Love Hurts-25

“Oh, Nerida,” he whispered needily. “You don’t know how much I need you. You’re the air that I breathe. You’re the food that I eat.”

“Si M-melissa!” she blurted out desperately. “Paano siya? Masasaktan siya, Theo!”

Pabulalas na itong magsalita upang makumbinsi din marahil ang sarili.

“I don’t give a damn about her, Nerida. Bakit ba ipinipilit n’yong kailangan niya ng proteksiyon? She’s a wicked woman!”

“Pero — ”

“Mas marami siyang ginagawang kasalanan kaysa sa akin, Nerida,” anas niya.

“A-ano’ng ibig mong sabihin?” Tila alam ng babae kung ano ang sinasabi niya.

“Nagdadala siya ng mga kaibigan niya dito sa bahay ko,” pahayag niya. “At nagkukulong sila dito sa kuwarto niya.”

Unti-unting nawala ang panlalaban ni Nerida.

“H-huwag mo silang alalahanin, Theo. Marami talagang kaibigang mga bakla si Melissa,” patuloy nito.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

But her voice lacked sincerity.

“Nasa s-showbiz na kasi siya ngayon at — at — ”

“At hindi naman ako gago na walang nalalaman tungkol sa maraming bagay,” bawi ni Theo.

Tumiim ang anyo niya habang nagniniig ang kanilang mga mata.

“Marunong akong tumingin ng isang tunay na binabae, Nerida. Kaya alam ko kung ano ang talagang nagaganap sa loob ng kuwarto ni Melissa kapag may mga ‘kaibigan’ siya,” he added with a direct stare.

“Oh, Theo! Patawarin mo na si Melissa,” hiling nito sa mababang tono. Nakayuko ito at nakapikit.

Hindi na ito nagpumiglas nang pangkuin ng mga bisig niya ang malambot na katawan.

Lubos na naman ang pagpapaubaya ng babae. Para bang ibig siyang aluin ng katawan nito.

A, wala na siyang pakialam kung ano ang dahilan ng pagpapaubaya ni Nerida!

The knowledge made him shake and tremble with eager passion.

“Nerida, it’s been so long. I don’t know if I could last another minute!”

Halos punitin na lang niya ang mga kasuotan nila upang maging hubad agad sila.

Hindi magkandatuto ang kanyang mga daliri sa pagkakalas ng mga butones.

“Pirmi kang balut na balot ngayon, Nerida. Are you hiding yourself from me?” he chuckled with the chiding remark.

“I knew you too well, Nerida. I’ve memorized every inch of your body. Wala ka nang maililihim pa sa akin!” anas niya habang hinahagod na ng maiinit na labi ang nailantad na balat.

Nerida’s naked body was all silky soft all over. She was more responsive as ever.

Hinahaplos pa lamang ng kanyang mga palad ang malasutlang kakinisan ay buung-buo na ang pagpapaubaya nito.

“Theo, Theo…” she moaned his name throatily. Her voice was full of erotic invitation.

Pinagapang niya patungo sa mga labing malalambot ang kanyang bibig na mapangahas.

He kissed her generous lips hotly. Drawing from it the sweet nectar of desire.

Her silky arms encircled around his strong neck and locked tightly behind it while they kissed. She was making him a prisoner as much as she was his.

“I want you, Nerida,” he groaned. “I need you.”

“I want you, too, Theo,” pagtatapat ng babae. “Kahit na alam kong mali, hindi ko kayang tumanggi sa ‘yo kapag ganitong nakakulong na ako sa mga bisig mo.”

“Ang ibig mong sabihin, may damdamin ka na rin sa akin?”

Hindi tumugon ang babae. Ngunit ang bilugang balakang ay kumiwal at umangat habang ang mga hita ay kumipit sa kanyang biyas.

“Nerida, you’re so beautiful! I — ”

“Stop saying lies, Theo,” pigil ni Nerida. “Nandito na ako sa kama mo. Wala ka nang iba pang dapat sabihin.” The young woman stopped him from uttering his true and tender feelings.

Ayaw marahil makumbinsi. Ayaw maniwalang tutoo ang mga salitang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.

For the moment, her refusal worked to his advantage.

“Alright, here we are,” he muttered with bared teeth. He closed his eyes as he took a deep plunge.

She gasped aloud but did not protest when his thrusts became instantly urgent and needy.

Para bang pantay lang ang kanilang pagkasabik sa isa’t isa.

She met his every stroke with a passionate willingness that always drove him out of his mind.

“Woman, you’re too good to be true!” he exclaimed huskily when he could not take anymore.

Her body twitched and tightened around him. She had sheathed his full length with her velvety fire.

“God, Nerida!” It was a hoarse shout of surrender to her tender ministrations.

Encouraged by his uninhibited response to her tentative feminine aggression, Nerida continued to suck him in, pull at him and drown him in.

Until the clamoring hunger of their senses was deeply and completely satisfied.

“Oh, my God, Nerida — !” Theo showed his reaction shamelessly.

Hindi siya nahihiyang ipakita sa babaeng ito na labis-labis ang pagnanasa niya para dito.

He wanted this woman with every fiber of his being. And he aimed to let her know that he was willing to be her slave forever…!

Matapos ang matamis na luwalhati, ang mapait na katotohanan naman ang pumalit.

It was a very short ‘high’.

Mistulang epekto ng mamahaling droga ang mga sensasyon.

The wonderful sensations were addictive and very brief. The happiness was a fleeting item.

Para bang ibinulusok siya papaitaas at saglit na nanatili doon. Bago ibinulusok papaiba upang ihulog na naman sa kumunoy ng kasalanan.

It was good while it lasts.

Nang bumalik na sa normal ang pagtibok ng puso nila at ang paghingal, nagmulat ng mga mata si Nerida.

She did not move away from him, even as he rolled off her to lie down beside her.

Patagilid na nahiga si Theo. Kinawit ng isang bisig nito ang beywang niya upang magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan.

Dumantay ang isang tuhod sa kanyang hita kaya mistulang naka-angkla sila sa isa’t isa. As though their flesh were still meshed and one.

Their limbs were entwined while they both stared at nothing unseeingly. They remained unmoving for a long time.

Isang mahabang katahimikan ang namayani.

They were both reluctant to face the harsh reality straightaway.

Si Theo ang unang gumalaw. Kumilos ang isang kamay nito na nakasapo sa ilalim ng isang dibdib.

His gentle fingers caressed the rosy peak sensuously. They traveled to her stomach, her navel, and to her thigh.

LOVE HURTS-26

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.