Sleep with the Boss-13

“L-leandro…!” Narinig pa ni Jesusa ang sariling boses bago siya tuluyang nawalan ng malay-tao.

Natauhan uli siya nang paamuyin ng ammonia. Ang simaptikong mukha ng lalaki ang unang nahagip ng nanlalabong paningin.

“Your mother’s safe now, Jessie. Everything’ll be alright from now on,” pahayag ni Leandro habang hinahagkan ang kanyang palad. “The mystery has been solved.”

“P-paano mo nalaman ang mga b-bagay na sinabi mo sa direktor?”

Hindi pa rin siya makapaniwalang kapatid pala niya sa ama ang naturang pinuno ng bilangguan.

Ang taong pasikretong nagpahirap sa kanyang ina sa loob ng mahabang panahon ay kapatid pala niya…

“Marami akong kuneksiyon,” wika ni Leandro. Walang halong pagmamalaki ang tono.

“Pero ang talagang nakatulong sa akin ay ang mismong kuwento ng iyong ina. Naniniwala ako sa mga sinabi niya kaya sinundan ko na lang pabalik ang panahon.”

“P-parang isang panaginip lang ang lahat ng mga nangyayaring pagbabago!” bulalas niya habang nauupo ng tuwid.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

“Sana’y huwag na akong magising,” dugtong pa niya.

“Ano’ng gusto mong gawin ko para mapatunayan kong gising na gising ka, Jessie?”

Naging mapanukso ang ngiti ni Leandro habang hinahagod ng tingin ang kanyang mga labi.

Saka lang niya naramdaman ang marahang paghaplos ng isang kamay nito sa kanyang hita.

“W-wala — ” singhap niya.

Dagling namigat ang mga talukap niya nang padamping hinagkan ni Leandro ang mga tuldok na nakabakat sa harapan ng polo-shirt.

Kusang lumiyad ang kanyang katawan upang lalo pang ilapit ang dibdib sa mapagpalang bibig ng kaniig.

“Huwag kang matakot, Jessie. This time, there’ll be no more pain,” anas nito habang hinihila papataas ang laylayan ng kanyang kasuotan.

“K-kahit na masaktan pa ako uli — hindi ako maaaring tumanggi sa ‘yo, Leandro,” pahayag niya.

“Kulang pa sigurong ipambayad ang sarili ko sa laki ng utang na loob naming mag-ina sa iyo!” Mahina at garalgal ang kanyang boses.

Saglit na natigilan ang lalaki. Tila inarok ng mga mata ang katapatan ng sinabi niya.

“Ibinibigay mo ba nang buung-buo ang sarili mo sa akin, Jessie dela Cruz?”

Walang gatol ang pagtango ni Jesusa.

“Oo, Leandro,” tugon niya, pabulong.

“Sabihin mo uli, Jesusa,” utos ng lalaki habang niyayapos siya ng mga bisig na matipuno.

“Sabihin mong akin ka lang habambuhay!”

Lango marahil si Jesusa sa matinding kaligayahan para sa kanyang ina kaya pulos pagsang-ayon lamang ang ginagawa niya sa bawa’t sambitin ng lalaki.

“Alipin mo ako magmula ngayon, Leandro,” pahayag pa niya.

Aywan kung saan nagmumula ang mga katagang numunulas sa kanyang mga labi.

Isang masiglang mangingibig ang nakaniig niya nang umagang iyon.

Inangkin siya nang buong pagsuyo.

Tiniyak ang kanyang kasiyahan.

Isinabay siya sa pagtungo sa kasukdulan.

Anupa’t naging isang ganap na babae si Jesusa nang matapos at lumipas ang rumaragasang unos ng mga sensasyon.

Pakiramdam niya, isinilang siyang muli. Na nag-iba ang kanyang buong pagkatao.

“Saan ka pupunta?” tanong agad ni Leandro nang kumilos siya para bumangon.

“Sa banyo.”

Nagtungo siya sa banyo upang patunayan ang konklusyon tungkol sa sarili.

Ngunit hindi naman pala gaano. Ang dating Jesusa pa rin ang nakatingin sa kanya sa salamin.

Wala siyang kamalay-malay na nagkaroon na ng kislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pisngi at mga labi ay nagmistulang mga talulot ng sariwang rosas na bagong pitas.

