklay niya ang mahabang buhok na pinagbuhul-buhol ng hangin bago muling itinali ng goma. Mas mahirap kasing suklayin mamaya kapag nabasa na mula sa paglulunoy niya sa tubig.

Napatili siya nang mahina matapos ilublob ang mga paa sa malinaw na tubig. Kitang-kita ang mga batong may iba’t ibang kulay sa sahig ng batis. Medyo madulas sa mga talampakan niya dahil sa lumot.

Napasinghap siya nang agad na yapusin ng mumunting alon ang kanyang mga binti. Hinawakan ng mga kamay niya ang laylayan ng kamison at iniangat para makapagtampisaw sandali.

Parang may narinig siyang umungol.

HER SEDUCTIVE SUITOR-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.