Sleep with the Boss-18

“Mahuhulaan mo ba talaga, Mar?” ang nakangiting hamon ni Alejandra.

“Kayang-kaya ni Mar ‘yan,” wika naman ni Ofelia.

“Sana, mahulaan din naming ang para kay Mar,” sambit ni Jesusa.

Humagikhik si Alejandra. “Sorry, kilala ko na siya.”

“Ang daya n’yo, ha?” usig ni Ofelia pero nakatawa rin.

Nakitawa na lang si Jesusa. Walang mahalaga nang mga sandaling iyon kundi ang kaligayahang natagpuan nilang magkakaibigan.

Napakarami na nilang pinagdaanan.

Papilya pa munang ngumiti si Myrza bago lumakad palayo sa kanilang mesa.

Ang unang nilapitan ay ang kasintahan ni Alejandra. Isang lalaking mukhang mapanganib ngunit may matamis na ngiting para lang sa dalagang senior executive.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

“Hi. I’m Dante Cosico,” pagpapakilala nito.

Ang ikalawang nilapitan ni Myrza ay ang isang matangkad na lalaking may kasamang batang babae.

“Dear friends, meet my love and my honey.” Nagmistulang mga diyamante ang mga mata ni Myrza.

“Hello. My name’s Rad Velasco and this is my daughter, Honey.”

“You missed mine?” pagbibiro ni Ofelia.

“Ako pa? Kaninang pumapasok pa lang siya, alam ko nang siya na ‘yon,” salo ni Myrza.

“Darling, diyan lang muna kayo ni Honey. May susunduin pa kasi ako.” Nagpaalam muna ito sa mag-ama.

Walang gatol ang mga hakbang ni Myrza sa direksiyon ng isang mesang inuokupa ng isang makisig na lalaki.

“Heto na ang iyong prince charming, Eli.”

“Glad to meet you, at last! I’m Froilan Jacinto.”

Nakipagkamay rin ang lahat sa bagong dating na binata.

“And last, but not the least, ang para kay Jess!”

Talagang sigurado si Myrza kung sino ang lalapitan. Pinahahanga talaga sila ng kaibigan nilang magician.

Puwede palang magkaroon din ng bolang Kristal kapag naubusan na ng magic tricks!

Nakangiti na siya habang lumalakad na palapit na sa kanila si Leandro.

Nasasabik na siyang mapag-isa na uli sila upang masabi na niya ang inaasam nitong marinig… ang matatamis na mga katagang mula sa kanyang puso.

“Atty. Leandro Santiago, at your service,” sambit ng matikas na abugado habang kinakamayan isa-isa ang mga dinatnan sa mahabang mesa.

“O, maupo na tayong lahat,” suhestiyon ni Myrza. “At sabay-sabay nating ipahayag ang ating pag-ibig para sa ating mga minamahal.”

Inilabas ni Leandro ang isang kahita. Hindi na niya nawawaan kung ano pa ang nangyayari sa paligid niya.

Ang buong atensiyon niya ay nakatutok lang sa lalaking nakatitig rin sa kanya nang buong pagmamahal.

“I love you, Jessie. Will you marry me?”

Hindi niya napigil ang mapangiti.

“Wala ka nang paliguy-ligoy ngayon, Attorney?” panunudyo niya.

“Tonight is the moment of truth between us, sweetheart. Gusto ko nang malaman kung ano ba ang puwede kong asahan?”

“Paano kung wala pa?” panunubok niya.

“Don’t torment me, darling,” pakiusap nito. “Kanina, kahit na malayo ka sa akin. Nabasa ko ang iyong mga mata.”

“Ano ang nakita mo?”

“Sinabi ng mga mata mo na mahal mo na ako?”

“Bakit parang hindi ka sigurado?”

“With a wily woman like you, a poor man like me can never be sure what you’ll do next!” salo ng binata habang napapangiti na.

Saglit silang natahimik habang isinusuot ni Leandro ang solitaire engagement ring sa daliri niya.

“I love you, Jessie.”

“I love you, too, Leandro,” sambit niya, paanas din. “Mahal na mahal rin kita!”

Napapikit ang lalaki nang umapaw ang kaligayahan sa kalooban.

“Akala ko’y hindi ko na maririnig ang mga salitang iyan mula sa iyo, mahal ko,” pagtatapat ni Leandro.

“Magpapakasal na tayo?”

