His Secret Bride-1

Dani and Jude were lovers when both still very young and silly with too much love and passion.

Their secret marriage did not survive the many tests and trials. He was a rising star and she was just an ordinary fan… She was forced to leave him to keep her sanity.

After twelve years, he found her again. Could they capture the magic of their love for the second time?

Nayanig ang tahimik at payapang buhay ni Dani nang muling magtagpo ang mga landas nila ni Jude — isang dating pag-ibig na nagdulot ng sobrang sakit sa kanyang puso at isipan!

Paano pa ba maiiwasan ni Dani na maulit ang paghihirap niya sa mga kamay ni Jude na tila itinakda na ng tadhana? Paano ba natuturuan ang puso na huwag umibig sa taong sasaktan lang siya?

* * *

“Ate Dani, puwede ba akong sumama bukas?” usisa ng batang lalaki na malaking bulas kaya parang binatilyo na sa unang tingin.

“Hindi pa puwede, sweetie pie,” tugon niya. Hinihintay niya ang reaksiyon nito sa sinadya niyang pagsasabi ng ayaw nitong palayaw. Naikunwento ng nanay nila kagabi na may nililigawan na raw sa eskuwelahan ang ‘binata’ nila.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

“Si Ate naman, ” muktol nga agad nito. “Huwag mo na akong tatawaging sweetie pie, nagtutunog buko pie, e.”

Lumapit siya rito at ginulo ng isang kamay ang buhok nito na diretso ang bagsak. Makintab at malusog ang buhok kaya minsan na itong nakuhang madelo sa isang komersyal ng shampoo na pambata noong bata pa ito. Napaka-bibo naman ni Daniel. Manang-mana sa —

Hindi na naituloy ni Dani ang iniisip. Sanay ng umilag ang isipan niya sa mga ganitong gunita kaya bigla na lang niyang dinampot ang carry-all bag niya at ang jacket na maong.

“Aalis na pala ako. Bukas, hindi ka pa puwede. Mga next week siguro,” pangako niya, sabay gusot uli sa buhok nito.

Para bang nagbibiro ang pagkakataon nang si Daniel lamang ang lumitaw na tuwid at diretso ang buhok sa pamilya nila. Ang tatay at nanay niya ay parehong kulot, kaya pati siya ay kulot.

Ipinilig niya nang bahagya ang kanyang ulo habang isinusuot ang helmet.

Tinapik niya ang dibdib ng jacket. Nandoon ang wallet niya. Balak niyang bumili ng bagong pantalon sa katabing department store ng pinapasukang studio. Hindi siyang puwedeng humarap nang ganito ang hitsura sa general meeting ngayong umaga. Suot niya ay isang napakaiksing maong short.

‘Sana bukas na ang tindahan,’ bulong niya sa sarili habang pinapainit ang makina ng motorsiklo.

Habang daan, napupuna niyang maraming mata ang nakatutok sa kanyang mga hita at binti na nakalantad dahil hindi inabot ng laylayan ng mahabang jacket na suot niya, naiinis siya sa nag-imbento ng colorcoding. Kung bakit naman napatapat pa ngayon ang kotse niya. Bubulong-bulong siya habang nakakunot ang noo.

Sa wakas, nakarating siya sa studio. Natanaw niya ang guwardiya ng department store na nagbubukas na ng mga bakal na pintuan. Nagtuloy siya sa paradahan ng pinapasukang opisina. Pinili niya ang katapat mismo ng sekyu nila, sa may gate.

Iniwan niya ang motor, matapos isusi ang manibela. Bitbit ang carry-all bag na kulay itim sa isang balikat, naglakad na siya patungong department store.

Dahil sa pagmamadali, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Binusinahan siya ng drayber nang tumawid siya nang walang lingun-lingon. Agad siyang napahinto. Nilinga niya ang pinanggalingan ng ingay.

Isang sulyap lang ang kailangan niya para mapagsino ang nasa likod ng manibela ng pulang kotse. Nakaramdam siya ng panginginig ng mga tuhod at panlalamig ng buong katawan. Agad siyang nagmadali sa pagtawid. Mahahaba ang mga biyas niya kaya madaling naubos ang disyansix sa pagitan nila ng bangketa na katapat ng tinutungong establisimiyento.

Ramdam niya ang pagsunod ng isang pares ng mga mata sa kanya. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makapasok na siya sa loob. Dali-dali niyang iniwan sa counter ang bag at ang helmet niya.

Suki na siya rito kaya kabisado niya ang mga posisyon ng mga paninda. Tinanguan niya ang saleslady na malimit umasisti sa kanya.

“May Levi’s?” tanong niya rito.

“Oo, nandito. Pumili ka. Mga bagong dating iyan. Dating size ba?” Bilugan medyo punggok ang babae. Sinipat nito ang pigura niya na may halong pananaghili.

Ibig na tuloy mayamot ni Dani. Magmula pa kaninang lumabas siya ng bahay, pulos ang katawan niya ang napapagtutuonan ng pansin ng mga nakakasalubong na mga tao.

“Ito na lang siguro,” tugon niya matapos dumampot ng isang nasa ibabaw. Sumulyap siya sa orasan. “Medyo late na ako, miss. Puwede ko na bang isuot? Nasaan ang fitting room?” Pinunit niya ang tag at kumuha ng pera sa wallet. Iniabot niya sa babae bago tumalikod patungo sa munting kuwarto.

Ilang sandali lang ang inubos niya sa loob ng maliit na espasyo. Kinuha niya ang sukli at ang resibo sa saleslady na nakatayo sa tabi ng cashier. Nginitian niya ito, pati ang sekyu habang papalabas siya.

“Puwedeng artista, ano?” Narinig niyang komento ng matandang lalaki sa mga kasamahang empleyada.

Malimit siyang makarinig nang mga ganitong klaseng puna pero hindi siya kailanman nag-ilusyon na puwede siyang humarap sa kamera. Kumbaga, wala siyang ambisyong umalis sa likod ng kamera niya.

Katulad nang inaasahan niya, si Dani ang huling dumating sa meeting. Hindi pa naman nag-uumpisa ang talagang paksa, pero katatapos lamang na ipakilala ang lahat.

Parang lumaki ang ulo niya at lumutang sa hangin ang buong katawan niya nang makita kung sino ang lalaking nakatayo sa harapan, katabi ang big boss nila.

‘Tila importanteng kontrata ang isang ito,’ wika niya sa sarili habang inoobserbahan ang matangkad na lalaking kinakausap ni Boss John. May personal treatment ito kapag malaking tao ang kliyente ng studio.

Malaki ang kumpiyansa niya na mahirap na siyang matandaan ni Jude Juarez. Siyento porsiyento na ang mga pagbabagong nangyari sa katauhan niya. Hindi na siya disi-otsong inosente at ignorante. Treinta’y uno na siya. Marami-rami na ding natutuhan at nararanasan.

HIS SECRET BRIDE-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age