Love Hurts-21

Gusto niyang matutuhang kasuklaman si Theo Montes ngunit tutol ang kanyang puso.

Payag itong mang-amot na lamang ng mga nakaw na sandali.

‘Thou shalt not covet thy neighbor’s wife’ — pero sa kaso niya ay ‘husband’!

Kahit na kasalanan ang magnasa sa asawa ng iba, hindi niya magawang pigilan ang sarili.

Nakahanda siyang magdusa. Tatanggapin niya ang kahit na anong kaparusahan.

“Nerida?”

Dali-daling umangat ang mga daliring nanginginig upang pahiin ang mga landas ng luha sa kanyang mga pisngi.

“P-po? Uh, may kailangan po kayo, Aling Diding?”

Tahimik ang mga yabag ng matandang babae sa damuhan kaya hindi niya narinig ang paglapit nito.

Umisod si Nerida sa kinauupuan na bench upang bigyan ng puwesto ang bagong dating.

“Iha, nababasa ko ang paghihirap sa iyong mga mata,” umpisa nito matapos maupo sa kanyang tabi. “Gusto kitang damayan.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Nabigla si Nerida sa tinuran ni Aling Diding. Hindi naman sila magkaanu-ano nito.

Tila nabasa ng kaharap ang nasa isip niya. Sumilay ang isang masuyong ngiti sa mga tuyot na labi.

“Parang tunay na anak na ang turing ko sa ‘yo, Nerida,” pahayag nito. “Kapag nasasaktan ka, gayon din ang nararamdaman ko.”

“B-bakit naman po ako masasaktan?” pagmamaang-maangan niya.

Ginagap nito ang isang kamay niya na basa pa nga sa luha.

Naramdaman niya ang gaspang ng mga palad nito kaya napatingin siya sa sa mga daliri nilang magkabuhol.

Mas kulubot at mas maga ang kay Aling Diding dahil matagal na panahon na itong nagsisilbi bilang katulong sa bahay.

Magiging ganito rin kagaspang ang mga kamay ko pagdating sa takdang araw…

“Alam kong umiibig ka kay Theo, iha,” the older woman answered with a direct stare.

Nagbaba agad siya ng tingin. Hindi niya magawang magsinungaling dito kahit na nung maliit pa siya.

Yumuko si Nerida habang muling bumabalong ang masaganang luha.

“H-hindi ho para sa akin ang lalaking iyon, Aling Diding. Hindi ako bagay — ”

“Iha, iha, lahat ng tao ay pantay-pantay sa larangan ng pag-ibig,” ang masuyong pahayag ng kausap. “Umiibig din sa ‘yo si Theo. Ramdam na ramdam namin ang malaking pagtingin niya para sa ‘yo.”

“Nagkamali po kayo ng pakiramdam, Aling Diding,” pakli ni Nerida.

Pinigil niya uli ang sarili. Ayaw niyang maging emosyonal sa harap ng ibang tao.

“Si Melissa ang pinakasalan niya. Kaya si Melissa ang iniibig niya.”

“Iha, hindi ako naniniwalang mas pipiliin ni Theo ang isang Melissa. Ikaw ang tunay na gusto niya.”

“H-hindi po tutoo ‘yan,” she denied again.

“Nerida — ”

“M-mas makakabuti po sigurong itigil na lang natin ang paksang ito,” pakli niya. “Baka marinig pa tayo nina Uncle. Ayaw kong masaktan ang kalooban nila.”

“Lagi ka na lang bang tatanaw ng utang na loob sa kanila, iha?” tanong ni Aling Diding. “Paano na lang ang buhay mo?”

“Aling Diding — ” umpisa niya, pa-buntonghininga.

“Huwag kang mag-alala na baka marinig ka ng mga tiyo mo, Nerida. Nagpunta sila sa kabilang bahay. Dadalawin siguro si Melissa,” sabad ng matandang babae, as though reassuring her.

