Love Hurts-15

Ibinuhos niya ang lahat ng sakit ng loob sa damuhan.

Umiyak siya nang umiyak kahit na halos manhid na ang lalamunan niya.

She was oblivious of everything around her. Ni hindi niya inalintana ang maikling pagbuhos ng ulan.

She did not want to move ever again. Parang gusto na niyang doon na lang habambuhay.

Parang nawala siya sa sarili.

Awtomatiko siyang kumilos nang dumating si Aling Diding. Inalalayan siya nito sa pagbangon at sa paglakad pabalik sa bahay.

“Ang batang ito talaga, oo. Bakit hindi ka sumilong nung umulan? Gusto mo bang magkasakit?”

“G-gusto ko na pong mamatay, Aling Diding,” pagtatapat niya. Halos hindi makilala ang kanyang boses na paus na paos.

“Naku, huwag ka ngang magsasalita nang ganyan, iha! Susmaryosep namang bata ito, oo! Nakaka-nerbiyos ka naman.”

She dimly noticed that they were inside the older woman’s room.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Binalabalan agad siya nito ng kumot.

“O, heto ang mga pamalit na damit, ha?” Ipinatong nito ang isang duster sa ibabaw ng tokador na malapit sa kinauupuan niya. “Magbihis ka na. Kukuha lang ako ng mainit na sopas sa kusina.”

She had wanted to protect herself from further pain that would surely come her way.

Hindi na niya magagawang lumayo kay Melissa ngayon.

Mula pagkabata, nakagapos na sa kanilang magpinsan ang tanikala ng pagkasuklam at panibugho.

Ngayon ay tatlo na silang bilanggo ng madidilim na emosyon.

Mas mabigat ang kadena na likha ng poot, selos at pagnanasa…

Nagsimula ang ikalawang aklat ng mahabang bangungot sa buhay ni Nerida nang ipatawag siya ni Melissa sa bagong bahay nito.

Nakataas ang noo nito at nakaupo sa isang magarang sofa na animo isang diyosa ng kagandahan.

Suot nito ang isa sa mga nightgowns na ubod nang nipis at ikli. Nakalantad ang mahahaba at makikinis na binti at hita.

“May kailangan pa ba kayo, Ma’am Melissa?” tanong ng may edad na babaeng utusan.

Tila hindi na agad nito kasundo ang bagong amo.

“Wala na, Saning.” Lalong naging arogante ang dalagang pinsan.

Bubulung-bulong ang mayordoma habang lumalabas ng pinto.

Binalingan siya ng pinsan nang mapag-isa na sila.

“O, ano pang hinihintay mo diyan, Nerida? Tutungangaan mo na lang ba ako? Hindi mo ba ako babatiin?” untag nito. Puno ng malisya ang malambing na boses.

“Congratulations, Melissa,” she obeyed solemnly.

“Ma’am Melissa mo na ako magmula ngayon, Nerida,” pakli ng palalong dalaga.

Parang may sumuntok sa dibdib ni Nerida.

“A-ano’ng ibig mong sabihin?”

“Isa ka na sa magiging katulong ko dito.”

“Hindi maaari, Melissa.”

Sabay pa silang magpinsan na napapitlag, sanhi ng pagkabigla sa pagsabad ng baritonong tinig ng isang lalaki.

Humakbang papasok sa salas si Theo. His dark eyes were unfathomable when they looked at Nerida.

Halos hindi humihinga ang dalaga habang sinisipat siya ni Theo, magmula ulo hanggang paa.

Tila huminto sa pagpintig ang puso niya nang ang mga mata naman niya ang inaarok nito.

“At bakit hindi maaari?” Melissa queried in a challenging tone.

“Dahil hindi iba si Nerida. Pinsang-buo mo siya,” Theo bit out testily.

“Hindi tatanggi sina Papa at Mama na mapunta dito si Nerida,” pilit ni Melissa. Namumula na ang mukha at leeg nito sa galit. “Lalupa’t kung sasabihin ko na magkakaroon na sila ng apo.”

The man’s face hardened until it became a dark mask of hatred.

“Maghihintay ka nang matagal bago maganap ang sinasabi mo, Melissa. Hinding-hindi ko makakalimutan na pinikot mo lang ako!”

Gustong matunaw ni Nerida nang mga sandaling iyon.

Hindi niya inaasahan na magiging saksi pa siya sa isang pangit na tagpo ng bagong mag-asawa.

Napasulyap siya sa dako ni Melissa. Nais sana niyang ipaabot dito ang simpatiyang nadarama ngunit tila lalo lamang nadagdagan ang pagkasuklam nito para sa kanya.

Itinatago lang marahil ang pagkapahiya.

“Lumayas ka na, Nerida! Ikaw ang malas sa buhay ko!” singhal nito sa kanya.

Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumalikod agad siya upang mabilis na makalayo doon.

Nakatutok ang buong pansin niya sa pagtakas kaya hindi niya agad napansin na nagkamali siya ng liko.

Hindi siya iniluwa sa maluwang na bulwagan na unang bumulaga sa kanya nang pumasok siya sa malapad na front door.

Nakarating na siya sa isang dead-end nang mapagtanto niyang naligaw na nga siya.

Her tension had set in. Her knees wobbled suddenly and so she had to stop.

Nangangatog na nang husto ang mga tuhod niya kaya napilitan siyang huminto.

Sumandal siya sa dingding upang hintayin ang pagbabalik ng kaunting lakas.

Nakapikit siya at panay ang usal ng dasal nang may humawak sa kanyang braso at haklitin siya papasok sa isang silid.

It was a darkened room. She could not see her captor at first.

But her flesh had its instant recognition.

“T-theo!” bulalas niya nang makilala ng katawan niya ang lalaking unang mangingibig.

“I missed you, Nerida!” He answered with a rough grunt before his mouth captured her vulnerable lips. “I have to have you again!”

Halos sabay silang bumagsak sa malambot na kama.

She was momentarily winded and out of breath. Ngunit sa isang mahabang sandaling iyon, nagawang maglaho ng mga saplot niya sa katawan.

Eager, deft fingers had bared her breasts for his wild and hot tongue.

“Theo, p-please let me go,” pakiusap niya ngunit ang kanyang likod ay kusa nang umaarko upang lalo pang ilapit ang kanyang dibdib sa maaalab na halik.

“Nerida, Nerida,” sambit ng namamaos na boses ng lalaki. “You can’t mean it. I’m slowly going crazy for you. For wanting you, needing you…!”

Hinila ng isang kamay nito ang laylayan ng suot niyang bestida. Iniangat hanggang sa makarating sa kanyang beywang.

Her cotton panties were being pulled down impatiently when she found a burst of strength in her veins.

Itinulak niya ito sa malapad na dibdib.

“No!” she moaned shakily. Ibinaling niya ang ulo nang tangkain siyang halikan uli sa bibig.

“Yes!” bulong ng lalaki, halos paangil. Papisil nitong hinawakan ang magkabilang pisngi niya upang muling mabihag ang kanyang mga labi.

“Mmmph! Mmmhp!”

Halos mapugto na ang kanyang paghinga nang palayain siya ng mapagparusang halik.

LOVE HURTS-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age