Prisoner of Love-28

I want you… bulong ng katawan niya.

At ipinahayag naman ng mga titig niya.

She was feeling aroused again!

“Oh, please! Don’t look at me like that, Kat!” he groaned huskily. “I don’t know if I could resist temptation again!”

“Zandro…” sambit niya, paanas.

“God help me…” he muttered hoarsely. His kiss was voracious when it landed on her lips. His hands were suddenly everywhere as he sank in the soapy water to join her.

Nagsugpong agad ang mga katawan nilang sabik nang magniig muli.

Her arms welcomed his body unconsciously. Embracing and receiving.

Kusang lumiyad ang dibdib ni Kathryn. Iniaalay sa kaniig ang dalawang koronang kulay rosas.

“Christ, woman — !” he rasped hungrily against her breast. “You do know how to entice a man!”

Mga impit na ungol lamang ang itinugon niya. Pakiramdam niya, mababaliw siya habang niyayanig ng mga alon ng sensuwalismo ang kanyang kabuuan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

His hands grasped her small waist to guide her hips. But her inexperience got in the way.

“P-paano — ” tanong niya. Naramdaman niyang may gustong ipagawa sa kanya ang katalik ngunit hindi niya alam kung ano iyon.

“It’s not comfortable here,” he whispered back. “Let’s get out of here.”

He hoisted her legs around his hips and transported their united bodies to the other room.

Every step he made tested and stretched her tightness enveloping his manhood.

The sensations that rippled inside her were both agony and joy.

“You’re exquisite!” anas ni Zandro, pa-daing.

Powerful arms carried her pliant body towards the large bed.

While passionate mouth kissed her senseless.

His muscular loins bucked against hers. The hard length of his erection rubbing against her feminine sheath.

“I’m so hungry for you, I could devour everything about you!”

He drunk from her nectar of sweetness again.

“You make me forget anything sane. You drive me wild everytime I touch you!”

His craving desire to have her was so much, his whole form tremble.

“You bring out the worst — and the best in me, my exquisite bride!”

Kathryn bit her lip to prevent herself from screaming. She wanted this man. She needed to experience his sensuous possession of her whole body again. Again and again.

Bumaon ang mga kuko niya sa likod at balikat ng katalik nang pasulak na sumirit ang kasukdulan. Ibininit ang mga kamalayan nila sa kalawakan.

“Oh, my God…” She heard herself moaning.

She thought she was going to die.

Ilang minuto ang lumipas.

Nagbalik na ang normal na paghinga nila.

Ngunit hindi nanumbalik ang katinuan ni Kathryn.

She was still possessed by a force so powerful, she could not fight its urgings anymore.

“Kathryn — ” Hindi naituloy ni Zandro ang sasabihin nang mapatitig sa mga mata niya.

Pasabunot na humawak ang mga daliri niya sa maikling buhok ng lalaki. Ibinuka niya ang mga labi bago idinampi sa matiim na bibig nito.

Nagsilbing katalisto ang malakas na ungol ng nasorpresang kaniig. Nagtuluy-tuloy ang paglagablab ng mga ningas ng pagnanasa sa kanyang isipan.

“Oh, Kat…”

Her neophyte tongue ventured inside his mouth searchingly.

His tongue met hers passionately.

The two erotic instruments of desire played with each other seductively.

Until they had become delirious with an intense arousal.

“I want you,” bulong niya.

His knee nudged her legs apart.

“I need you.”

He drove into her in one long thrust.

“Oh, Zandro! Yes…”

His hips grinded and gyrated strongly. Vigorously.

“Oh, yes, please…!”

Her slender arms clung to him like a limpet, while she entreated at him to carry her towards a dazzling climax.

Paulit-ulit — sa buong magdamag na iyon — nakalimot na naman sila.

And this time, the forceful tide of lust was total.

Her surrender was complete.

NAKATITIG si Zandro sa babaeng nakakulong sa kanyang mga bisig.

Kanina pa nakatulog nang mahimbing si Kathryn.

After the countless times of making love with her, he was not feeling tired. Exhaustion had no place in his present state of elation.

Walang puwang ang pagod sa kanyang maligayang pakiramdam nang mga sandaling iyon.

Halos hindi matighaw ang pagkauhaw ng pagnanasa nila sa isa’t isa.

Nila… Nilang dalawa ni Kathryn.

I want you, Zandro… I need you… Oh, Zandro! Yes… yes, please…!

Her small cries of pleasure were velvety soft against his ears. Her hot willingness were heaven to him.

Even as she laid spent and satiated beside him, he was wishing to have her again. The happiness and the rapture made him dizzy.

Pumikit sandali si Zandro. Hindi siya makapaniwalang makakaranas siya ng walang kahulilip na kaligayahan.

Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakalasap ng isang ganap na luwalhati.

He had never felt such complete—

I love her.

The realization was admitted abruptly.

Paano nga ba magiging ganito ka-ganda at ganito ka-perpekto ang isang bagay — kung hindi puro ang damdamin na lumilikha?

Bumuntong-hininga si Zandro.

His arms tightened around the sleeping woman.

“Iniibig kita, Kathryn,” bulong niya habang hinahagkan nang buong pagsuyo ang mga mata ng nahihimbing na babae.

Iyon ang huling natatandaan niya bago siya sumuko sa matinding antok na dumatal matapos ang pag-amin sa nadarama.

Nang magising siya, nakatitig sa kanya si Kathryn.

Tumabing ang makakapal na pilikmata nang makitang gising na siya, kaya hindi niya mabasa ang iniisip nito.

“Magandang umaga, Kat.” Siya ang unang bumati rito.

Isang pilit na ngiti lang ang isinagot ng babae.

“Siguro, nagugutom ka na?”

Hindi niya hinintay ang tugon nito. Maingat niyang inalis ang mga biyas na nakayapos sa malambot na kahubdan para makabangon.

Inabot niya ang intercom na nakapatong sa headboard. Nagpahatid siya ng almusal para sa kanilang dalawa.

“Ano pong gusto n’yong ipaluto, ser?”

“‘Yong katulad ng dati. Magdagdag ka lang ng mga prutas.”

“Nandiyan po kayo sa master’s bedroom, ser?”

“Oo, Aling Diday. Siyanga pala, pakisabi sa drayber natin, aalis kami ng alas onse.”

Alas otso y medya pa lang sa orasang pandingding.

“Opo, ser.”

“At ang pintong nasira, ipa-repair mo na agad,” dagdag niya.

“Opo, ser.”

Nakatingin siya kay Kathryn habang nagsasalita sa receiver.

Nakita niya ang paggapang ng pamumula sa mapuputlang pisngi nito.

PRISONER OF LOVE-29

Comments are closed.