Sleep with the Boss-1

Jesusa had only one ambition and that was to give her beloved mother a new lease in life.

After all her efforts failed repeatedly, she was desperate enough to offer her body and soul to Leandro who was the only man left that could help.

Gagawin ni Jesusa ang lahat para matapos ang paghihirap ng pinakamamahal na ina.

Kahit na ang magpa-alipin sa isang playboy… na unang nagpatibok sa puso niya.

Si Leandro ang tipo na hindi naniniwala sa kasal… magbago kaya siya ngayong napukaw rin ng dalaga ang paghanga niya?

* * *

Lampas na ang hatinggabi. Habang mapayapang nahihimbing ang buong lungsod, isang kabayanihan ang di nabigyan ng pagkakataong magtagumpay…

Nasabat ng mga nagpapatrulyang pulis ang isang rumaragasang taksi sa kahabaan ng Taft Avenue.

Laking gulat ng mga awtoridad nang matuklasang lulan ng naturang sasakyan ay isang puganteng babae.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

At ang anak na dalagita nito.

Lalo na nang aminin ng huli na ito mismo ang promotor sa tangkang pagtakas mula sa bilangguan.

“Ano ang nagtulak sa ‘yo para gawin ang bagay na ito?” tanong ng sarhentong patuloy sa pagmamakiniliya habang nagsasalita.

“Hindi po dapat nakakulong si Inay, sir. Wala po siyang kasalanan,” katwiran ng dalagita, sa himig na nakikiusap.

“Mahabang panahon na po siyang nagdurusa doon gayong hindi naman siya nagkakasala sa batas.”

“E, ‘yung ginawa mo’ng pagtatakas ng isang bilanggo? Hindi ba isang kasalanan sa batas ‘yon?” pakli ng pulis.

“Opo,” pag-amin ng dalagita. Tuwid ang tingin sa kausap na maykapangyarihan. “Kasalanan sa batas ang ginawa ko — ngunit mas malaking pagkakasala ang pagpaparusa sa isang inosenteng mamamayan.”

Napamaang ang sarhento. “Sino ang nagturo sa ‘yo ng mga ganyang katwiran?”

Huminga nang malalim si Jesusa bago siya nagpatuloy.

“Bata man po ako, naiintindihan ko nang biktima si Inay ng bulok na sistema sa lipunan. Mahirap lang siya kaya inalisan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag nuong mamatay sa atake sa puso ang kanyang amo habang hinahalay siya,” pahayag nito. Mababa ngunit matatag ang tono.

“At nang maging bilanggo siya, inalisan naman siya ng mga karapatang-pantao. Walang abogadong nagtanggol sa kanya dahil wala siyang pera. Hinayaan siyang manganak sa loob ng kulungan — ”

“Tama na ‘yan, anak,” pigil ng babaeng may mababakas pang ganda sa hapis na mukha.

“Hindi ko itinuturing na kasawiang-palad ang lahat ng sinapit ko sa aking buhay.”

“Inay, inalisan ka nila ng respeto sa sarili,” salo ng anak.

“Oo, Jessa. Marami silang inalis sa akin noon — ngunit ang naging bunga naman ng kasawiang iyon ay ikaw, ang aking anak na tanging nagmamahal sa akin!” ang garalgal na wika ng prisonera.

Hindi agad nakaimik ang dalagita.

“Oh, Inay — ”

Ginagap ng ina ang mga kamay ng anak bago bumaling sa nakamasid na sarhento.

“S-sir? May hihilingin lang po sana ako sa inyo.”

Pinilit ikubli ng maawawaing alagad ng batas ang simpatiyang nadarama.

“Ano ‘yon?”

“Nais ko sanang ilagak sa D.S.W.D. ang aking anak.”

“Talagang doon ang bagsak ni Jesusa,” pakli ng pulis.

“Inay? Ayaw ko po doon. Sasama na lang po uli ako sa inyo sa loob,” tutol ni Jesusa.

Malungkot na umiling ang ina.

