His Secret Bride-8

Sinalubong siya ni Daniel. “Ate Dani! Bakit gabi ka na naman? Maglalaro sana tayo ng table tennis e,” wika agad ng bata. Medyo nakasimangot habang humahalik sa pisngi niya. “Ang daya-daya mo talaga.”

Ginusot ni Dani ang buhok ng bata. “Nakatambak pala ang mga trabaho sa opisina, e. Sori na, puwede?”

Nag-isip kunwari ang bata. “Hmm, dapat may multa ka ate,” wika nito kapagkuwan. “Kailangan, iangkas mo ako sa motorsiklo at magpunta tayo sa burgerhouse diyan sa kanto.”

Napatawa nang malakas si Dani. Gustung-gusto niya ang ganitong ekspresyon ni Daniel. Para bang ang tanda-tanda na at marami nang alam.

“O, sige, payag ako, Mister Daniel Serafin, pero sa isang kundisyon. Kailangan tatlong burger ang maubos mo, ha?”

Tumalon ang paslit. Hanggang dibdib na niya ito ngayon.”Yipee! Gusto mo, ate, kahit lima — uubusin ko!”

Lumabas ang matandang babae mula sa salas. Nabulabog ng ingay nilang dalawa.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“O, ano naman ba iyan? Aba, nandiyan ka na pala, Dani. kararating mo lang?” Napangiti ito nang mapagtanto ang sitwasyon. “Tila naisahan ka naman ni Bunso, ano?”

Ngumiti lang si Dani. “Diyan lang po kami sa kanto, mama. Ano ang gusto ninyo? Spaghetti o hamburger?”

Umiling ang matandang babae. “Kakakain lang namin ng papa mo. Hindi ka ba magpapalit man lang ng damit?”

Pinaandar uli niya ang motorsiklo. “Babalik agad kami,” paalam niya.

Si Daniel ang pinagsuot ng helmet at pinagmaneho kunwari. Nakaalalay siya habang banayad ang pagpapatakbo.

Masaya ang kuwentuhan nila. Ganito sila palagi. Maraming interes na nagkakapareho kaya hindi nauubusan ng pinag-uusapan. Malimit nga, nagpupuyat silang dalawa sa kuwarto ni Dani para lang maghagikhikan hanggang magmadaling-araw.

Kung ganito na lang sana sila palagi…

“Count of five! Four, three, two, one!” Sabay-sabay ng gumiling ang mga kamera na nakaposisyon sa iba-ibang lokasyon ng malaking stage. Inilagay si Dani sa roving camera. Nanggaling na siya sa backstage, sa mga dressing room at orchestra.

“Roving, kunan mo ang side angle. Nasa iyo, fifteen seconds lang. Tapos lipat ka sa kabila,” anang tinig ng direktor sa headphone na suot niya.

Tumalima siya. Dahan-dahan siyang lumalapit habang ipinopokus sa mga paang malilikot sa pagsayaw. Kahanga-hanga pinanonood ang kumplikadong sayaw ng maliksing tugtugin.

Hindi niya natanggihan ang pangungulit ni Daniel. Paborito ng bata ang grupong aasiste kay Jude Juarez sa pagkanta ng masisiglang komposisyon nito. Kasalukuyan nakaupo ang bata sa front seat.

Dakong kalagitnaan na ng introductory song lalabas ang lalaking mang-aawit. Makikisayaw sa mga kabataan habang umaawit. Makailang ulit na niyang kinukuhaan nang ganito kalapit ang lalaki ngunit tila hindi masanay ang dibdib niya. Palaging kumakabog at parang gustong mangatog ng mga tuhod niya.

Mabuti na lang, hindi niya nakalimutan ang mga guwantes niya. Nagpapawis ang mga palad niya kapag ninenerbiyos siya. Hindi niya alam kung bakit. Basta tumitindi ang pagkaba ng dibdib niya habang lumalalim ang gabi.

