Long Distance Marriage-4

Maikli at hapit ang palda ng bestida pero uso naman ngayon ang ganitong kasuotan, sabi ng kanyang couturier na si Belsy.

Kulay lemon yellow na bagay na bagay sa kanyang ginintuang kayumangging balat.

Ipinusod ni Alani nang pakaswal sa ituktok ng ulo ang kanyang mahabang buhok.

Oriental eyes. Ito ang malimit sabihin ni Belsy sa kanyang mga matang hugis sa pusa ngunit mayroong itimang mga tau-tauhan.

Malalaki, bilugan at medyo patulis sa magkabilang dulo na napapalamutian pa ng makapal, mahahaba at malalantik na pilikmata.

Ilang beses na siyang inaamuki ng baklang designer na mag-model sa isang brand ng eye make-up na naghahanap ng magagandang pares ng mata sa mga bagong mukha ng mga kabataang kababaihan, ngunit tumatanggi siya.

Wala naman kasi siyang nakikitang ganda sa kanyang mukhang ordinaryo ang hubog.

Masyadong matataas ang kanyang mga buto sa pisngi kaya halos wala nang kurba ang mga ito. Ang kanyang panga at baba ay nagbibisto ng katigasan ng loob na taglay niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LONG DISTANCE MARRIAGE…? Click Here!]

Ang tanging bilugan ay ang kanyang noo na walang bahid ng gatla.

Palagi kasing kontrolado ang kanyang ekspresyon.

Tanging ang mga mata lamang niya ang magrerehistro ng talagang nadarama niya, hindi ang kanyang makinis at kalmado mukha.

Dinampot niya ang kanyang handbag na puti at dilaw, katerno ng bestida niya.

Pati ang heels na suot niya. Hindi na siya nagsuot ng stockings para hindi siya matagalan.

Naglalagay siya ng manipis na pahid ng make-up nang kumiriring ang telepono sa tabi ng kanyang kama.

Narinig niya ang pag-klik nga answering machine at ang boses ng babaeng nag-program ng mensaheng inuulit-ulit sa tuwing magkakaroon ng kuneksiyon ang mga linya.

Napasikdo ang kanyang dibdib nang marinig ang boses-lalaking ngayon lang niya uli narinig.

Napakunot-noo siya nang maalalang hindi niya natatandaang pinindot niya ang ‘on’ ng answering machine.

“I’ve been here for two hours, Alani! For chrissake! Send somebody to fetch me at the airport. I’m at the Balikbayan Lounge,” utos ng aroganteng boses-lalaki.

Kinapa ni Kurt ang dibdib ng suot na blazer na itim, patapik.

Ilang ulit na niyang nagagawa ito sa loob ng tatlong oras na nagdaan.

‘Damn,’ bulong niya sa sarili. ‘Bullshit!’ asik niya. Mas mabangis na ang inis na nararamdaman niya.

Anim na buwan na siyang huminto sa paninigarilyo.

Pero habang unti-unting kumukulo ang dugo niya kay Mrs. Alani Atchico-Pasamonte, nagbabanta nang umusok ang kanyang bumbunan at mga teynga.

Kaya siguro niyang sindihan ang sampung sigarilyo sa tindi ng init ng ulo nang mga sandaling iyon.

Napudpod na yata niya ang sahig ng Balikbayan Lounge sa kalalakad nang pabalik-balik.

Air-conditioned ang loob ng lounge.

Salamin ang dalawang panig ng dingding na nakaharap sa mga koridor na maaaring daanan ng mga taong manggagaling sa harapan at entrance ng airport.

Pamaya-maya, may nakita siyang babae na kapansin-pansin ang paglalakad. Para kasing naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan.

Kapuna-puna dahil ito lamang ang ganito kumilos sa gitna ng mga taong nagdudumali sa paligid.

Paroo’t parito ang hugos ng mga tao, samantalang ang babae ay parang namamasyal lang na naliligaw sa gitna ng airport.

Sumulyap sa relong panggalang si Kurt. Mag-a-alas diyes na, a! Sinapo niya ang noo at minasahe ng daliri ang magkabilang sentido.