“Hindi na maaari, anak. Dahil sa ginawa nating pagtakas, wala na silang tiwala sa atin.”

“Tiyak na sa bartolina ka itutuloy ng jail warden n’yo, manang,” sabad ng sarhento.

Parang natulig si Jesusa sa kanyang narinig.

“H-hindi po tutoo ‘yan!”

Hinaplos ng may edad na babae ang mahabang buhok ng kabataan.

“Baka matagal bago tayo magkita uli, anak. Palagi mo lang tandaan na mahal na mahal kita. Ikaw lang ang tanging yaman ko sa mundong ito!”

Buong pagsuyo na hinagkan nito ang mga matang luhaan ni Jesusa.

“Oh, Inay! Lalo ko lang palang pinahirap ang sitwasyon n’yo!” bulalas niya habang niyayapos nang mahigpit ang payat na katawan ng magulang.

“Labis akong nagsisisi sa aking kapusukan!”

Niyakap din siya ng mga yayat na braso. Hindi na sila mapagsalita habang sabay na lumuluha.

Nahirapan ang mga pulis na naruruon na ihiwalay ang dalagita nang dumating na ang sumusundong social worker.

“Inay!” ang palahaw ni Jesusa habang hinihila siyang palayo upang isakay sa naghihintay na sasakyan.

“Huwag n’yo akong ihiwalay sa Inay kooo!”

Ngunit tila itinakda na ang sandaling iyon ng paghihiwalay nilang mag-ina. Wala siyang nagawa nang tumatakbo na ang pinaglulanang sasakyan sa kanya.

Wala siyang magawa kundi ang umiyak na lang nang umiyak.

Halos isang buwan siyang wala sa sarili dahil sa labis na pangungulila at pagdadalamhati.

Humulas lamang ang kanyang depresyon nang makatanggap ng liham mula sa kanyang ina. Maikli lamang ang sulat na iyon ngunit nagsilbing inspirasyon para sa kanya.

“Dear Jessa, habang nandiyan ka, sana ay mag-aral kang mabuti. Para umunlad ang iyong buhay. Para mabago ang kapalaran mo. Kapag nangyari na iyon, saka lang ako uli mangangarap na magkakasama na tayo… Nagmamahal, Inay.”

Noon nagsimulang sumibol ang isang marubdob na pangarap. Nabuhay uli ang kanyang matigas na determinasyon.

Idagdag pang suporta ang tatlong kaibigan na natagpuan niya sa detention center.

Sina Alejandra, Myrza at Ofelia.

Naging optimistic uli siya matapos mapagtantong wala siyang karapatang ma-depressed. Mayroon pa siyang ina, samantalang ang tatlong dalagitang halos kaedad niya ay wala na.

Pinili niyang mag-aral ng cosmetology dahil may lihim siyang pag-asam na maibalik ang nawalang ganda ng ina.

At magagawa niya iyon kung may kaalaman siya sa lahat ng aspeto ng modernong pamamaraan ng pagpapaganda.

Matuling lumipas ang mga taon…

Nag-dial si Jesusa sa telepono habang nakakipit ang awditibo sa teynga at balikat. Kasalukuyan kasing abala sa pagbubuhol ng sinulid ang mga daliri niya.

Isang estranghera ang tumugon. “Sino sila?”

“Uh, kaibigan po ako ni Ofelia. Puwede ko ho ba siyang makausap?”

“Naku, natutulog ang kaibigan mo, iha. May lagnat siya kanina pero ngayon ay wala na. Mabuti na ang lagay niya.”

“A, gan’un po ba?”

“Huwag kang mag-alala kay Ofelia. Este, ano nga pala ang pangalan mo, ineng?”

“Jesusa po. Uh, kayo po?”

“A, Jesusa ba ‘kamo? Oo, sige, sasabihin kong kinukumusta mo siya. Sino ako? A, ako si Don — Aling Zita. O, p’ano? Babay na, ha!”

SLEEP WITH THE BOSS-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age