Love Hurts-27

His blood had turned cold with fear. Natatakot siya para kay Nerida.

He did not want to see her hurt.

Labis na nga itong nasasaktan sa kanya…

Maagap niyang nahawakan ang baril ngunit hindi niya iyon naagaw agad. Mahigpit ang kapit ng mga daliri sa malamig na metal.

Melissa had her death grip on the lethal weapon.

Nagkaroon ng pambubuno nang manlaban ang babae.

Itinapat niya sa kisame ang puluhan upang hindi makatama kung sakaling pumutok.

“Bitiwan mo ako, Theo!” asik nito. “Papatayin ko ang babaeng ‘yan! Isa kang salot, Nerida! Inagaw mo na nga ang mga magulang ko — pati ang asawa ko ay gusto mo na ring kunin! Dapat sa ‘yo ay mawala na nang tuluyan!”

Nerida was not moving. Tila naghihintay lang sa pagdating ng kaparusahan.

It was clear that Nerida was willing to be punished.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Melissa! Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo,” pakli niya.

Pigil-pigil pa rin niya ang mga kamay nito na may hawak sa baril.

“Ikaw lang ang mang-aagaw. Hindi ikaw ang pinadadalhan ko ng mga bulaklak. Alam mong hindi ikaw ang gusto ko — kaya pinikot mo ako!”

“Hindi tutoo ‘yan!” Melissa screamed angrily. “Hindi kita pinikot. Ako ang pinuwersa mo. Pinilit mo lang ako para mapapayag mo akong mapakasal sa ‘yo!”

“Kailanman, hindi ako nagkaroon ng pagnanasa sa ‘yo, Melissa,” he hissed between gritted teeth. “Nandidiri ako sa ‘yo!”

“Hayup ka rin pala, Theo! Bagay nga kayong dalawa ng malanding ‘yan!”

Nagtagis ang mga bagang ni Theo.

“Ikaw ang lahat ng mga sinasabi mong ‘yan, Melissa. Ang panlabas mo lang ang mabango at maganda pero ang iyong kalooban ay nabubulok na!”

“How dare you!” Muling bumugso ang lakas sa mga braso ni Melissa.

Nagulat si Theo dahil imposibleng magkaroon ng gayon katinding puwersa ang isang babaeng balingkinitan ang pangangatawan.

Then he noticed the bluish palor of her skin and the dilated eye pupils.

“A drug addict!” bulalas niya. “You’re a drug addict, Melissa!”

“Hindi!” Tumili uli ang babae. Lalong nag-ibayo ang pagpupumiglas nito. “Hindi ako addict! Nagbibintang ka para mawalan ng saysay ang pagtataksil n’yo ng hayup na babaeng ‘yan!”

“Damn you, stop this foolishness at once!” utos niya sa babaeng naghihisterikal na.

Bumitaw sandali ang isang kamay niya upang bigyan ng isang tampal sa pisngi si Melissa.

But it was a wrong move. And he had underestimated strength of the angry woman.

Nagawa nitong maikawala ang kamay na may hawak sa baril.

Naulit ang pag-aagawan nila sa nakakamatay na sandata.

Hawak na niya uli ang kamay ni Melissa nang biglang umalingawngaw ang malakas na putok.

Kasunod ng sunud-sunod na pagsigaw ni Nerida.

“Nerida!” Napasigaw rin si Theo.

Dagli niyang binitiwan si Melissa upang daluhan ang babae.

He stopped in midstride when he heard a dull thud.

Nilinga niya ang babaeng pasalyang binitiwan.

“Diyos ko! Melissa! Melissa!” Tumalon mula sa kama si Nerida upang daluhan ang nakalugmok na pinsan. Agad nitong niyapos ang lungayngay na katawan.

“Melissa — ” Napahinto siya nang makita ang duguang mukha ng babae.

“Order in the court! Order in the court!” Yamot na ang babaeng huwes sa paulit-ulit na pagsaway sa mga taong sumasaksi sa kontrobersiyal na kaso ni Theo Montes.

Saka lang nagsalita ang prosecutor nang muling mamayani ang kapayapaan.

“May I present the next witness, your honor?”

“Yes, Attorney Paez.”

Hindi nakikinig si Theo. Lumilipad ang kanyang diwa. Nakatitig siya sa babaeng walang katinag-tinag sa pagkakaupo.

‘Nerida, bakit hindi mo man lang ako dinadalaw? Sabik na sabik na ako sa ‘yo, mahal ko!’ bulong niya sa hangin habang nakapikit.

He thought of her sweet lips, her soft skin, her passionate responses…

Palaging ganito ang ginagawa niya upang hindi siya matalo ng kalungkutan sa loob ng bilangguan.

He had been in jail for two months now.

At labis na siyang nangungulila.

Siniko siya ng abogado niya kaya bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan.

Bahagya na lang niya narinig ang mahinang pagmumura nito.

He looked at the older man with slightly dazed eyes. He was getting aroused by each passing moment.

“Tagilid na ang kaso natin, Theo,” bulong nito sa kanya habang kunwa’y nakamasid sa harapan.

He was instantly attentive.

“Bakit, Attorney?”

“Look who’s to be their next witness!” his lawyer instructed urgently.

Tumalima siya.

At gayon na lang ang pagkabigla niya nang makita kung sino ang nakaupo sa witness stand.

Si Nerida.

“Oh, my God!” bulalas niya.

Namumutla ang mukha ng dalaga. Tila nanlalalim ang mga mata dahil sa kawalan ng tulog.

Bumagsak pati ang katawan. Parang mas lalo pa itong nangayayat.

Hindi ito tumitingin sa dako niya habang nanunumpa.

“Siya ang kailangan mo, Theo,” dugtong ng abogado niya, “para masiguradong makukulong ka sa Munti!”

Nagkatutoo nga ang sinabi nito. Pulos pasang-ayon ang tugon ng dalaga sa mga leading questions ng prosecutor.

At pulos patanggi naman sa lahat ng sabihin ng defense.

Kahit na wala pang ibinabang desisyon nung araw na iyon, alam na ni Theo na talo na siya sa kaso.

Ang homicide case niya ay naging premeditated murder. Kaya death penalty ang ipinataw na parusa sa kanya.

Dahil sa testimonya ni Nerida, nakasama si Theo Montes sa humahabang listahan ng mga taong bubulukin sa loob ng madilim at malamig na bilangguan.

“Don’t worry, Theo,” his lawyer reassured him. “We shall file an appeal. Aapela tayo.”

Hindi nakikinig si Theo. Puno ng hinanakit ang kanyang kalooban.

Si Nerida ang nagpahamak sa kanya.

Si Nerida ang naging susi ng sariling bilangguan niya.

Si Nerida ang babaeng iniibig niya…!

‘Bakit, Nerida?’ panggigipuspos niya.

LOVE HURTS-28

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.