His Sweet Innocent-16

“Tumingin ka sa akin, Lorena,” utos ng paos na boses-lalaki.

“Gusto kong makatiyak na hindi ang nobyo mo ang iyong iniisip habang nagtatalik tayo.”

Tumalima si Lorena dahil bahagyang dumiin ang pagpisil. Ang sarap na nadarama ay nabahiran ng sakit.

A, umpisa pa lang iyon…

“A-andro, w — ”

Sasabihin sana niya na wala siyang nobyo pero agad na nawaglit sa isipan ang pangungusap nang ang isa pang korona ay kagat-kagatin ng mapuputing ngipin.

Muntik nang lumukso ang puso niya nang sumalakay ang sanlaksang mga sensasyon sa kanyang kabuuan, na ang pinagmumulan ay ang kanyang dibdib.

Animo kuryente na gumapang sa iba’t ibang bahagi ng katawan niya ang luwalhating nililikha ng mga labi at dila.

At naipon sa sentro ng kanyang pagkababae.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SWEET INNOCENT…? Click Here!]

“Oh, Diyoskup — !” singhap niya, sabay sabunot ng mga daliring nangangatal sa maikling buhok ng kaniig.

Napapikit siya nang mariin habang ang daigdig ay nayayanig.

Sari-sari ang mga nararamdaman niya.

Para siyang nahuhulog, pero para din namang lumilipad.

Ang tanging tiyak niya ay ang pagkadarang sa masidhing ningas ng pagnanasa ni Andro.

Tinutupok ang kamalayan niya upang tuluyan nang makalimot ng lubos.

A, marahil ay ang mga sandaling ito ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo! Para kasing ngayon lang siya naging buhay. Ngayon lang niya naramdaman na siya ay isang babae.

Ginigising ng bawat halik na maalab ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Pinupukaw ang mga pangangailangan niya.

“Oh, Andro,” ungol niya habang umaarko ang likod.

Kusa ring umangat ang mga balakang niya mula sa kama, kaya nagmistulang alon ang kanyang katawan. Tumataas, bumababa.

Naulinigan niya ang magaspang na daing ng katalik matapos kipitin ng mga hita ang mga daliring mapangahas. Dahilan para sumapo ang palad sa kanyang kasarian. Parang may sumabog sa kanyang kaibuturan.

“A-andro — !” bulalas niya nang sundan ng bibig ang kinaroroonan ng palad.

Bumilis at dumulas ang pagkiwal ng katawan niya. Animo may unos na nagaganap sa loob. Wala na sa kanyang kontrol.

“Sshh, be patient, sweetheart,” anas ng paos na boses ng kaniig habang ang kanyang leeg at mga balikat naman ang hinahagod ng mainit na bibig. “Gusto kong nakalimutan mo na ang lahat-lahat. Gusto kong ako lang ang nasa isipan mo habang inaangkin kita.”

“I-ikaw lang, Andro,” tugon niya. Basag at pagaw ang tinig. “Ikaw lang…!”

Napapapitlag siya sa tuwing nagigiyagis ng ngipin ang sensitibong balat. Nakakapaso rin ang bawat haplit ng dila.

Sa sinambit niyang iyon, biglang nagbago ang posisyon nila.

Sa isang iglap lang, ang matipunong balakang naman ng lalaki ang nakapagitan sa kanyang mga hita.

Ni hindi sumagi sa isip niya ang tumutol sa kapangahasan nito. Wala na ring pagsidlan ang kanyang kasabikan.

Mas higit na sabik si Andro. Wala ng sabi-sabi ang ginawa nitong pag-ulos. Para bang agos na rumagasa. Hindi na mapigil.

Napasigaw si Lorena sa sobrang sakit na sumigid sa laman matapos parang may napunit.

Napakagat-labi siya upang impitin ang mga daing. Halos mapugto ang kanyang hininga habang pinipigil ang mga hikbi.