Hindi nakaimik si Nerida.

“Umiibig ka kay Theo, hindi ba?” pananalakab uli nito nang hindi na siya magsalita.

Umiwas siya ng tingin. Ayaw niyang masukol sa isang sulok ngunit tila wala na siyang susulingan.

“Ang batang ito, oo.” Hinaplos na naman ni Aling Diding ang likod ng kamay niya. “Bakit hinayaan mo lang na maagaw sa ‘yo ni Melissa ang lalaking iniibig mo?”

“Hindi po inagaw ni Melissa si Theo,” katwiran niya. “Hindi naman po siya naging akin. W-wala po kaming relasyon,” dugtong pa niya.

Her body trembled with the lie. She tried to forget the hot intimacy that they had shared earlier.

Kanina lang ay nagsalo sila sa mainit na apoy ng pagnanasang gumagapos sa kanila. Ngunit pinilit niyang iwaksi ang mga alaalang puno ng erotismo.

“Talaga bang ganyan ang paniniwala mo, Nerida?”

Unti-unting naglaho ang ngiti ni Aling Diding nang tumango siya.

“Sinayang mo ang isang ginintuang pagkakataon. Bihira lang mangyari sa buhay ng isang babae ang makatagpo ng isang lalaking may tapat na hangarin,” ang malungkot na pahayag nito. Puno ng panghihinayang ang mababang tono. “Karamihan ng mga lalaki, ang katawan lamang ang hinahabol maangkin.”

A cold and bitter smile stretched her stiff lips.

“Hindi naman po siguro naiiba nang lubos si Theo. Lalaki pa rin po siya, Aling Diding.”

Tinitigan siya ng matandang babae. Kahit na malamlam ang liwanag sa palibot, pilit pa ring inarok ang kanyang kalooban.

“Marahil nga. Kailan lang natin nakilala si Theo,” patianod na lang nito, habang tumitindig. Hawak pa rin ang isang kamay niya.

“Hindi ka pa kumakain ng tanghalian at hapunan, a?” Iniba na nito ang paksa. “Halika na sa bahay. Sasabayan ka namin sa pagkain.”

The other maids were all very kind and considerate. Para bang nakikiramay sa sikretong kamatayan ng puso niya.

“Ate Nerida, heto pa ang saging, o,” alok ni Nena. “Kumain ka nang kumain. Nangangayayat ka na, e.”

Pinilit niyang magpakita ng kasiglahan. Kahit na ubod nang bigat ang depresyon na nadarama.

“Naku, Nena, salamat na lang. Sa tutoo lang, busug na busog na ako,” wika niya. “Baka hindi na magkasya ang pantalon ko!”

“Ang liit-liit pa nga ng beywang mo, e. Kita mo naman ang sa akin, o?” ganting-biro ni Nena habang iniuusli ang mapintog na tiyan.

Kunwa’y tumawa siya, kahit pagak sa kanyang pandinig ang tunog.

Nagsipagtawanan na rin ang iba pang naruroon. Kaya napuno ng masayang ingay ang kusina.

Tanging si Aling Diding lamang ang hindi nakukumbinsing maayos na ang lagay ng mga emosyon niya. The old woman was watching her very closely.

Nangangamba marahil ito na baka kung ano ang maging epekto ng kabiguan sa kanya.

Matapos ang ilan pang minuto ng pakikipagkuwentuhan, nagpaalam na si Nerida.

Habang papalapit siya sa kanyang silid, papabigat nang papabigat ang mga hakbang niya.

Paano’y ayaw pa niyang mag-isa. Tiyak na lulusob na naman pabalik ang mga gunitang labis na nagpapahirap sa kanyang puso.

Oh, Theo, hanggang kailan kita mamahalin? tanong niya sa sarili.

Nakapikit siya nang mariin habang nakayapos nang mahigpit sa malaking unan. Nakatulog siya sa gayong ayos.

LOVE HURTS-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.