Napakalalim ng kanyang konsentrasyon kaya hindi niya naulinigan ang pagsunod ni Leandro.

“Ano ang tinitingnan mo sa sarili mo, Jessie?”

Napapitlag siya nang lumitaw sa tabi niya ang lalaki.

Hindi siya nakaiwas nang yapusin ng mga bisig ang kanyang kahubdan.

Nagkaroon ng contrast ang kayumangging balat nito sa kanyang kutis na morena.

Para bang bagay na bagay silang dalawa.

“Nadagdagan ba ang mga lovemarks?” Patudyo ang tanong ngunit seryoso ang mga mata ni Leandro habang sinisipat ang kabuuan niya sa kaharap na salamin.

“I tried my best not to hurt you, sweet Jessie.”

“Hindi naman ako nasaktan,” bawi niya.

Tinangka niyang ikawala ang sarili mula sa pagkakabilanggo ngunit humigpit lang lalo ang mga bisig na may bihag sa kanya.

“Let’s have a shower together,” suhestiyon ni Leandro habang walang anuman na binubuhat siya patungo sa shower cubicle.

“Katatapos ko lang mag-shower kanina — ” protesta niya ngunit hindi siya pinansin ng lalaki.

Pinihit ni Leandro ang knob ng shower. Katamtaman lang ang temperatura kaya hindi nakakabigla.

“Mababasa na naman ang buhok ko.”

Huli na ang pag-aalala niya. Umaagos na ang masaganang tubig sa kanyang ulo papababa sa kanyang mga balikat at dibdib.

Inilagay ng lalaki ang isang bar ng mabangong sabon sa isang palad niya.

“Sabunin mo ako,” utos ni Leandro, paanas.

Tumalima si Jesusa. Idinaiti niya ang hawak na sabon sa dibdib ng lalaki at sinimulang ihaplos nang paulit-ulit hanggang sa magkaroon ng bula.

Magkahinang ang kanilang mga mata habang pinagagapang niya ang dalawang palad sa iba’t ibang bahagi ng matipunong katawan.

“Yes, Jessie!” bulong ng lalaki nang mapasinghap sa ginawa niyang kapangahasan.

“Touch me, touch me.”

Napalunok si Jesusa. Hindi niya alam kung kaya pa niyang ulitin ang ginawang paghagod sa pribadong kalamnan nito.

“M-magbanlaw ka na, Leandro,” wika niya habang ibinabalik sa lalagyan ang sabon. “Kanina pa tayo dito.”

Binawi ng lalaki ang sabon. “Hindi pa kita nasasabon,” sambit nito, halos paungol.

Umatras siya ngunit ang malamig na dingding na lamang ang naghihintay sa kanyang likuran.

Napasandal siya doon habang ang kanyang katawan naman ang hinahaguran ng mababangong bula.

Aywan kung gaano katagal iyon. Ibig niyang tumutol ngunit wala siyang maapuhap na boses habang nagniniig ang kanilang mga titig.

Nanganganib nang tumiklop ang kanyang mga tuhod nang huminto ang lalaki.

Binitiwan na lang basta ang sabon at minadaling banlawan ang mga katawan nilang ubod nang dulas.

“I want you, Jessie!” anas ni Leandro, paungol, habang sinasambitla ng mga sabik na daliri ang kanyang beywang.

Pabulong na nagbigay ng mga instruksiyon sa kanya ang lalaki.

Na sinusunod naman niya nang hindi na nag-iisip.

Hanggang sa mapagtanto na lang niyang nagtatalik na pala sila ni Leandro habang nasa ilalim ng bumubugsong tubig ng shower.

Nakayapos ang kanyang mga tuhod at hita sa matipunong beywang at balakang nito habang nakasandal siya sa matigas na dingding.

Sinisid ng malalim na halik ang kanyang mga labi habang umiindayog ang kanilang daigdig na basang-basa.

“Oh, Jessie… My sweet, sweet Jessie!”

A, nakababaliw ang mga sandaling iyon!

Alam ni Jesusa na mananatili sa kanyang alaala ang pagtatalik nilang iyon ni Leandro habang siya ay nabubuhay!

SLEEP WITH THE BOSS-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.