The Heart Thief-17

May hawak itong manipis at mala-usok na telang puti na iniladlad nang buong ingat para ipakita sa kanya.

“The bride’s veil!” ang pabulalas na pahayag.

At inilagay na sa ulo ni Oliva, kung saan itinitirintas na parang korona ang kanyang mahabang buhok at tinusukan ng maliliit na bulaklak.

Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin.

Ikaw ba talaga ‘yan, Oliva Gonzales? tanong niya sa sarili.

“Oo, ikaw nga ‘yan, Tita,” tugon ng bakla. Maliwanag na nababasa ang nasa isipan niya.

Luminga siya rito at napabuntonghininga na lang.

“H-hindi pa ba tayo pupunta sa simbahan? Baka naiinip na sila doon,” sambit niya sa nakikiming tono.

“Talagang naiinip na silang lahat,” salo ng kausap. Pumalakpak ito para makuha ang pansin ng lahat.

“O, girls, pila-pila na. Magsisimula na ang martsa ng entourage natin!”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

Everything went okay with the guidance of the designer. Alam nito ang lahat ng gagawin.

“O, ang mga ni-rehearse natin, ha? ‘Yung mga itinuro ko sa inyo,” paalala nito habang papalabas sila ng marangyang bahay. “Dito ako sa bridal car.”

“Hindi ka puwede diyan,” tutol ni Auntie Louella.

Nameywang ang bakla. “At bakit naman po, madame?”

Bumaba naman agad ang tono ng matanda nang marinig ang madame.

“Hindi ba’t parents ng bride ang nakasakay sa bride car? Nandito na ang mga magulang ni Oliva,” tugon nito.

“Nasaan po? Bakit hindi namin naayusan?”

“Nakapagpaayos na sila.”

Hinanap ng mga mata ni Oliva ang kanyang Tatay at Nanay. Walang nagsabi sa kanya na darating ngayon ang kanyang mga magulang.

“O, walang iiyak, ha?” paalala ng bakla. “Masisira ang mga make-up ninyo!”

Ngunit nahuli na ang paalala nito. Dumaloy ang masaganang luha sa mga pisngi ni Oliva habang tumatakbo siyang palapit sa kanyang Tatay.

Niyapos siya ng matitigas na bisig ng matandang lalaki.

“Itay! Patawarin n’yo po ako — binigo ko kayo!” bulalas niya.

“Ay, ang gown at ang veil! Nagusot mo na!” Sinundan siya ng bakla para-i-rescue ang kanyang kasuotan.

Hindi inintindi ng Tatay niya ang baklang tila alitaptap na umaaligid sa kanya.

“Natutuwa pa nga kami ng Inay mo, iha. Mas gusto naming mabigla sa isang masayang okasyon kaysa sa masamang balita na naaksidente ka o napalaban at nasaktan nang husto!”

Nabigla si Oliva sa kanyang naring. “N-ngunit — ”

Hinagkan siya ng kanyang Nanay sa pisngi at pinisil sa isang balikat. Nakangiti rin ito.

“Hindi ka lang niya mapigilan noon kapag sinasabi mong gusto mong magpulis — papaano’y siya rin ang may kasalanan. Kinunsinti ka nang kinunsinti simula pa nung bata ka!”

Hanggang sa simbahan, naiisip niya ang mga sinabi ng mga magulang habang nasa bridal car sila.

“Ngumiti ka naman, Oliva,” bulong ni Alejandro. “Parang sa isang bibitayin ang hitsura mo.”

Pinilit niyang ngumiti.

Ginagap ng lalaki ang isang kamay niya. Halos makuryente siya sa init ng mga palad nito.

Parang nanuot hanggang sa kaliit-liitang himaymay niya ang epekto ng isang simpleng hipo lang.

She looked at him heavy-lidded eyes. She had let him touch her — and be aroused unwittingly.

“Smile, my beautiful Oliva,” anas ng lalaki. Nakaka-engganyo ang medyo paos na boses.

He was seducing her with mere words and hot looks. Nakakatunaw ang mga titig nito magmula pa nang makita siya nitong naglalakad papalapit sa altar.

Kusang tumalima ang kanyang mga labi. Pinasilay ang isang matamis na ngiting nagmula pa sa kanyang puso.

Pinisil ni Alejandro ang kanyang kamay at ngumiti rin sa kanya nang buong pagsuyo.

“We’re getting married now, Oliva. You’ll be my wife,” pahayag nito.

Excitement rose inside her unrequitedly.

Dapat ba siyang magsaya sa araw na mawawala na ang kanyang kalayaan bilang isang dalagang indibidwal?

The ceremony unravelled into its glorious beauty. The clear blessings from the priest were very touching to everyone’s heart.

Lalo pa nang kantahin na ang awiting puno ng damdamin, ang ‘Now and Forever’ na inawit ng Air Supply.

Hindi niya napigil ang mapalinga sa gawi ng lalaking magiging asawa na. Nakatingin din ito sa kanya.

“I like that song, do you?” tanong nito sa kanya, paanas. “I believe in a now and forever affair.”

“P-paborito ko din ‘yun,” tugon niya, kahit na ayaw niyang aminin sa lalaki.

“I know. Palagi kong naririnig ‘yan sa apartment ninyo.”

Napamaang ang dalaga ngunit nagsimula na uli sa pagsasalita ang pari kaya hindi na sila nakapag-usap uli.

Lumipad na naman ang isipan niya habang nagsesermon ang pari. Hindi niya mapigil ang humanga at magtaka sa lahat ng mga efforts na ginawa ni Alejandro para sa kasal nila.

Their marriage was only a charade one. Nagkasundo silang hindi magkakaroon ng cumulation ang pag-iisang dibdib nila.

Nagtataka si Oliva kung bakit bumibigat ang kalooban niya kapag naiisip niya ang kundisyon na ipinilit niya.

“You may kiss the bride,” wika ng pari at nagpalakpakan ang mga tao sa likuran nila.

“T-tapos na agad?” tanong niya habang iniaangat ng lalaki ang belong nakatabing sa mukha niya.

Alejandro nodded solemnly.

“Wala pala talaga sa loob mo ang pagpapakasal natin, hmm?”

Aakalain ng mga nakatingin sa kanila na nag-uusap sila ng mga sweet nothings dahil masuyo ang ngiting nakasilay sa bibig ni Alejandro.

“H-hindi naman,” pagkakaila niya. “Er, tinanong ba ako ng pari kanina?” dagdag niya kaya napatunayan niyang wala nga siya sa sarili niya habang nagaganap ang seremonya.

Tumango ang lalaki. Nakangiti pa rin ang mga labi ngunit wala nang init ang mga mata nito.

“You said ‘I do’ nervously, Oliva,” pahayag nito. “You’re now officially mine, my dear bride.”

Huminga siya nang malalim.

God, I’m not going to faint! usal niya sa sarili.

“O, smile, everyone!” utos ng photographer habang hila-hila ang mga bridesmaid na ngayon lang nakita ni Oliva, pati ang mga escorts.

Ang tanging kilala niya sa sitwasyong ito ay sina Auntie Louella, Mang Pekto, Nilo, ang mga tanod, at ang mga magulang niya.

May mga pamilyar na mukha sa paligid — kaipala’y ang mga di nakikilalang mga naninirahan sa squatter’s area, kasama ang mga anak na palaging nakakalat sa lansangan.

THE HEART THIEF-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age