Love Hurts-12

“Theo, please,” pakli niya, with a formal smile. “I believe, you have a niece living with you, sir?”

Tila nagulat ang matandang lalaki.

“You know my niece?” ulit nito habang palihim na sinusulyapan ang anak na nagpupuyos na sa matinding pagkayamot.

“Yes, sir,” ang banayad na tugon ni Theo. “In fact, Nerida is a friend of mine.”

Hindi na nakatiis si Melissa.

“Paano mo naging kaibigan ang mucha — este, ang pinsan kong ‘yon, Theo?” tanong nito. Takang-taka ang tono.

“Hindi ako namimili ng magiging kaibigan, Melissa.”

“Oh, Theo. Lissa lang ang itatawag mo sa akin. Don’t forget, just Lissa. Pinili na kitang maging kaibigan, magmula ngayon.”

Ngumiti lang siya nang mapakla sa dalaga, bago muling bumaling sa magulang nito na kausap niya.

“Er, iho, kung kilala mo na nang lubos si Nerida, malalaman mong hindi siya mahilig sa mga ganitong okasyon,” pahayag ni Mr. Mercado. “Simple lang ang pamangkin kong iyon. At may pagka-homebody.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“I like homebodies,” Theo stated bluntly. “Would you care to dance, Mrs. Mercado?” aya niya sa ina ni Melissa.

He ignored the indignant gasp from the younger woman.

Nagulat ang ginang. Tumingin muna sa gawi ng asawa bago nagpaunlak sa imbitasyon niya.

“M-medyo kinalawang na ako sa pagsasayaw, ha, iho?”

“Hindi naman po tayo mag-e-exhibition, Mrs. Mercado,” tugon niya. “Nais ko lang kayong makausap nang sarilinan.”

“Er, tungkol ba sa aking anak na si Melissa?”

Umiling ang binata. “Tungkol sa inyong pamangkin na si Nerida.”

Halata ang disappointment sa mukha ng may edad na babae ngunit hindi naman nabahiran ng panibugho para sa anak. Mayroon din kasing pagmamahal-ina para sa pamangkin ng asawa.

“Ano’ng gusto mong malaman tungkol kay Nerida?”

“Ano po ba ang paborito niyang bulaklak?” untag niya. “Pati sa pagkain, ano ang gusto niya at ang ayaw niya.”

Nag-isip sandali ang butihing ginang, bago ngumiti nang buong tamis.

“Rosas na kulay pula ang gusto ni Nerida. Sa pagkain naman, paborito niya ang prutas at gulay. Pati piniritong isda at manok,” umpisa nito.

“But actually, hindi naman pihikan si Nerida. She can always make the best of a situation. Nagpapasalamat nga ako at napakabait pa rin niya sa aming anak. I’m afraid, we’ve spoiled Melissa terribly,” pag-amin nito.

Hindi nagkumento si Theo dahil tutoo ang sinabi ng kasayaw.

“Ang tutoo, kaya hindi sumama si Nerida sa kasayahang ito ay dahil ayaw ni Melissa na may kaagaw sa atensiyon,” patuloy pa ng ginang. “Maganda rin kasi si Nerida, basta’t mag-aayos lang.”

“You also love Nerida,” Theo stated calmly.

“Oo naman. Kahit na sino ay napapamahal kay Nerida, except Melissa, of course.”

“Why, of course?”

“Well, mga bata pa sila ay meron nang rivalry. Only on my daughter’s part, mind you,” paliwanag ng ginang. “At kahit na walang ganti mula kay Nerida, nagpatuloy lang iyon hanggang sa magdalaga sila.”

“I see.”

Ang nakintal sa kanyang utak ay ang tungkol sa dahilan ng hindi pagdalo ni Nerida sa party.

Umiiwas na magalit ang pinsan.

Napakamaunawain at mapagbigay na babae. He had fallen in love again with Nerida.

“Hay, iho, pagpasensiyahan mo na ako sa mga pinagsasabi ko, ha? Naparami na yata ang champagne na naiinom ko.” Saka lang napagtanto ni Mrs. Mercado na nagiging disloyal ito sa sariling anak.

The said daughter was scowling at the two of them when they finished the dance.

“Ako naman, Mama,” insisted the spoiled Melissa.

“Oo naman, anak.” The mother glanced at him apologetically.

He just gave an imperceptible nod.

“Thank you, Mr. Mercado. Your wife is a pleasant partner.”

“Salamat, iho.” Tumawa ang matandang lalaki. Inaya din nitong magsayaw ang asawa. “Tayo naman, sweetheart.”

Nakasimangot pa rin si Melissa habang nagsasayaw sila. Hinihintay nitong aluin niya.

“Hindi ka man lang ba magso-sorry?” usig nito nang hindi makatiis.

“Bakit naman ako magso-sorry?” kunwa’y maang niya.

“Basta ka na lang nakipagsayaw sa iba.”

Kumurba pataas ang isang makapal na kilay.

“Hindi iba ang Mama mo, Melissa,” he pointed out curtly.

“Ibang babae na siya para sa akin,” bawi ng dalaga. “Dahil nagiging kaagaw ko pa siya sa atensiyon mo.”

“I’ll let you know something important, Melissa,” salo niya. Pigil ang tono.

“I don’t like over-demanding and over-jealous women. Pasung-paso ako sa mga ganyang tipo. Kaya kung gusto mong huwag akong lumayo sa ‘yo na parang napaso, behave yourself!”

“Oh, Theo!” bulalas ng babae. Tila kinikilig pa. “I, myself, like macho men!”

Parang ibig tumingala ni Theo upang humingi ng dagdag na pasensiya. Ngunit nagkibit-balikat na lang siya at ipinagpatuloy ang pakikipagsayaw ni Melissa.

He did not mind dancing with her all night long dahil abala siya sa kaiisip ng mga strategy para sa balak niyang panliligaw kay Nerida.

He planned to woo the woman of his dreams.

Kahit na wala itong pagtingin sa kanya…?

A, gagawin niya ang lahat para makamit niya ang matamis na ‘oo’ ng dalagang iyon!

“Theo!”

Naputol ang paglalayag ng isipan ni Theo.

“Ano’ng sinasabi mo, Melissa?” tanong niya agad.

“Ang ibig mong sabihin, kanina pa ako nagsasalita dito pero hindi mo pala ako naiintindihan?”

“The music is very loud. This atmosphere is not conducive to any conversation,” katwiran niya.

“Then, let’s go outside,” aya ng dalaga.

“No.”

“Why not? It’s stuffy in here. I need some air,” she wailed.

Sandali lang siyang nag-alinlangan.

“This is the way to the garden,” wika niya, habang hinihila palabas ang babae.

Iniluwa sila ng isang french doors sa hardin. Wala nang gaanong tao sa bahaging ito ng bakuran. Palibhasa nasa gawi ng nakahiwalay na servants’ quarters at storage shed.

Yumapos agad sa kanya si Melissa nang makarating na sila sa madilim na bahagi.

Theo let her do the kissing. The chit knew her trade so much.

Her mouth and tongue ravished him with voracious appetite.

Para bang isa siyang masarap na pagkain na pinapapak.

After several minutes, she was able to arouse his body although his mind and his heart remained detached.

“Enough, Melissa,” wika niya. Bahagya na siyang hinihingal ngunit malinaw pa rin ang isipan niya.

LOVE HURTS-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age