Sleep with the Boss-5

“Hmm, you smell sweet,” papuri pa habang sinusundan ng dulo ng dila ang kurba ng kanyang teynga.

“A-attorney, hindi ako — ” Napasinghap si Jesusa nang sapuhin ng isang mainit na palad ang kanyang dibdib.

“Ssh, mamaya na tayo magbolahan. Alam ko na ang mga drama n’yo sa buhay,” sabad ng lalaki.

“I’m feeling horny right now. Give me the pleasure that I’ve paid for,” utos nito, paanas.

Hindi makapagsalita si Jesusa. Napakalakas ng pagkabog ng kanyang dibdib.

Halos hindi siya makahinga. Sari-saring emosyon ang umaalimpuyo sa kanyang kalooban.

May kahalong kung ano ang kanyang takot na nadarama. Para bang pagkapukaw.

O pagkagising ng natutulog na bahagi ng kanyang pagkababae…

“H-hindi ko alam ang sinasabi mo, Attorney!” Pinilit niyang magsalita nang sa kanyang pribadong bahagi na nakarating ang pangahas na kamay.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

Tinitigan uli siya ng lalaki. Inaarok siya.

Hindi niya matagalan ang nakakapasong titig nito ngunit hindi naman niya maiiwas ang kanyang mga mata.

Para bang may bahagi na siyang naging pag-aari na nito…

“Ang ibang babae, gusto nila ng mga halik na madidiin. Ikaw kaya? Ano naman ang istilong gusto mo?” tanong nito habang papisil na hinahawakan ang kanyang baba.

“Will you like it wild? Or tender?”

“Wait — mmmph!” Nagpumiglas siya kahit na mistulang bakal ang mga braso ni Leandro Santiago.

Nagawa niyang putulin ang maalab na paghihinang ng kanilang mga labi.

“Nagkakamali ka, Attorney. Napapagkamalan mo lang ako!” Halos hindi siya makapagsalita dahil sa paghahabol ng hininga.

“Drop it, Jesusa,” ang pa-bruskong utos nito. “I’ve no time to play games tonight, huh?”

Bago pa nahulaan ni Jesusa ang susunod na gagawin ng lalaki, pinangko na siya nito upang dalhin sa isang bahagi ng suite. Sinipa ng isang paa nito pabukas ang isang pintong bahagyang nakasara.

“A-attorney, napapagkamalan mo lang ako,” ulit niya.

Ngayon lang siya napadikit sa katawan ng isang lalaki. Ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa balat nito kahit na may mga damit pa sa pagitan nila.

Pakiramdam niya, unti-unti nang natutunaw ang mga saplot niya…

Hindi na siya tinugon ng lalaki. Inihiga siya nito sa malambot na kama at pabagsak na idinagan ang buong bigat ng katawan sa ibabaw niya.

Napaungol si Jesusa. Umiikot ang kanyang paningin. Wala siyang lakas na lumaban.

Nanghihina siya dahil sa gutom at pagod na idinulot ng matinding pag-aalala para sa kanyang ina.

Sinaklot pa ng desperasyon ang kanyang kalooban. Kaya humulas na ang natitirang puwersa sa kanyang mga kalamnan.

O nasa likod na ng isipan niya ang magpaubaya at magpatianod na lang — bilang sakripisyo para sa kapakanan ng kanyang ina…?

Si Leandro Santiago na lamang ang natitirang pag-asa ni Juana dela Cruz upang makaalis na madilim na impiyernong pinagsadlakan ng malupit na kapalaran.

A, walang halaga ang kanyang dangal kung ang kaligtasan ng mahal na magulang ang magiging kapalit…!

Nang muli siyang dumilat, natunaw na ngang lahat ang kanyang mga kasuotan.

Walang itinira ang lalaki kahit na isa.

Tanging ang mga halik na lang nito ang nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na balat.