Isang malaking unibersidad ang pinagtatanghalan ng grupo nina Jude. Kagabi pa siya nandito. Siya at ang dalawa niyang alalay. Maghapon kanina, wala silang tigil ng kakikilos at kagagalaw ng mga kable at kurdon, at kung anu-ano pang nakapagpapalito ng buhay-kamerista.

Maraming arogante sa crew at staff ni Jude. Pulos mga lalaki pa kaya parang minamaliit ang kakayahan niya. Isa sa mga ito ang namumuro sa kanya. Sinadya nitong bungguin ng dalang kahon ang balakang niya kanina. Muntik na siyang mapasubsob sa stage. Mabuti na lang nakahawak siya sa poste.

Nagpasensiya na lang siya. Maraming ganito sa mundong ginagalawan niya. Mga taong hindi makaalis sa anino ng malalaking ilaw. Para tuloy nagiging kulang sa pansin.

Namataan niyang nasa kabilang panig ang naturang crew. Tinandaan niya kung saan niya nakita ito. Mas mabuti na ang makaiwas sa sinadyang aksidente habang nagtatrabaho siya.

Mga tatlong close-ups ang hiningi sa kanya bago siya sinabihang mag-off muna. “Palitan mo na ang battery, Roving Camera. Kailangan ka sa susunod na number na.”

Nakahinga siya nang maluwag nang ma-i-off na ang instrumentong hawak. Nakita niya si Daniel sa front seat. Kumakaway sa kanya. Ngumiti siya nang buong tamis sa bata. Maligaya siya kapag nakikitang masaya ang kapatid.

Papasok siya sa backstage nang may tumawag kanya. “Oy Babaeng Kamerista! Tawag ka ni Boss Jude, nasa dresing room,” hiyaw ng antipatikong crew.

Nagtigas ang mga bagang ni Dani pero hindi siya nagsalita. Bitbit niya ang handycam, nagtungo siya sa silid-bihisan ng lalaking singer. Inisip niya, baka may pakukunang special costume o make-up ang star ng show na ito.

Impresibo ang listahan ng mga pangalan na sumusuporta sa lalaki. Halos lahat ng mga sikat ay ibig maging bisita ni Jude Juarez. Talagang iginagalang ito sa daigdig ng musika. Ilang beses na rin kasing pinatunayan nito ang angking talino sa pagkanta at paggawa ng mga awitin. Nagtiyaga ring mag-aral ng pagsasayaw kaya nakabig maging ang mga estudyante, kahit na libeyo tres na ang edad.

Dinatnan niyang nag-aalis ng make-up ang lalaki. “Ah, Danica, come in,” wika nito nang makita siya mula sa bukas na pinto. Nagbalik ito sa dating tawag sa kanya magmula nang magkainisan sila sa harap ni Boss John. Marahan siyang humakbang palapit. Nakapatong pa rin ang kamera sa balikat niya. “May gusto kang pakuhanan?” tanong niya. Pormal at blangko ang kanyang ekpresyon.

Tumangko ang lalaki. Nakangiti. “Come in,” wika uli nito. Lumapit sa kanya para insenyas ang dresser at couch na kulay royal blue. “Paki-focus lang ang lahat nang ito. Napansin kong ito lang ang hindi mo pa nakukuhanan.”

Nagprotesta siya. “Nakunan ko ito nung una pa.”

Isang trailer ito na katulad ng dala nila sa studio, at nakaparada rin nakahilera ito na katulad ng dala nila sa studio, at dito, galing sa backstage.

Isinara ng lalaki ang pinto nang makapasok na siya. Narinig niya ang kandado kaya napatalon siyang paharap dito. Nakita niyang nakasandal ito sa saradong pinto. Nakatitig ito sa kanya.

“Palabasin mo ako dito. Kailangan ako sa labas,” utos niya.

Umiling ang lalaki. “Kailangan ka doon kapag nandoon ako,” tugon nito. Kabisado ang listahan ng mga cue niya.

HIS SECRET BRIDE-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age