His Secret Bride-19

Marami na siyang naririnig sa kung anu-anong tsismis tungkol kay Benjo ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng katibayan.

Iniisip marahil na magiging vunerable siya ngayong nabigo at nasaktan na naman nang dahil sa pag-ibig.

Siya man ay nag-iisip din. Ngayon niya napapatagni-tagni ang maraming pagkakamali sa kanyang buhay. Sana, bulong niya sa itaas. Sana, may pagkakataon pang mabago ang lahat…

“Jude! Ano ba?” Sabay lagabog sa pinto.

“Oo, nandiyan na!” Padaskol niyang binuksan ang pinto. Bubulyawan sana niya si Tisya ngunit nakatalilis na itong palayo sa kanya.

Lumabas siya sa backsatage na nakasimangot at walang ganang humarap sa tao. Lumapit sa kanya si Benjo. Nag-aalala ang mukha.

“Jude darling,” salubong nito. Buong kaplastikan na ngumiti sa kanya. “Alisin mo ang mga gurlis sa iyong noo. Isasalang ka na,” utos nito.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Sumingasing ang ilong ni Jude. Pinitserahan niya ang kaharap. Inilapit niya nang husto ang mukha dito bago umangil nang buong hina. “Maghanap ka ng ibang isasalang mo, Benjo.”

Binitiwan niya ito matapos isalyang palayo. Bumagsak ito sa sahig. Agad namang dinaluhan ng ilang naruon ang manager.

“Lumaki na nang husto ang ulo mo, Jude Juarez! Bibitiwan na kita!” hiyaw nito habang papalayo siya.

Hindi niya pinansin ang mga sinasabi nito. Tuluy-tuloy siyang bumalik sa kanyang trailer. Naupo siya sa driver’s seat at pinaandar ang makina nito. Walang lingon-likod na iniwan niya ang lugar na iyon.

Walang nangyaring aberiya ang kanyang paglayo dahil hindi inaasahan ng mga tao na lalabas siya ng gate gayong ang mga tagahanga niya ay nakaipon lahat sa loob.

“Danica, Danica, Danica,” litanya niya sa kanyang sarili habang nagmamaneho. Babalik siya sa kanyang penthouse. Doon siya magpaplano nang mga dapat niyang gawin para mapabalik sa piling niya ang nag-iisang babaeng importante sa buhay niya!

Ipinapasok ni Dani ang motorsiklo sa garahe ng ancetral house nang marinig niya ang pagtili ni Aling Inday, ang matandang dalagang kasama niya sa matandang bahay habang nagbabakasyon siya. Nataranta siya, dahil nag-akala siyang baka kung napapaano na ito.

Agad niyang iniwan ang motor sa may harapan ng driverway na paikot. Nagtatakbo siyang papasok sa loob.

“Aling Inday, nasaan ho kayo?” tawag niya habang ginagala ng mga mata ang lahat ng sulok ng maluwang na foyer. Maayos naman ang mga kasangkapan.

Naulinigan niya ang telebisyon. Nagtuloy siya sa sala. Nandoon nga ang matandang babae. Nagpupunas ng luha habang nanonood.

“O, bakit ho?” tanong niya. Napapalitan na ng ekspirasyon ang pag-aalala niya. Naririnig na niya ang popular na hiyaw ng kanta sa sikat na tele-novelang imported pa sa Mexico. Napailing-ilng na lang siya nang awatin siya ng isang palad na itinaas habang nagpapatuloy sa panonood.

“Nasa kuwarto ho ako, kung kailangan n’yo ako,” paalam niya habang papatalikod.

Hinubad niya ang maong na jacket. Initsa sa paanan ng kama. Pati ang kanyang rubber shoes, medyas, T-shirt, pantalong maong din. Ang natira ay ang panloob na saplot niya. Tuluy-tuloy siya sa banyo.

Itinodo niya ang bukas sa shower. Malamig at pabugso ang sumpit ng tubig. Sinadya niyang masaktan ang kanyang likod na nakatapat dito habang nagsasabon ng buong katawan. Para bang nagpapahagupit siya sa isang kasalanang nagawa.

May kasalanan nga kaya? bulong ng munting tinig ng kanyang budhi. Iniisip mo na naman siya kanina habang nasa dalampasigan ka. Nagtungo siya rito para makalimot. Nagpapasalamat siya kay Boss John, pinayagan siyang makapagbakas- yon habang nag-iisip ng dapat niyang gawin. Ang puwede niyang isukli sa kagandahang-loob na ipinakita nito ay ang pagbabalik niyang buo na naman siya. May konsentrasyon na naman siya sa trabaho at kanya na naman ang lahat ng bahagi ng imahinasyon niya.

Umahon siya nang magsimulang mangatog ang kanyang mga tuhod. Nilalamig na siya. Nagpunas siya ng tuwalya sa kanyang sensitibong balat. Medyo marahas ang kilos niya para hindi siya makaramdam ng anumang makakapag- paalala ng mga hagod ni Jude sa kanyang balat.

Napapiksi siya. Walang kuwenta ang pagdidyeta niya sa pag-iisip sa lalaking iyon. lalo lamang siyang nasasabik at nangungulila.

A, gusto na niyang lumuwas ng Maynila! Gusto na niyang pumayag sa kahit na anong kondisyon nito. Kahit na siguro ikulong siya ni Jude sa basement na animo baliw, papayag siguro siya basta makita at makasama lang niya ang lalaking iniibig.

Oo, iniibig niya si Jude. Kay tagal na panahon na niyang pinipilit kitilin ang damdamin niyang ito. Ilang libong beses na ba niyang naisip ang ganito? Palagi lamang dapat na isasaalang-alang. Nandiyan ang kanyang anak na si Daniel.

Oh, malaki ang kasalanan at pagkukulang niya sa bata. Malapit na itong magbinata. Malapit nang mamulat sa tutoong kulay ng buhay–at pag-ibig. Maaatim ba niyang ikaila habang buhay ang relasyon ng dalawa?

“Kakain na,” hiyaw ni Aling Inday mula sa puno ng hagdanang narra.

“Oho,” sigaw naman niya para magkarinigan sila. Medyo mahina na ang pandinig at mga tuhod ng katiwala. Nakakaawa nang paakyatin at papanaugin nang madalas sa hagdan.

Nagbihis siya nang madali. Ayaw ni Aling Inday na lumalamig ang pagkain sa hapag-kainan.

Dinatnan niyang nakapagkit na naman ang mga mata nito sa telebisyong maliit na nasa ibabaw ng counter ng kusina. Tila ang lahat ng sulok sa bahay na ito ay may telebisyon. Ito agad ang napuna ni Dani nang dumating siya rito nung isang linggo.

Hindi naman kataka-taka dahil malungkot na ang bahay magmula nang sa Maynila na manirahan ang mga magulang niya. Marahil, ibig lang ng katiwala na magkaroon ng ibang ingay at boses na maririnig sa loob ng kabahayan habang nagtatrabaho ito.

“Kain na Dani,” Alok nito habang iniaabot nang wala sa loob ang bandehado ng kanin.

Napapangiti si Dani at napapailing habang nag-aayos ng kanyang kakainin sa sariling plato. Nakayuko siya habang naglalagay ng ulam sa tabi ng kanin na kakarimpot nang marinig ang balitang sinasabi ng announcer sa palabas. Paningit lamang dahil scoop yata. Hindi siya interesado ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Jude Juarez, ang sikat na singer/composer, agad na nag-angat siya ng paningin.

HIS SECRET BRIDE-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age