Kailan kaya darating ang magaling na babeng iyon?

Wala siyang amor sa dalagitang malimit ireto sa kanya ng nasirang ina. Ang kaisa-isang anak na babae ng mayamang kaibigan nito.

Spoiled brat kasi at parang masyadong snobbish. Wala namang hitsura.

Muling naputol ang pagmumuni-muni niya nang ang natanawang ‘guni-guni’ na nag-anyong babaeng maganda ay nakatitig sa kanya.

Nagkatitigan sila mula sa magkabilang panig ng makapal at malinaw na salamin.

Sandali lang o matagal, hindi niya masabi. Ang naramdaman niya ang di niya malilimutan.

Para bang may kung anong kilabot na gumapang nang ilang ulit sa kanyang likod.

Hinagod siya nang buong lamyos upang pukawin ang kanyang kabuuan upang mag-ipon at sumentro sa kaibuturan.

Saka lamang niya napagtanto na pinipigil niya ang kanyang paghinga nang maputol ang paghihinang ng kanilang mga paningin.

Muling lumakad ang babae ngunit hindi palayo na katulad ng inaasahan niya.

Hindi pa man, nakakaramdam na nga siya ng panghihinayang.

Hindi kapani-paniwala, sa edad niyang ito parang tinamaan siyang bigla ng infatuation.

Nakaligtas siya nung tinedyer siya, ngayong liyebo tres na siya at saka pa siya nasapol.

Para siyang namamalikmata habang pinapanood ang pagtutulak ng babae sa pintong yari din sa salamin.

Papasok sa loob ng lounge ang babae! Nagsimulang bumilis ang pagkabog ng dibdib niya nang palapit na sa kanya ang napakagandang ‘pangitain’.

‘A, napakalamya ng mga galaw at imbay ng balingkinitang katawan ng babeng ito,’ bulong niya sa kanyang sarili.

‘How does she look in bed, I wonder?’ dagdag pa niya habang dahan-dahang napapalunok. She seems naturally sensuous…

Naudlot ang pangangarap niya nang gising at ang panghuhubad niya sa tingin sa babae nang huminto ito sa harapan niya.

Hindi agad siya nakahuma. Mas makapigil-hininga ang kariktan nito sa malapitan!

“Hello, Kurt,” ang simpleng bati ng babae.

Napamaang si Kurt. Muntik na siyang mapatunganga habang nanlalaki ang mga mata.

Hindi siya makapaniwala. Tinitigan pa niya nang husto ang mukha ng kaharap habang bahagyang nakakiling ang ulo.

“Y-you’re — ?”

Bahagyang nanliit ang mga mata ng babae. Rumehistro sandali ang sakit doon bago maagap na tumabing ang makapal na pilikmata.

Nabura din ang matipid at pormal na ngiti sa malasutlang mga labi nito.

“Hindi ka pa rin nagbabago, Kurt,” asik nito, may kaunting pait sa tinig. “Malakas ka pa ring mang-asar!”

Muling umangat ang malalantik na pilikmata para masaksihan niya ang pangingilid ng luha sa mga matang Oryental.

Mga matang inosente pa rin…

‘My God!’ bulalas ni Kurt sa loob ng utak niyang tila ibig nang sumabog nang mga sandaling iyon. Labis ang pagkabiglang nadarama niya.

Kailanman, hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-atraktibo ang dalagitang pinagtataguan niya noon.

‘And she is your wife!’ paalala ng mapambuskang tinig na nasa loob ng utak niya.

Pinahulagpos niya ang isang malalim na buntong-hininga habang nag-iisip siya ng dapat sabihin.

Nakaramdam siya nang kakatwang pagnanais na aluin ang anumang kirot na nadarama ng babae nang mga sandaling iyon.

Hindi inakala kailanman na makakaramdam siya ng pagsisisi sa ginawa niyang katarantaduhan dito at panghihinayang sa mga sinayang niyang panahon.

LONG DISTANCE MARRIAGE-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age