Love Hurts-26

Then his mouth nuzzled the fragrant strands of her long hair, the smooth rosiness of her cheek, and the soft lips.

The kiss was slow and languorous and deep. It heated the blood and aroused the flesh.

Kapwa sila naghahabol ng paghinga nang matapos iyon.

“I want you again, Nerida,” anas ng lalaki.

Hindi makasagot si Nerida. Kumakabog na nang malakas ang kanyang dibdib. Bumibilis na nang husto ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat.

Nalulunod na naman ang kanyang budhi.

Nabibingi na naman siya sa mga pang-uusig ng kanyang konsensiya.

Wala siyang lohika at wala na rin siyang tinig.

Kaya ipinulupot na lang niya ang mga bisig sa matipunong leeg at iniyapos ang mga hita sa balakang ng kaniig.

Her answer could not be any clearer.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Napaungol ang lalaki. Nagustuhan nito ang ginawa niya.

He shifted slightly to look down at her.

“I love you,” he declared huskily. His eyes were dark and serious.

“Ssh,” saway niya. “Please, don’t talk anymore. Gawin na lang natin ang gusto natin.” She ran her fingers on his back.

“Bakit ayaw mong maniwalang mahal kita, Nerida?” tanong ni Theo. May bahid ng hinanakit sa mababang tinig.

“Hindi ako dapat maniwala, Theo. Hindi ako karapat-dapat,” she expressed brokenly. “Maraming babae ang mas babagay sa ‘yo,” she added with a sob.

“Ikaw pa lang ang babaeng minahal ko, Nerida!” bawi nito, halos padaing.

“Oh, Theo! Angkinin mo na lang ako,” she whispered back.

Her slender arms dragged his head down. Her open lips met his halfway. She kissed him for the first time.

Umungol ang lalaki.

“Oh, Nerida, Nerida,” he moaned softly. “Iniibig kita…!”

“Ssh!” Inulit niya ang pagsaway rito. “Huwag mo nang piliting gawing malinis ang makasalanang pagnanasa na nadarama natin, Theo.”

“Hindi kasalanan ang mahalin ka, Nerida,” dugtong ng lalaki. “Falling in love with you was the most beautiful experience for me. How could it be tarnished with the dirt of sin?”

Her forefinger sealed his lips to stop the sweet words from spilling.

“Kahit na saan natin tingnan, Theo, isang kasalanan pa rin ang ginagawa natin. Huwag na nating lokohin ang mga sarili natin,” pakli niya.

Her fingers curled into his short, wavy hair and tugged at him to join their lips.

Dumampi lang muna ang bibig ng lalaki sa mga labi niya. He was wont to stop convincing her.

“Hagkan mo na lang ako, Theo,” utos niya ngunit nagsusumamo ang tono.

Pati ang mga kanyang mga matang namumungay ay nag-uutos din.

She was feeling peculiarly confident and powerful in those moments. Maybe because of the way he looked at her.

His eyes were eloquent with their mute messages of love for her.

Pumikit siya sandali. Umaapaw sa kaligayahan ang kanyang puso.

“Kiss me, please,” she murmured pleadingly. Her voice was husky with suppressed emotions.

Tumalima ang lalaki. Buong alab na sinisid ng halik ang kanyang mga labi.

He nibbled at her underlip and sucked at it. The erotic kiss sent her senses reeling.

“Touch me.” Her short nails raked his back and shoulders ardently.

“Nerida,” he groaned her name feverishly.

A hand started kneading her breast gently. While some fingers were pinching the crown to make it hard.

“Take me…” Her hips arched upwards. “Take me, please!”

Her arousal was high-pitched and urgent. She wanted to have him inside her suddenly.

She needed to be possessed at once.

“Theo — ” She did not finish her plea. His rigid shaft had already entered her with one, swift stab.

After that first thrust, the world started moving in frenzied motion.

Everything around them shook and shuddered. The big bed, their joined bodies…

The forceful strokes were laced with violence due to uncontrolled urgency. They should hurt her tender body but only wave after wave of pleasure were felt.

An intense kind of delight pushed her to the limits.

Until she was soaring upwards.

Para bang mapupugto ang kanyang paghinga.

Parang iyon na ang huling sandali ng buhay…

A, sana ay iyon na nga ang huling sandali ng buhay!

Parang natulala si Nerida. She was staring at nothing with dry eyes and a blank expression.

Hindi niya alam kung isang magandang senyales ang kawalan ng luha.

“Nerida?” sambit niya, paanas. Nakatukod ang isang siko niya malambot na unan upang matunghayan ang hugis-pusong mukha.

Kumibot ang mga labing may bahagya nang pamamaga. Lumipat sa kanya ang pokus ng mga matang malalamlam.

“S-sinusunog na ako sa impiyerno,” bulong nito.

Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin nito. For him, what they had done was right.

Their lovemaking was so perfect, so beautiful… Surely, a sin could not be comparable to such a flawless splendor?

“Nerida, hindi tutoo ‘yan,” he denied in a gentle manner. Hinaplos nito ang pawisang noo at buhok. “Hindi kasalanan ang umibig.”

“P-para sa ‘yo, hindi kasalanan. Ngunit para sa akin — !” Napahinto ang babae nang gumaralgal ang boses.

Isa-isang gumulong ang mga butil ng luha sa mga pisngi ni Nerida.

At tuluyan nang napahagulgol ng iyak ang babae.

Her tears were able to prick his hibernating conscience.

Ayaw niyang makitang naghihirap nang ganito ang babaeng iniibig.

“Nerida, stop crying, please,” pakiusap niya. “I don’t want to hurt you, sweetheart.”

Ngunit hindi makahinto ang babae.

“Oh, Nerida, ayaw kong masaktan ka — ano ba ang dapat kong gawin?”

“Hindi na dapat maulit ito, Theo,” she sobbed miserably. “Ayoko na, ayoko na — !”

“Talagang hindi na dapat maulit!” pakli ng isang matinis na tinig-babae. “Mga hayup kayo!”

“Melissa!”

Nakatutok ang buong pansin ni Theo sa babaeng inaalo kaya hindi niya napuna ang pagdating ni Melissa.

She was holding a gleaming gun in her white hands. There was also a glint of wildness in her furious eyes.

“Walanghiya ka talaga, Nerida. Mang-aagaw! Tatapusin na kita ngayon,” pagbabanta nito.

“Bitiwan mo ‘yan, Melissa. Baka pumutok ‘yan.” Maliksi siyang bumangon upang pigilan ang babaeng tila nababaliw na.

“Talagang ipuputok ko ito!” She took another menacing step nearer.

Nakatutok ang puluhan ng baril sa dako ni Nerida.

LOVE HURTS-27

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.