Love Hurts-9

Daig pa niya ang sinilaban. Parang ibig niyang sumiklab at maglagablab.

All the wildness in her blood had been let loose.

This must have been how Eve had felt when she was being tempted by the snake.

Sinasabi ng karamihan na si Eba ang mapanukso. Ngunit hindi tutoo iyon.

Ang ahas ay isang lalaki. Ito ang unang nanukso…

“Open up, Nerida. Yes, that’s it, sweetheart,” ang pabulong na utos ni Theo. His hands were getting frantic with lustful abandon.

Cold air touched her bared skin before his hot breath chased away the chill.

His mouth covered her nipple eagerly.

She quivered with surrender.

Napasabunot siya sa ulo ng kaniig. Ayaw niyang matapos ang mga sandaling bihag siya ng sensuwal na halik.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“C’mon, my sweet. Yes, kiss me. Touch me. God, yes, I need your touch!” he groaned against her breast.

Her loose dress was easily divested off her willing body.

After a few fevered moments, he was naked, too.

His flesh was scaldingly hot as it burned her tender skin.

“Nerida, you’re so beautiful,” he breathed tremulously. His finger grazed a sensitive peak, before capturing it with his mouth.

Once again, he suckled at her softness.

His intent was to make her shake with so much need. She could not stop herself from moaning and sobbing his name.

Her whole body had come into life.

Hindi niya napigil ang sarili nang umangat nang kusa ang kanyang balakang.

Kasabay ng tuluyang pagkatunaw ng lahat ng kanyang inhibisyon.

At ng pagsakop ng kahibangan sa kanyang isipan.

“Oh, Theo, Theo…”

For the first time in her life, Nerida encountered unadulterated desire face to face.

Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang buong puwersa ng purong pagnanasa.

Wala siyang magawa kundi ang magpaubaya.

“Theo…” Nararamdaman niyang nagbabago ang sarap. Nababahiran na ng sidhi ng pangangailangan.

“Theo, please!” she begged for something that she did not understand.

Basta ang alam niya, mayroong dapat na mangyari.

Na kailangan nang dumating ang sandaling itinakda na.

She clutched at his hair when she felt a powerful explosion deep, deep inside her.

“Diyuskup — !” daing niya. Napasinghap din nang malakas nang magsimulang gumapang ang mga munting alon ng ibayo pang kabaliwan.

She felt the rippling arrival of a sinful pleasure. And she trembled with it.

An impertinent finger delved into the tender folds of her womanhood.

Her legs fell apart to give him more space.

“You’re ready,” he rasped in a rough voice. His arousal was barely controlled.

He positioned his loins against hers.

Napapikit si Nerida nang magsimulang gumalaw ang lalaki.

There was no stopping now.

It was easier to give and give and give…

He was gentle at first. But her maidenhead denied his entry.

He surged back with more force. And was once again rejected.

“Nerida?” he questioned her huskily.

Nagkatitigan sila sa dilim. Kahit na hindi gaanong magkaaninagan, malinaw na naintindihan ng katawan ni Theo ang tutoong sitwasyon.

He sounded confused and stunned at the same time.

“Oh, God, Nerida. I want to stop but — ”

But his passion was too strong for him to want to stop.

“G-go on, Theo,” she whispered impulsively.

“Oh, Nerida, I don’t want — to hurt – you — !” he declared brokenly.

His rigid shaft was already plunging into her as he talked haltingly.

He took her in one swift thrust.

Nakahanda si Nerida sa sakit. Kinagat niya nang mariin ang ibabang labi hanggang sa magdugo iyon.

Inimpit niya ang mga ungol at daing na naipon sa kanyang lalamunan.

Ngunit kumawala pa rin ang mga iyon nang mapalitan ng ibayong luwalhati ang kirot.

A soundless scream of tore at her throat when she finally reached a gloriously splendid culmination.

“I love you…!” she cried, but only inside her mind.

Theo did not want to move ever again.

He was safely ensconced in her soft body.

His manhood still throbbing deep inside her.

His mind was dazed with the most magnificent culmination that he had ever experienced.

Ni sa panaginip, hindi niya inasahan na magiging ganito kasidhi ang luwalhating makakamtan niya sa babaeng inibig na sa unang pagkakita pa lang.

Then he heard her soft sobs.

And reality started to set in.

Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo para matunghayan ang mukha ng kaniig.

Nakapikit ang babae ngunit patuloy sa pagdaloy ang masaganang luha sa pagitan ng mga pilikmata.

“Don’t cry, sweetheart,” pang-aalo niya rito. Puno ng pagsuyo ang mababang tinig.

Hindi kumibo si Nerida ngunit tinutop ng isang kamao nito ang bibig. Kaipala, pinipigil ang paghulagpos ng malalakas na hikbi.

Theo sighed but he could not feel any regret with what he did to her.

Ganito na ang intensiyon na nasa utak niya bago nagtungo rito. Uminom pa nga siya ng matapang na alak para masigurong magagawa niya ang nais.

“Don’t worry, Nerida. I’ll marry you,” dugtong niya. “We’ll get married immediately.”

“H-hindi — ayoko, Theo!” ang pabulalas na pagtanggi ng babae.

Bigla itong bumalikwas ng bangon, sabay tulak sa dibdib niya.

Nasorpresa si Theo kaya nakakawala ang babae.

Nagmistula itong isang mailap na hayop nang gumapang palayo sa kanya.

Her small body looked pale and vulnerable.

Her fingers were fumbling with the buttons of her dress when he finally moved towards her.

“Ako na,” he muttered huskily.

His knuckles brushed her fingers aside and continued buttoning the dress himself.

Pumitlag palayo ang babae. Parang napaso.

“H-huwag mo akong hawakan,” pakiusap ng babae. Halos padaing. Para bang nasaktan. “Lumayo ka sa akin!”

Theo gritted his teeth. “Nangyari na ito, Nerida,” he said in a tight voice. “Wala ka nang magagawa — kundi ang magpakasal sa akin.”

She shook her head vehemently. The long straight strands of black hair flew around her slim shoulders.

“Hindi ako magpapakasal, Theo!” pahayag nito.

Parang sinampal ang pakiramdam ng binata.

Ngayon lang siya nag-alok ng kasal sa isang babae, pero nabigo pa siya.

He suddenly felt ludricuous. How could anybody take him seriously when he was still naked and his body starting to get in a horny state once again.

LOVE HURTS-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age