Prisoner of Love-10

There was a definite excitement in using force to have a woman.

Para bang lalo pa siyang nagiging lalaking-lalaki habang pinipilit niya ang babae.

Ganito pala ang thrill ng violent sex!

Isa siyang ipokrito kung hindi niya aamining pinukaw ng panlalaban ng hubad na katawan ang kanyang pagkalalaki.

“Pagod ka na ba?” pang-uuyam niya habang itinutulak padapa ang babae.

Inalis niya ang pagkakaposas sa likuran. Inilipat niya sa gawing ulunan.

Isiningkaw niya ang nakaposas na kamay sa isang haligi ng kama para walang sagabal sa susunod na magaganap.

Ubos na ang lakas nito. Ni hindi na nagpumiglas nang paghiwalayin niya ang mga hita. Inihahanda na niya ang katawan nito sa kanyang pagsalakay.

Narinig niya ang impit na paghikbi nito kaya napatingin siya sa mukha ng babae.

Muli, may kung anong sumundot sa kanyang konsensiya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

Could he ravage a helpless woman? tanong niya sa sarili.

Ngunit agad na sumingit ang larawan ni Sonia, pati ang mga biktima ng walang habas na pambobomba na kagagawan ng mag-amang Saldivia.

“Don’t act like a sacrificial lamb, Dorothy,” he said with heavy sarcasm. “Martyrdom doesn’t suit you.”

Hindi umimik ang babae. Nanatili lang itong nakapikit nang mariin habang nakakubli sa katabing unan ang kalahati ng mukha.

Para bang nakahanda na sa anumang delubyo na paparating.

Isipin mo si Sonia! Isipin mo ang mga inosenteng empleyado mo na idinamay ni Jeremy Saldivia! utos niya sa sarili.

Zandro kneeled between her shapely legs.

Itinukod niya ang mga siko sa kama nang dumapa siya sa ibabaw ng walang tinag na katawan.

He gauged her body’s reaction by rubbing his hard-on against her smooth abdomen.

She shivered uncontrollably while gasping aloud.

His hand cupped her mound.

She tried to hide a flinch.

His fingers touched hot moistness of her womanhood.

She bit off a loud moan escaping her throat.

Ngumiti si Zandro.

“I have a feeling that you’ll enjoy the raping of your body,” wika niya habang patuloy na pinalalalim ang teritoryong kinikilala ng mga daliri.

“W-why don’t you get on with it?” pang-uusig nito. “Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Wala na naman akong magagawa.”

Pinarusahan niya ang babae nang magpakita pa ng tigas.

His mouth grazed the smoothness of a breast. His tongue laved a puckered pebble of desire with repetitive intensity.

“Beg to me, Dorothy,” he whispered against one nipple. “Ask for my mercy.”

Nang hindi tumalima ang babae sa gusto niya, kinagat niya ang koronang nasa loob ng bibig.

The low gasps coming from her throat were music to his ears.

His large hands cupped her buttocks from beneath to brace her for the coming of his powerful thrusts.

“God, please, help me!” usal nito sa paos na boses, nang malapit na malapit na ang ganap na pag-iisa.

He plunged into her with a stabbing avidness.

But an unexpected barrier hindered a successful entrance.

“What the — ?” He was instantly irritated with frustration.

He wanted to be inside her very badly. His body was ready to explode now.

“Oh, Diyos ko! Ang sakit po!” ang impit na daing ng babae.

Zandro was past caring now. His lust for possession had become a raging forest fire.

His fingers dug at the soft flesh of her rounded hips when she tried to strain away from him.

“No, no,” he groaned with a suppressed triumph. “You can’t get away from me.”

“Tama na, tama na…” Tuluyan nang humagulgol ang babae.

Ngunit hindi niya ito napapansin.

Nakatuon ang buong konsentrasyon niya sa paghabol sa buntot ng bulalakaw.

Nandoon ang kasiyahang pampisikal.

He drove himself into the tight moistness determinedly.

When her body was able to sheathe his hugeness snugly, he didn’t stop moving.

His gyrations became wilder and faster.

Mistula siyang makina na hindi makahinto sa paggalaw. Sa pag-ulos.

Para bang ikamamatay niya kapag tumigil siya.

Humulagpos na ang buong kontrol. Kumakawala na ang lahat ng tinitimping emosyon.

He had no mercy. His hardness pushed into her angrily, lustily. Unknowingly creating an outlet for all the hatred and the hostility buried deep within him.

Unwittingly expunging himself of the ugly emotions concealed beneath the skin-deep sophistication of a civilized creature.

“Oh, malapit na…” ungol niya habang naghahabol ng hininga.

He thought he was dying.

Everything went still.

Even the beating of their hearts.

Huminto sandali ang buhay. Upang kaipala’y makalikha ng panibago.

He died — and then he was born again.

It was beautiful!

His spirit leaped off from his mortal body to soar up in the skies.

He had just experienced the grandest climax.

The most satisfying release.

The best…

NANGYARI na.

Wala nang dahilan para lumuha pa siya.

Ang kanyang dangal na kaytagal na inalagaan at iningatan ay nawala nang paganoon lang.

Kinuha ng isang lalaking hindi niya nakikilala.

She was numb from inside and out.

The madman plundered her vulnerable softness without any mercy.

Nanatili siyang nakapikit nang unti-unting umangat ang katawang nakadagan sa kanya.

Manhid na ang mga braso niya.

Bahagya na lang niyang maramdaman ang hapdi sa mga sugat na nilikha ng posas.

Nararamdaman din niya ang kakatwang pagsikdo ng mga pulsong ngayon lang niya natuklasan.

Those little pulses were awakened and discovered while her slim body was being possessed and consumed by a ruthless passion.

“Dorothy?”

Kathryn opened her heavy eyes wearily.

“I’m not Dorothy,” she insisted in a low, uneven voice.

Tumitig muna sa kanya ang lalaki. “You’ll remain as Dorothy for me, until you can prove otherwise.”

Aywan kung bakit nasaktan siya sa sinabing iyon ng lalaki.

Umiwas siya ng tingin

Hindi niya matagalan ang nang-aarok na pagtitig nito.

“Were you a virgin?”

Kathryn was startled by the direct question.

Hindi agad siya nakasagot.

Gumulong palayo sa kanya ang lalaki upang tingnan ang pinsalang idinulot ng pamumuwersa nito.

“You were!” Tila gulat na gulat ito. “How were you able to protect your morality?”

Nahiga ang lalaki sa tabi niya. Nakaunan ang ulo sa isang tiniklop na braso habang nakatunghay sa mukha niya.

“P-puwede bang alisin mo na ang posas na ito?” hiling niya. Halos wala na siya sa sarili.

PRISONER OF LOVE-11

Comments are closed.