Love Hurts-8

Because of her foolishness, she was now burdened with unrequited love!

Pumanaog siya sa ibaba. At patalilis na lumabas ng bahay. Iniwasan niyang marinig siya ng mga kasambahay na kasalukuyang nagliligpit sa kusina.

Wala ring gatol ang pagtanggi nina Aling Diding sa imbitasyon ni Theo.

“Mahirap nang mawala sa sarili,” katwiran nito. “Kaya lang ako nakakaharap sa kanya ay dahil nasa kusina natin siya.”

Iyon din ang damdamin ni Nerida.

Ibang usapan na kapag si Theo naman na ang mag-e-estima. Magiging mas malinaw pa sa tubig ang kanilang agwat sa isa’t isa.

Naglakad-lakad siya sa hardin. Naririnig niya ang kalantugan ng mga pinggan at mga kaldero ngunit ang musikang pinatutugtog sa Smithson House ang kanyang nauulinigan.

“Magugustuhan mo si Melissa, Theo. Maganda siya. Edukada at may pera din. Bagay na bagay kayo sa isa’t isa,” bulong niya sa sarili. “At — at puwede kayong magpakasal kung gusto n’yo…!”

Niyapos niya nang mahigpit ang sarili. Masakit ang pangitain na lumitaw sa kanyang isipan ngunit iyon lang naman talaga ang dapat.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

The night air was balmy and heavy. Like a lover’s eyes…

Mainit-init ang simoy ng hangin. Mabigat, animo mga bisig ng isang mangingibig…

Ngunit nangaligkig siya na animo giniginaw. Para bang may nararamdaman siyang papalapit na emosyon.

“Nerida!”

Muntik na siyang mapatalon sa sobrang pagkabigla.

Nakalapit na pala ang lalaki nang hindi niya namamalayan.

“T-theo?” she burst out in disbelief. “A-ano’ng ginagawa mo rito?”

“Bakit wala ka sa bahay ko?” pakli ng lalaki. May bahid ng pagdaramdam ang mababang boses. “At sina Aling Diding.”

“H-hindi namin lugar ang magpunta sa mga gayong okasyon, Theo,” she explained jerkily. Nagbaba siya ng tingin. “N-nakilala mo na ba si Melissa?”

“Oo,” he replied curtly. Humakbang uli ito palapit sa kanya.

At umatras naman siya. Upang magulat lang uli nang mapasandal na siya sa isang puno. Muntik na siyang mawalan ng balanse.

Hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang balikat upang hindi siya matumba.

“M-maganda ang pinsan ko, hindi ba?” she remarked with with forced brightness.

“Yes,” he hissed back. “Nerida, magbihis ka. Isasama kita doon. Gusto kong ipakilala ka sa mga kaibigan ko.”

Umiling si Nerida. “Ayaw kong makilala ang mga kaibigan mo, Theo,” pahayag niya. Peke rin ang katatagan niya.

“Bakit?” he pounced on her. Nakatitig ito sa kanya. Nag-aapoy sa kung anong emosyon ang mga mata.

“D-dahil hindi ako ang dapat,” she whispered achingly. “Theo, naiintindihan mo naman kung ano ang ibig kong sabihin, hindi ba?”

“Hindi ko naiintindihan, Nerida,” anas nito. He drew her pliant body to his. His arms encircled around her tightly.

Ni hindi siya nakapanlaban nang yapusin siya ng mga bisig nito.

“Pero ang nais ko,” patuloy nito, pabulong pa rin, “madali lang unawain. I like you, Nerida.”

Dumampi sandali ang mainit na bibig sa kanyang mga labi.

“Gusto kita,” he whispered as he nibbled at her lower lip. “I like your smile. I like your voice…”

His hand cupped her buttocks. Habang ang isa naman ay papisil na humahaplos sa kanyang dibdib.

Ngayon lang siya nahawakan nang ganito ng isang lalaki.

Her body had responded in the most peculiar way.

Nagmistulang pulot ang kanyang mga buto. Her knees turned to jelly. She felt lethargic.

Everything moved in slow motion. Para bang hindi na siya makakakilos nang mabilis.

His teeth tugged at her throbbing lips, trying to pry them open.

He had sucked at its sweetness, suckled at its velvety softness.

Ngayon lang siya nahalikan ng isang lalaki.

Pakiramdam niya, sasabog ang lahat ng himaymay ng buong katawan. Papalakas nang papalakas ang mga pintig na naghahabulan sa bawa’t ugat…

“Open your mouth, Nerida,” utos ng lalaki. Paos na ang boses.

Mutely, she obeyed him.

His tongue flicked at her white teeth with insistent hotness.

“Open it for me, darling. Let me taste you…” His hoarse voice was seductive. It conveyed a wicked promise for the flesh.

His fingers pinched and pulled at her nipple, sending shivers into her veins.

“T-theo, huwag — ” she moaned but her body was already arching towards him.

Napasinghap siya nang ulitin ng lalaki ang ipinagbawal niya.

Itinulak siya ng lalaki sa puno. Dinaganan siya ng bigat nito.

At binihag nang buong alab ang kanyang mga labi.

Sinamantala nito ang pagbuka ng bibig nang magprotesta.

His tongue conquered hers immediately. He kissed her until they were both breathless.

“Oh, Nerida, I want you!”

His muscular frame was shuddering with wild passion.

Halos hindi niya marinig ang tinig ng lalaki.

Labis-labis ang nadarama niyang panginginig. Nililikha ng mga sensasyon na umaalon sa kanyang kabuuan.

“N-no,” she whimpered helplessly. Tumatanggi siya ngunit ang kanyang mga bisig ay nakapulupot na sa batok ng kaniig.

Para bang nalango siya sa lasa ng alak na nasa dila ng katalik.

She trembled against him.

“Yes, Nerida. I’ve been waitiing for this moment to come,” he murmured huskily. “I’ve been wanting to do this eversince we’ve met!”

Pinilit niyang imulat ang mga matang namimigat ang mga talukap.

Somehow, Theo had managed to seclude themselves behind the thick foliage.

Then he moved again. He was pulling her to a more isolated area.

And then he was taking off his dark blazer.

Iyon muna ang inilatag sa makapal na damuhan bago ang katawan niyang lubos na ang pagpapaubaya.

She stared at his face but the darkness had covered his countenance.

Madilim ang paligid nila. Tanging ang buwan lamang na nagtatago pa sa likod ng ulap ang nagbibigay ng liwanag.

Ng mapusyaw na paalala sa pagkakamaling gagawin niya…

Nakapalibot sa kanila ang mayayabong na halaman sa malayong sulok ng bakuran.

The leafy world hid them safely while they snatched something precious and elusive. And made it theirs even for just a short time.

“Nerida…”

His knee nudged at her legs suggestively.

His meaning was very clear. Kahit na napakainosente niya, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng munting galaw na iyon.

“Oh, Theo — ” umpisa niya, ngunit agad ring napahinto nang ang mismong tuhod nito ay mapadikit sa kanyang pagkababae.

LOVE HURTS-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age