“My God!” bulalas ng lalaki, sanhi ng matinding pagkabigla.

Sinikap nitong ihinto ang mga galaw, ngunit wala na talagang natirang kontrol. Nagtagumpay lamang ito na bagalan ang mga ulos pero sandali lang.

“I’m sorry,” ungol nito, “but I can’t – last — any longer!” At muli na namang bumilis, at lalo pang lumalim, ang mga indayog.

Aywan kung kailan naganap, bigla na lang nakadama ng kakaibang luwalhati si Lorena.

Mas matamis, mas masarap. Natagpuan niya ang sariling katawan na tumutugon na sa kaniig.

Gumaganti na siya ng halik. Ng yapos. Nakapulupot na rin sa katalik ang mga bisig at mga hita niya.

Nakabaon sa balat nito ang mga kuko siya. Para bang ayaw na niyang maghiwalay sila.

A, kung maaari nga lang bang manatili silang iisa magpakailanman…!

Nabigo agad ang hibang na hiling niyang iyon nang umalingawngaw sa lahat ng sulok ng utak ang mga paos na daing ng pinaghalong satispaksiyon.

Sabay silang nakarating sa kasukdulan.

Hatinggabi nang maalimpungatan si Lorena. Nagising siya sa mga nagbabagang halik at sa mga nakakakilabot na haplos. Agad siyang nag-alab kaya agad rin ang pag-angkin muli sa kanyang katawan.

Wala silang imikan. Tanging ang mga pagnanasa lamang nila sa isa’t isa ang nagniig at nagtalik. Paulit-ulit. Tila may hinahanap pa, bukod sa kasiyahang nakakamtan.

Ngunit nabigo ang paghahanap nang igupo ng pagod ang kanilang mga katawan.

Muling nakatulog si Lorena sa pagkakakulong sa mga bisig ng mangingibig.

Matingkad na ang sikat ng araw nang muli siyang dumilat.

“Andro?” sambit agad niya nang mapagtantong nag-iisa na lang siya sa kama.

Pabalikwas siyang bumangon kahit na parang nanlalata ang pakiramdam. Hindi niya pinansin ang nahulog na kumot sa sahig. Nagdudumali siyang magtungo sa banyo.

“Andro?” tawag niya uli bago itinulak pabukas ang makitid na pinto. Umaasa pa rin siya na nandoon ang lalaki.

Nanlumo siya nang tanging ang mamahaling pabangong panlalaki na lamang ang dinatnan niya.

Alam niya kung ano ang aasahan niya, hindi ba? Bakit magdaramdam siya? Laruan lang naman siya ni Andro Pedrigal, kaya dapat na siyang magsanay na iniiwan na lang basta.

Kailan kaya siya maaalala nitong balikan?

Isang masakit na buntonghininga lang ang naitugon niya. Pinihit ng nanginginig na kamay ang shower knob upang itago sa bugso ng tubig ang pagdaloy ng mga luha niya.

Aywan kung gaano siya katagal sa ganoong ayos. Ngunit dahil sa ginaw, nakahanap siya ng kaunting wisyo.

Unti-unting nanumbalik ang kanyang katinuan. Dahan-dahang humulas ang depresyon.

Sinimulan niyang bilangin ang mga biyayang natanggap.

Kung tutuusin, siya ang pinakamasuwerteng babae sa mundo ngayon.

Wala na siyang problema sa pera. Makakapagpagamot na ang kanyang ina. Maibabalik na ang mga nasirang pananim sa kanilang tumana.

Gagamitin niyang puhunan ang perang inilagak ni Andro sa kanyang account kahapon.

Pero bakit hindi pa rin siya masaya? Bakit ang sakit-sakit pa rin ng kalooban niya?

Umiibig na ba siya? Iyon ba ang dahilan ng pagpayag niyang maging kerida ni Andro Pedrigal?

HIS SWEET INNOCENT-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age