Tumango na lang si Jesusa. Paano’y nagsara na ang kanyang lalamunan dahil sa matinding kaligayahan.

Sumabad na naman ang boses ni Myrza.

“Papayag ba kayo ng isang quadruple wedding?”

Ang lahat ay pumayag…

Makalipas nga ang dalawang buwan, isang marangya at engrandeng kasalan — na may apat na parehang sabay-sabay na magpapakasal — ang gumawa ng balita sa mga pahayagan at magasin.

Walang itulak-kabigin ang mga reporters at photographers sa apat na brides na ubod nang gaganda.

“Magkakapatid ba kayong lahat?” tanong ng isa.

Ngumiti lamang ang apat na brides at sabay-sabay na umiling.

“Bakit kayo nagsabay-sabay sa pagpapakasal?”

“Higit pa kami sa magkakapatid,” tugon ni Alexandra.

“E, sa honeymoon? Magkakasama rin kaya kayo?”

“Mga brides, malapit nang magsimula,” paalala ni Venus, ang kinuha nilang wedding organizer. “Hayun na ang mga grooms — naiinip na!”

“Tabi kayo,” anang isang pamilyar na tinig sa di-kalayuan.

Sabay-sabay na napalinga sina Alexandra, Myrza, Ofelia at Jesusa sa direksiyon ng boses na iyon.

“Padaanin n’yo ako.”

“Si Sarge!” ang bulalas nilang apat habang sinasalubong ang butihing sarhento na kumuha ng mga police records at statements nila noon sa isang presinto – maraming, maraming taon na ang nakakaraan.

“Nabasa ko sa diyaryo na ikakasal na kayong apat,” pahayag ng matandang lalaki nang makalapit na sa kanila.

“Kahit na hindi n’yo ako imbitado, pumunta pa rin ako. Para batiin kayo sa inyong mga tinamasang tagumpay. Kayo ang magagandang ehemplo na ang kabiguan at pasakit ay hindi dahilan upang lumiko na ng landas tungo sa kasamaan. Sana ay maging maligaya kayong apat!”

“Si Sarge talaga. Imbitadung-imbitado po kayo sa kasal namin. Baka hindi lang nakarating sa inyo ang invitation,” sabad ni Myrza.

“Wala na po pala kayo sa dati n’yong presinto,” paliwanag ni Ofelia.

“Sa katunayan nga po, nandito sa sponsor ang pangalan n’yo, o? Ninong namin kayo!” Ipinakita agad ni Alejandra ang invitation card.

“Akala nga namin, hindi na namin kayo makikita at mapapasalamatan,” dagdag ni Jesusa.

Nanlaki ang mga mata ng sarhento. Medyo nakakalbo na ito at bahagya na ring lumaki ang tiyan. Malaki na ang ipinagbago ng mga pisikal na bahagi ng katawan ngunit hindi ang matalas na isip at pusong busilak na taglay nito.

“Ano? Ang malas ko naman. Apat kayong lahat. Ginawa n’yo akong ninong, kayong lahat?” Hindi pa rin makapaniwala pero nakatawa na.

Nagkatawanan ang mga taong nakapalibot sa kanila.

“Ang Ninong Sarge naman,” ang pabirong reklamo ni Myrza. “Tatanggihan n’yo pa ba kami?”

“Aba’y hindi, siyempre. Kaya lang, baka makalbo na rin ang bulsa ko?”

Tumawa ang magkakaibigan.

“Ninong, kahit na hindi kayo magpakimkim. Nauna na ang biyayang ipinakimkim n’yo sa amin. ‘Yong kabutihan na ipinakita n’yo sa amin noon, hindi na matutumbasan ng salapi iyon,” pahayag ni Alexandra.

“Dahil kung hindi kayo naging maunawain at maawain noon, baka mas lalo pang malalim na bangin ng kasamaan ang kinahulugan namin,” dagdag ni Myrza.

“Isa kayong alagad ng batas na may puso’t damdamin ng isang anghel, Ninong,” dugtong naman ni Ofelia.

Gustong maluha ng sarhento ngunit nagpigil ito. “Bago pa tayo magkaiyakan dito, hala, simulan na natin ang kasal, mga anak!”

Nagkalembangan ang mga kampana — bilang pagbabalita sa lahat na walong mga pusong pinag-isa ang sumumpa sa dambana na magmamahalan hanggang sa kabilang buhay!

*** WAKAS ***

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age