His Secret Bride-20

“Napaka-walang utang na loob ng lalaking iyon! Matapos kong pakainin sa aking palad, ako pa ang tinuka. Ahas ka, Jude! Judas ka talaga! Makikita mo, ako ang naglagay sa iyo sa itaas — ako rin ang magbababa sa iyo! Lalagpak ka! Walang matitira sa mga naipundar mo!”

Pulos masasamang salita ang sinasabi ni Benjo Valle sa dati nitong talent na si Jude Juarez.

Napatulala si Dani. Na-blangko ang kanyang isipan. Mala-balimbing ang mukha ng showbiz. Ang magkaaway ngayon ay magkaibigan palang matalik sa likod ng tabing. Gumagawa lamang ng gulo para mapag-usapan ng publiko. Maniniwala ba siya?

Nawalan siya nang ganang kumain habang naghihintay ng susunod na paningit na scoop ngunit wala nang lumabas na balita tungkol sa dalawa.

Tinawagan niya ang binatang amo kinabukasan. Hindi na niya kayang pigilin ang kanyang kalituhan.

“O, uuwi ka na ba?” salubong agad ni John sa kanya.

“Puwede na ba?” tugon niya, paiwas.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Matagal bago nakapagsalita ulit si John. “Puwede na siguro,” umpisa nito. “May nangyaring hindi maganda sa produksiyon ni Jude, Dani. Malamang ikalugi niya. Napahinto nga ang lahat.” Seryoso ang tinig ng kausap niya.

“A-ano’ng ibig mong sabihin?” tanong niya.

“Milyon ang mawawala kay Jude kapag binitiwan siya ng manager niya,” patuloy nito. “At least, ganoon ang sinasabi ni Benjo sa press. We don’t know for sure…”

Naramdaman ni Dani na may ikinukubli ang kausap niya. “N-nag-kausap na ba kayo ni Jude?” pananalakab niya.

Narinig niya ang pagbubuntong-hininga nito sa kabilang linya. “Well, tumawag siya sa akin pero hindi ko siya makausap nang matino. Palaging ikaw ang itinatanong niya. Parang lasing na lasing, e. I think, kung gusto mong makatiyak na okey pa siya, magpunta ka na rito. Tingnan mo siya, bakasakaling patuluyin ka ng mga guwardiya sa bahay niya.”

“B-boss, okey sa iyo?” Hindi niya mapigil ang tensiyon sa kanyang tinig. “H-hindi ka magagalit sa akin kung hindi ko tatapusin ang dalawang linggong bakasyon ko dito?”

Tumawa nang halong panunudyo ang binata. “Alam mo, Dani, may palagay ako na hindi na bakasyon ang mangyayari kapag nagkita kayo ni Jude. Malakas ang kutob ko na mauuwi sa pagre-resign ang magiging finale. Pero, okey lang iyan. Kung saan ka magiging masaya.”

Parang nabunutan ng tinik ang tagiliran ni Dani. Ayaw niyang buweltahan ng di maganda ang taong nagpakita ng kabaitan sa kanya nang mahabang panahon. Bagama’t may ilang pagkakataon nang nagpapalipad-lipad-hangin ang binatang amo sa kanya, hindi niya gaanong pinag-uukulan ng pansin ang atensiyon nito. Alam niyang wala siyang maaring isukling damdamin para dito.

A, hindi pa sana huli ang lahat, ngayong aaminin na niya ang katotohanang hindi niya kayang kalimutan ang lalaki!

“Aling Inday? Aling Inday,” tawag niya habang papababa siya sa hagdan. Dala na niya ang carry-all bag niya. Nakabihis na siya.

Bumungad ito mula sa sala. May hawak na pamunas sa isang kamay. “Aalis kayo?”

Tumango siya. “Paluwas na ho ako. May ihahabilin kayo?”

Napatigagal ang katiwala. “Akala ko, dalawang linggo kayo dito?”

Umiling siya, nakangiti na. “Kailangan kong lumuwas, Aling Inday.”

Walang nagawa ang katiwala kundi ang sundan siya habang papalabas siya ng pinto. “E, pakisabi na lang kina Ate at Kuya na nalulungkot na ako dito,” ungot nito habang pinapanood ang pagbubukas niya ng pinto ng kotse. “Kahit na palagyan pa niya ng malaking telebisyon dito, aayaw na ako.”

Napatitig siya sa katiwala. Ngayon niya nakita ang kalungkutan sa mga mata nito. Nung una, inakala niyang kengkoy ang karakter ng matandang dalaga. Paano’y nagpapakabaliw sa mga programa sa telebisyon.

Ganito ba siya pagdating ng araw?

Ipinilig niya nang bahagya ang kanyang ulo. Hindi, bulong niya sa kanyang sarili.

Pinilit niyang ngumiti sa matandang dalaga. “Ganoon ho ba? Sasabihin ko ho kina Mama,” pangako niya. “Magdasal lang kayo, Aling Inday. Magdasal tayo na sana ay muling sumaya ang malaking bahay na ito.”

Iyon ang huling pangungusap niya bago sumakay ng kotse. Kinawayan niya ang malungkot na hugis ng katiwala habang papalayo siya.

Ito ang nagsilbing inspirasyon niya para mapaglabanan ang nerbiyos at tensiyon na sumasakmal sa kanyang kalooban.

Huminto siya sa isang restawran na pang-motorista nang makaramdam ng gutom. Lampas na ang tanghalian. Hindi na lang niya matagalan ang pagkalam na kanyang sikmura. Tumawag uli siya kay John. Hindi pala niya naitanong ang eksaktong address ni Jude.

Dakong hapon na nang marating niya ang mataas na gate ng malawak na bakuran ni Jude Juarez. Nagpreno siya at saglit na pumikit. Binuo niya sa isipan ang hitsura ni Aling Inday, para mawaksi ang anumang hesitasyon na nadarama niya.

Ipinarada niya sa tapat ng gate ang kotseng dala niya. Mukhang gusgusin ito dahil sa makapal na alikabok na nakakapit sa kulay na dilaw ng pintura. Anim na taon na ang Toyota Corolla pero madulas pa rin gamitin.

Pinisil niya ang manibela habang nagbubuntong-hininga. Paano ba ang gagawin niya? kakatok siya? Titimbre?

Ipinilig niya nang malakas ang ulo. Hindi siya dapat magpakataranta. Huminga uli siya nang malalim. Pinagpag niya ang puwitan at harapan ng kanyang patalong maong.

Pinindot niya ang doorbell. Narinig niya ang boses-lalaki na nasa kabilang panig ng pintuang-bakal “Sino yan?”

Tumingin siya sa peephone kahit na hindi niya nakikita ang nakasilip sa kanya. “Ako si Dani, er, Dani Serafin. Gusto kong makau–”

Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, binuksan na ng guwardiya ang pinto. “Ikaw ang hinihintay ni Boss Amo,” wika nito habang hinihila siya papasok. Palinga-linga pa nga ito.

Nagulat siya kaya nakaladkad siya nito paloob. “Teka, bakit–” Hindi niya natapos ang sasabihin nang magpatiuna na ang lalaki sa paglalakad. Kinambatan siya nito na sumunod siya.

Lakad-takbo siyang humabol dito, habang ang mga mata niyang namimilog sa paggigilalas ay palinga-linga sa paligid. Napakaganda ng bahay ni Jude!

HIS SECRET BRIDE-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age