“Tell me, woman,” anas ng lalaki habang pinagagapang ang bibig sa isang dibdib niya. “Is this your first time?”

Kusang tumango ang kanyang ulo. Gustuhin man niyang magsalita, hindi niya magawa. Parang napadikit na sa kisame ng kanyang bibig ang dila.

Natigilan ang lalaki.

“Nagsasabi ka ba ng tutoo?”

Tumango uli si Jesusa. Halos hindi siya humihinga habang hinihintay ang susunod na gagawin ni Leandro.

Nakahanda na siyang ilugso ang puri. Mayroon nang namumuong plano sa likod ng kanyang utak.

At halos tiyak na ang kaligtasan ng kanyang ina…

Kaya ayaw niyang huminto ang lalaki sa ginagawa nito.

Isiningkaw niya ang mga braso sa batok ng kaniig. Inialay niya ang mga labing bahagya nang namamaga habang hinihila pababa ang ulo nito.

“Am I your first customer?” tanong ng lalaki, pabulong. “Is that the reason why you’re so nervous?”

“Y-yes,” tugon niya, paanas.

Saka lang nawala ang tensiyon nito.

“Don’t be, sweet Jessie. I’ll try to be gentle,” pangako nito sa masuyong tono habang inililibing ang mukha sa pagitan ng malalambot na umbok ng kanyang dibdib.

Nanginig ang buong katawan ni Jesusa. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin ng isang babaeng makikipagtalik.

Tila nabasa naman ni Leandro ang nasa isipan niya.

“Don’t worry. I won’t expect anything from you tonight. I’ll be your teacher, darling.”

Pumikit nang mariin ang dalaga. Alam niyang masasaktan siya.

At alam niyang magagalit nang husto ang lalaki kapag natuklasan nito ang pagsisinungaling na ginawa niya.

Pinag-alab muna siya nito nang lubos.

Halos maglagablab siya habang hinahagod ng nakadadarang na halik at haplos ang kanyang buong katawan.

Pati ang kanyang katinuan ay tuluyan na rin yatang natupok.

Hindi na niya mapigil ang mahihinang ungol na humuhulagpos sa kanyang lalamunan.

“Yes, sweetheart. I’m ready, too,” bulong ni Leandro.

Marahang kinipit ng mga labi at ngipin nito ang isang korona upang dulutan ng libu-libong boltahe ng sarap ang kanyang kabuuan.

“Give me a moment. I’ll put on some protection,” anas nito, halos padaing.

Ibayong kontrol na ang ginagamit nito upang mapanatili ang mabagal na takbo ng maaalab na sandali.

Nagkaroon ng pagkakataong lumutang mula sa ilalim ng nakababaliw na dagat ng mga sensasyon ang kanyang kamalayan.

Kinuwestiyon ang katinuan ng kanyang ginagawang pagpapaubaya sa isang lalaking ngayon lang niya nakilala.

‘Paano ka nakakatiyak na tutulungan ka ng lalaking ito, Jesusa?’ pang-uusig ng kanyang konsensiya.

Pinilit niyang ibangon ang sarili.

Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Nagsatubig ang kanyang mga buto.

Nananalaytay sa bawa’t himaymay ng kanyang kabuuan ang matinding pagkasabik na pinukaw ng mga labi, at dila, at ngipin ni Leandro Santiago.

“Hey, do you need something before we go on?” tanong ng lalaki sa kanya nang malingunan siyang bumabangon.

Napatigagal ang dalaga.

Parang walang anuman sa lalaki ang gagawin nilang pagtatalik. Itinuturing talaga siya nitong isang babaeng bayaran lang.

Nagbigay ng hiram na lakas ang adrenalin na humahalo sa kanyang dugo.

Nagawa niyang tumindig kahit na nangangatog ang kanyang mga tuhod.

Ngunit agad rin naman siyang naibalik sa higaan ng matitigas na bisig na bumihag sa kanyang beywang.

SLEEP WITH THE BOSS-6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age