His Secret Bride-9

Kunwa’y hindi siya natatakot. Dinahan-dahan niyang inilapag ang kamera sa isang lamesita. Nangangamba siyang baka mailaglag niya ito sa sahig.

Nanginginig ang buong katawan niya. Bagama’t hindi halata ito dahil sa makapal na kasuotan niya. Naka-over-all siya kapag nagtatrabaho sa stage.

Inihanda niya ang sarili sa paparating na paghaharap na naman nila ni Jude. Gusto niyang maniwala na nawalan na ito ng interes sa kanya. Ikatlong show na ito na hindi sila gaanong nagpapansinan ng lalaki.

“Bakit palagi kang nakatingin sa audience kanina? Pangiti-ngiti ka pa,” usisa ng lalaki habang nakamasid sa kanya. Tila sinusukat ang magiging reaksiyon niya. “Nandoon ba sa harapan ang boyfriend mo?”

Napamaang si Dani. “A-ano’ng sinasabi mo?”

Sumingasing ang lalaki. Nagsalubong ang makakapal na kilay. “Huwag ka nang magmaang-maangan, Danica. Matatamis na ngiti ang palagi mong ipinupukol sa isa mga audience ko,” usig nito.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Umiling siya at bahagyang napaatras nang magsimulang magsimulang humakbang palapit sa kanya ang lalaki. Maliit lang ang loob ng dressing room. Kaunti lang ang iniatras niya, napasandal na siya sa dingding.

Sa gawing kaliwa nila ang malaking salamin na napapalibutan ng mga bumbilya pati, nakita niya ang repleksiyon nilang dalawa na para bang eksenang napapanood sa isang malaking screen ng sinehan.

Dahan-dahang lumapit si Jude. Para bang ninanamnam ang matinding tensiyon na unti-unting lumulutang sa ekspresyon niya. “Bakit sa akin, palagi kang pormal? Palagi kang mailap,” patuloy nito. Huminto nang ga-dangkal na lang ang distansiya nila sa isa’t isa. Umangat ang isang kamay para haplusin ng mga daliri ang delikanteng kurba ng pisngi niya. “Mag-asawa tayo, Danica. Hindi ka pa malaya.”

Napasinghap si Dani ngunit pinigil niya ang munting tunog na makahulagpos na banunuyong lalamunan. Nanlalaki ang mga mata niya. Naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng lalake. Hindi nito alam na ang kakilala niyang nanonood ay isang batang lalaki. Inisip agad na ka-relasyon niya ang malimit ngitian habang naghihintay siya ng signal sa kanyang headphone.

“Ah, Danica, Bakit kay dali mong nakalimot?” bulalas ni Jude. Itinukod nito ang mga braso sa magkabilang panig niya habang tila nahihipnotismo siya ng mga matang mapanrahuyo ng mga tagahanga. “Talaga bang naakit ka lang ng pagiging singer ko noon? Na-excite dahil pinag-ukulan kita ng pansin? O pinagpustahan ninyo ako ng mga kaklase mo?”

Kundi sa masidhing emosyon na nakabadha sa mukaha ng kaharap, magagawa niyang tumawa sa mga salitang namumutawi sa bibig nito. Ano ang gustong mangyari ng lalaking ito? tanong niya sa kanyang sarili.

“Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko alam kung ano ang gusto mong palabasin. Ikaw ang nanakit, Jude. Ikaw ang unang tumalikod. Hindi mo ako kinilala sa harap ng mga kaibigan mo noon,” sumbat niya. “Nagkunwari kang isa lang akong tagahanga na naloloka sa inyo!”

Bumakas sa mukha ni Jude ang matinding pagsisisi. “I was a fool. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang gayon sa iyo. Nagsisisi ako habang papauwi. Hindi na ako sumama sa prescon na gustong puntahan ng manager ko noon. Umuwi na ako agad pero wala ka pa. Naghintay ako pero hindi ka na umuwi. God, Danica! I am still waiting! Ngayong natagpuan na kita, hindi na kita pawawalan sa paningin ko.”

Itinulak niya sa malapad na dibdib ang lalaki. Napaigtad siya nang itulak pakalas ang suot niyang headphone. “We don’t want anybody to know our secrets,” wika nito habang lalo pang idinadait ang katawan nito sa kanya.

Napahikbi siya nang mawalan ng lakas ang mga bisig niya.

“Puro sikreto pa rin, Jude. Hanggang ngayon, punum-puno ka pa rin ng misteryo. Bakit? Mawawala ang mga fans mo?” pang-uuyam niya. Wala na siyang sandata kundi ang kanyang dila. “Hindi ka ba natatakot na baka malaman nila ang pagkakaroon mo ng asawa at-” Nanliit ang mga mata ni Jude. “Asawa at ano? Asawa at anak?” panghuhuli nito.

Namumutla si Dani. “Asawa at kabit,” sambit niya, nanghihina ang kanyang pakiramdam ngunit matatag pa rin ang kanyang tinig. “Hindi mo ako itinuring na asawa noon, Jude. Mistula akong isang kerida na kailangang patago kung puntahan. Hindi maaring ilantad.”

Bumalasik ang anyo ng lalaki.

“Masakit kang magsalita, Dani. Alam mong hindi ko kagustuhan ang mga nangyari noon. Nagsisimula pa lang ako at hindi ko maaring isugal ang aking kapalaran noon. Ngayon, Danica, kaya na kitang ipakilala. Kaya ko nang panindigan ang pag-ibig ko para sa iyo.”

Iniiwas ni Dani ang mukha niya. “Huli na Jude. Magkaiba na ang daigdig nating dalawa. Hindi ko alam kung makakalimutan ko pa ang hapdi at kirot na idinulot mo sa akin noon.”

“For God’s sake, Danica! It’s been twelve years! Forget the pain, darling. I’m offering you only the sweetest things in life from now on.”

Umiling si Dani. Sinikal ang ekpresyon. “Hanggang ngayon, matamis ka pa ring manalita. Hindi mo na ako madadala sa ganyang istilo!” asik niya habang nagpupumiglas.

“Stop,” bulong ni Jude. Nagkaroon ng ibang kislap ang mga mata. “May iba pa akong istilo, Danica. Huwag kang mag-alala,” dagdag pa nito.

Hinapit ng lalaki sa pamamagitan nang pagpapalibot ng mga braso sa katawan niya. Kahit na nakatukod ang mga siko niya sa mga balikat nito at nakabunot ang mga daliri niya sa madulas na buhok nito, nagawa siyang sukulin dahil walang mapuntahan ang kanyang ulo. Nakalapat na sa dingding ang kabuuan niya.

“Come back to me babe,” anas ni Jude, bago magdaiti ang kanilang mga labi. “I need you.”

Bakit hindi niya magawang tanggapin ang iniluluhog ni Jude? untag ng munting tinig na nasa loob ng isipan niya. Bakit parang may sagabal?

Marupok ang sumunod na mga sandali. Nakalimutan niya ang lahat habang nakakulong siya sa mga bisig ng lalaki. Mariin at nagbabaga ang mga halik na ibinibigay ng mainit na labing labis ang pagnanais na maipabatid sa kanya ang nagpupumiglas na damdamin.

HIS SECRET BRIDE-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age