Prisoner of Love-30

RANCHO Benavidez was a paradise on earth.

Iyon ang unang nasabi ni Zandro sa sarili nang makarating sa lupang sinilangan ni Kathryn.

Sinulyapan niya ang babaeng katabi sa landrover na sumundo sa kanila sa Zamboanga Airport.

Wala pa ring imik si Kathryn magmula nang tumanggi itong tumugon sa kanyang huling tanong kaninang umaga.

Hinayaan lang niya ito.

Kaninang nasa eroplano sila, nagkunwaring natutulog ang babae kaya hinayaan din lang niya uli.

“Can we speak now?” he queried abruptly. “We must talk to each other before we reached the house, Kat,” dagdag niya.

Luminga sa kanya ang babae.

“You’re right,” sang-ayon nito matapos ang magbuntong-hininga. “Yes. I guess, we must talk — but, no more questions. Please?”

“Okey,” aniya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

“Ano ba ang gusto mong pag-usapan natin?”

Sinipat niya ang seryosong ekspresyon ng katabi. “Ano ba ang gusto mong maging impresyon ng Papa mo sa ating dalawa?” umpisa niya.

Kumunot nang bahagya ang noo ni Kathryn. Nag-isip ito. “Magpapakilala na tayong mag-asawa, hindi ba?”

Tumango si Zandro. “‘Yon din ba ang gusto mo? I don’t remember asking you,” salo niya.

Pinanood ni Kathryn ang mga daliring nagbubuhul-buhol. “It’s the right thing to do. Tutal, tutoo naman.”

Ikiniling niya ang ulo upang matunghayan ang nakayukong mukha ng babae.

“Do you really think that?”

“Yes, of course,” anito, ngunit hindi pa rin tumitingin sa kanya.

“Look at me, Kat. I want to see the truth in your eyes,” hiling niya.

She gazed up at him hesitantly. Nangingilid na naman sa luha ang mga mata nito.

Zandro sighed defeatedly. “Gusto ko sanang malaman ng Papa mo ang tutoo, Kat,” pahayag niya. “But I don’t think it’s wise — kung iiyak ka sa tuwing mababanggit ang pagiging mag-asawa natin.”

“I’m sorry,” sambit ni Kathryn sa paos na boses.

Tumahimik siya habang kinakalma ng babae ang sarili.

Abot-tanaw na ang malaking bahay.

The big house was deceivingly simple. It was made of large trunks and planks of solid wood. Some areas were painted white but a large space of wooden construction was varnished in natural hues. Kaya naman lumantad ang tunay na ganda ng kahoy.

There was a wide veranda on the second floor. And lots of flowering plants around.

“You and your father must be very proud of your home,” papuri niya.

“Yes, we are. Thank you for the compliment,” tugon ni Kathryn. Banayad na uli ang tono.

He glanced at her sideways. “Are you okey now?”

“O-oo.” Tumango ang babae.

“And what’s your verdict?”

“I’ll do whatever you think is right,” pahayag nito.

Zandro was expecting her capitulation but he was still astounded to hear it. “That’s good.” Nag-adlib muna siya.

He tried to think very fast.

Naalala niya ang kahita na nasa bulsa ng suot niyang blazer. Dinukot niya iyon.

“Ano ba ang dapat kong gawin?”

“Just follow my lead. And try to act sweet and loving to me.” Binuksan niya ang black velvet box.

“A-ano ‘yan?” tanong ng babae kahit na nakikita na ang dalawang wedding rings.

The dull sheen of antique gold looked attractively old and wise.

Isinuot niya ang mas maliit sa ring finger ni Kathryn. “This is for you, my dear bride,” pahayag niya.

Ginawaran niya ng halik ang mga daliri ng asawa. Isa-isa bago inilahad upang ang palad naman ang dampian ng mainit na bibig.

Hindi nakapagsalita ang babae. Nakatitig ito sa singsing.

She looked overwhelmed.

Their driver was busy whistling while driving.

Napuna niyang may kahinaan ang pandinig nito kaya hindi siya nabahalang kausapin si Kathryn.

“Do I have your promise, Kat?” tanong niya nang ilang metro na lamang ang layo nila sa driveway.

“Y-yes, of course.”

“Show me.”

“B-but how — ”

“Kiss me,” he commanded huskily.

Hindi agad nakahuma ang babae. Napatulala lamang ito sa kanya.

“I said, kiss me, Kat,” ulit niya habang ikinakawit ang isang bisig sa beywang nito.

“H-here? Now — ?” tanong nito, pabulalas.

Heavy-lidded eyes stared at the rounded innocent ones.

“Yeah. Here and now,” he whispered hoarsely. “I’m dying for a kiss, my sweet wife.”

Hinapit niya ito at inakmaang hahagkan habang nagsasalita nang pabulong.

He pulled her against him inexorably. Hindi nanlalaban ang babae ngunit hindi rin naman ito nagpapaubaya.

“Kiss me,” anas niya. “I’m begging, Kat.”

Idinaiti niya ang bibig sa mga labi ni Kathryn, habang nakatitig sila sa isa’t isa.

Nabasa niya ang iba’t ibang emosyon na animo daluyong na lumilikha ng kaguluhan.

His wife was suffering from emotional confusion.

And he was not helping her by taking sexual advantage.

Regrettably, he started raising his head. As his arms were letting her go.

“I won’t force the issue,” pahayag niya.

Ngunit yumapos ang mga braso ni Kathryn sa kanyang leeg at hinila uli ang ulo niya pababa.

“Kat — ”

Hindi niya naituloy kung anuman ang sasabihin dahil nagdaop na ang kanilang mga labi.

Kathryn gave him a kiss. It was short but intense.

Sapat na para maglagablab si Zandro.

Napaungol siya nang akmang kakalas na ang kabiyak.

“No,” tanggi niya, pa-ungol.

He deepened the kiss.

Matagal nang nakahinto ang sasakyan nang payagan niyang makakawala ang babae.

“I miss you,” bulong pa niya sa gawi ng teynga nito bago tuluyang pinalaya.

Nakamasid na pala sa kanila ang isang matangkad na lalaking may maskuladong katawan at bilugang tiyan. Balbas-sarado ito at medyo kulot ang buhok. Only the grey hairs told the true age of the burly man.

Zandro searched his expression for possible wrath. Hindi pa siya kilala nitong asawa ng kaisa-isang anak na babae.

“You must be Zandro,” ang magiliw na bati nito sa kanya. “I’m very glad to meet you, iho!”

“The honor’s mine, sir,” ang magalang na wika naman niya.

Nagkamay silang magbiyenan.

“Kathryn, anak,” ang masayang salubong ni Don Nicholas sa babaeng nahuli sa pag-ibis sa sasakyan.

Inalalayan ni Zandro si Kathryn.

“P-papa.” Hinagkan nito ang pisngi ng ama matapos magmano.

Humanga siya sa ipinakitang courtesy and respect ng asawa sa magulang.

Hindi talaga nagkamaling pumili ang puso niya!

Humalik din ang matandang don sa pisngi ng anak.

PRISONER OF LOVE-31

Comments are closed.