Love Hurts-32

He captured her chin with iron fingers.

“Ayaw mo bang marinig na isa ka nang putik sa paningin ko, Nerida?” he said tauntingly.

“Na natutuhan na kitang kasuklaman habang bumubuno ako sa ‘loob’?”

“D-dapat mo lang akong kasuklaman, Theo,” pahayag ng babae.

“Sinira ko ang reputasyon mo.” Puno ng pagtitika ang garalgal na tinig nito.

Ngunit imbis na mapaglubag ang kanyang loob ng pagpapakumbaba nito, lalo pang nag-ulol ang poot sa dibdib ni Theo.

“Damn you!” he snarled. Biglang naubos ang distansiya sa pagitan ng mga mukha nila.

“Ang buong buhay ko ang sinira mo, Nerida! Pati ang kinabukasan ko. Pati ang sa pamilya ko! Bakit mo nagawa ‘yon? Damn you, sumagot ka!”

Nadaklot niya sa magkabilang balikat ang babae. Inalug niya nang inalog ito.

Huminto lang siya nang mawalan na naman ng tinag si Nerida.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Tinampal-tampal niya ito sa mga pisngi.

“Huwag mong gamitin ang paghihimatay para matakasan mo ako, Nerida!” asik niya nang dumilat uli ito.

She looked at him dully.

“G-gawin mo na ang lahat ng gusto mo, Theo,” she sobbed weakly. “Isa lang ang ipapakiusap ko, huwag mo sana akong papatayin…”

Nawala sandali ang wisyo ni Theo sa tinuran ng babae. Isang malakas na sampal ang naibigay niya rito.

“You know damned well that I’m not a killer! Ikaw lang ang nagdiin sa akin kaya naging kriminal ako sa paningin ng lahat! And I hate you for it!”

“Oh, Theo, I’m sorry! I’m so sorry!” bulalas ng babae. Bago tuluyang napahagulgol nang malakas.

Para bang bukal talaga sa loob nito ang paghihinagpis.

Ngunit yari na sa bato ang kanyang puso. Pinatigas na ng mahabang panahong kalungkutan at pag-iisa. Wala nang puwang ang anumang malambot na emosyon.

“Hindi mo ako madadaan sa drama,” he hissed furiously. “Lalasapin mo ang lahat ng galit na kinimkim ko nang matagal!”

He crushed her soft body with his muscled frame.

He groaned mentally when the fragrant warmth of her skin scorched his body.

‘God, she can still make me tremble with wanting!’ pag-amin niya sa sarili.

Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi.

He had expected to find her despicable and detestable.

That he would not be able to touch her at all.

Thus, it was an astounding discovery that the poison of an old desire was still sweet to his taste buds.

May panghatak pa pala sa kanya ang babaeng ito — itutuloy pa kaya niya ang masamang balak dito?

Of course!

Paano kung mabihag na naman siya ng makamandag na atraksiyon? tanong ng munting tinig sa loob ng utak. Paano kung siya na naman ang maging alipin?

Pagalit niyang iwinaksi ang mga halusinasyon.

Was he really hesitating on delivering his revenge against this woman?

He shook off the ugly notion away.

Hindi siya dapat mag-alinlangan. Matagal na panahon siyang nagbalik, naghintay, at naghanap sa kinaroroonan ng babaeng ito.

“S-sana maibsan ng paghihiganti ang bigat na dinadala mo, Theo,” sambit ng babae nang makontrol uli ang pag-iyak. “Gusto kong makatulong — ”

“Shut up,” pakli niya. “Huwag ka nang magkunwari. Alam ko na ang tunay na kulay mo, Nerida. Pulos pakunwari ka lang!” he jeered sarcastically.

“Theo, I — ”

Hindi niya pinatapos ang babae sa sasabihin nito. Pasibasib ang halik na iginawad niya sa mga labing walang proteksiyon.

He bit her vulnerable lips, hurting her deliberately.

He kissed her relentlessly. His teeth and tongue nibbled at her resistance.

She gave out a muffled groan. She was defenseless to his ruthless attacks.

Ngunit sa simula lang ang kalupitan.

Aywan kung kailan nagbago ang tempo.

Basta’t namalayan na lang niyang magaan na lamang ang bawa’t halik niya.

At marahan na ang bawa’t hagod.

Kapwa sila naghahabol ng hininga nang mag-angat siya ng ulo.

He was ravaging her but found himself being seduced in return.

Nagalit si Theo sa sarili ngunit kay Nerida niya ibinunton.

Muli niyang siniil ng maririing halik ang bibig na namamaga na nang kaunti.

He was trembling more badly after that kiss.

“Damn you, you little witch,” he swore softly. “You’ve put a spell on me again!”

His body was eager and hot and blazing.

Gayundin naman ang kaniig. Kahit na nakagapos ang mga kamay at paa, ramdam na ramdam pa din ni Theo ang mainit na pagtanggap at pagkasabik ni Nerida.

Ilang saglit pa, kapwa na sila bihag ng naglalagablab na pagnanasa para sa isa’t isa.

His thirst for revenge was suddenly quenched and did not need to be slaked again.

Her warm response was able to appease the deep-seated anger inside him.

Napawi ng matatamis na halik ang pagkauhaw niya sa paghihiganti.

It even made him realize that he still loved her as much as he did.

“Nerida,” he muttered huskily.

His ardent mouth grazed her neck before wandering down to her breast.

His tongue stroked a nipple until it became a pebble of desire. Then flogged it repeatedly until she shuddered passionately.

Her fiery surrender made him feel alive again.

Her slender body thrashed and twisted underneath him. Urging him to take her. Wanting to be possessed.

Until he had no choice but to do her body’s silent bidding.

Making love to her had become a necessity.

Para bang mapupugto ang hininga niya kapag hindi niya inangkin ang kariktan na nakahandog sa kanyang harapan.

His hands groped to untie the binding rope on her wrists.

“Darling…” daing ng babae. Pabaling-baling ang ulo nito. Nakapikit nang mariin. Bahagyang nakabuka ang mga labi. Gumigiti ang pawis sa pinong balat. “Love me, love me, please…!”

Her whispered pleas pushed him to the limits.

He lost his self-control — and he took her at last.

Bigla na lang humulagpos ang kontrol niya sa sarili.

Nagmistulang kumukulong lava ang dugo niyang rumaragasa sa kanyang mga ugat.

Wala nang pagkapigil sa pagsabog ang bulkan ng pagnanasa na kaytagal na kinulong.

LOVE HURTS-33

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.