The Heart Thief-20

“Don’t worry, my dear ex-husband,” ang pahayag ni Tanni sa matigas na tono.

“I won’t make a scene. Hindi ko sinira ang katawan ko noon sa isang lalaking katulad mo at lalong hindi ko sisirain ang aking popularidad na katagal kong pinaghirapan.

“Ano’ng kailangan mo dito, Tanni? You’re not invited here!” Alejandro stated grittily.

“Oh my, oh my!” Pa-effect na nabibigla si Tanni habang nakangiti pa rin ang mapupulang mga labi.

“You don’t change, Alejandro. You’re still the some savage who selfishly impregnated me for the sole reason of producing the next bloodline for the damned Montero name!” Her upper lip curved distastefully.

Nang mga sandaling iyon, parang naglaho ang mga bisitang nakapalibot sa kanilang tatlo. Tanni dela Rima had that hypnotic effect because of her extraordinary looks.

“Ikaw pala si Oliva Gonzales, huh?” Siya naman ang binalingan ng babae.

“Iyung-iyo na si Alejandro, pero bibigyan mo siya ng maraming anak, ha? Believe me, iyon lang ang paraan para mahalin ka niya!” Matapos magsalita, tumawa ito nang tumawa.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“Get out of here, Tanni!” utos ni Alejandro, pigil ang galit sa tinig.

“Sorry, guys!” wika nito sa malakas na boses upang marinig din ng iba pang naroroon.

“Hindi ako puwedeng magtagal sa party n’yo. May location shooting pa ako. Bye!” Tumatawa pa rin ito hanggang sa paglabas ng restawran.

Saglit lang ang pagkabigla ng lahat sa pagsulpot at pag-alis ng isang sikat na artista. After all, isa rin namang celebrity si Alejandro Montero.

Naagapan nang paliwanagan ni Major Vicencio ang mga magulang ni Oliva, pati si Auntie Louella.

Kaya kalmado lang ang mga ito nang muli nilang makaharap para magpaalam naman bago tumungo sa honeymoon.

“Minsan, kailangan munang paghirapan ang isang lubos na kaligayahan, anak,” ang matalinhagang wika ni Danding kay Oliva.

“Nasa iyo ang mga panalangin namin ng Inay mo.”

“S-salamat po.” Hinagkan niya ang pisngi ng ina at pagkatapos ay yumakap nang mahigpit sa ama.

Niyakap siya ni Auntie Louella.

“Oliva, iha, tinatanggap ko na ang alok ng Kuya Danding. Uuuwi na ako sa probinsiya natin. Baka ang susunod na kapitbahay ko ay tutoong drakula na, e,” pagbibiro pa nito habang sumisinghot-singhot.

Isang masuyong ngiti ang itinugon ni Alejandro sa matandang dalaga.

“I was also guilty of making you think like that, Auntie Louella,” wika nito. “Naging pilyo din naman ako noon.”

“Hus, ikaw naman, iho. Masyado rin naman kasi akong usyusera at pakialamera noon, e.”

Lumapit si Phoebe nang makatiyempo. “Sir, ma’am, baka mahuli kayo sa flight,” anito.

“Salamat uli, Phoebe. Ikaw na ang bahala dito, ha?” paalam ni Alejandro.

“Of course, sir.”

There was a round of lots of goodbye kisses and hugs and handshakes before the newly-weds could finally get out of the reception area.

“Ihagis mo muna ang bouquet mo, Ma’am,” hiyaw ni Phoebe nang papalapit na sila sa bridal car.

Tumalima siya. Ibinato niya sa ere ang hawak na palumpon ng mga bulaklak.

Isang dalagang medyo may edad na ang nakasalo. Tuwang-tuwa ito at sumigaw ng pasasalamat kay Oliva.

“Thank you, Oliva! You’re my idol!” tili nito.

Oliva laughed aloud in merriment. Nakakasiya palang makapagbigay ng kaligayahan sa kapwa!

Nang luminga siya kay Alejandro, napahinto siya sa pagtawa.

“B-bakit–?” she whispered reluctantly.

Umiling ang tila napapatulalang lalaki.

“W-wala,” anito. Inalalayan siya nito sa pagsakay sa kotse.

“Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan kataginting na halakhak.”

Na-concious tuloy si Oliva.

“P-pasensiya ka na kung medyo wala akong finesse paminsan-minsan. Tuturuan mo na lang siguro ako palagi.”

She heard him sigh laughingly.

“Ah, Oliva,” bulong nito habang sinasapo ang mga daliri nito ang kanyang baba upang humarap siya rito.

“I’m not chiding you. In fact, natutuwa nga ako sa pagiging articulate mo. Wala kang kiyeme. I never saw you acting coy to get my attention.”

A bright pink color crept up her neck and cheeks as her lips trembled into a shy smile.

“I — I never wanted to get your attention, Alejandro,” pahayag niya.

“Bakit naman?” His thumb caressed her chin tenderly. Almost lovingly.

His eyes were warm as they looked at her lips.

“Was I so unattractive for you?”

Lalong namula ang mga pisngi ni Oliva.

“H-hindi naman.” She said in a breathless fashion.

“Tell me, attractive na ba ako ngayon sa ‘yo? I don’t smoke and drink anymore. I also shave twice a day now.”

Napakurap si Oliva.

“Y-you don’t have to take pains for me, Alejandro. It should be for your health. D-dahil hindi naman tayo magtatagal, hindi ba?”

His eyes narrowed for a moment before he continued talking.

“Tell me, Oliva, mukha pa ba akong matanda sa iyo?”

Hindi malaman ni Oliva kung ano ang itutugon. Napatitig na lang siya rito habang bahagyang nakaawang kanyang mga labi.

He dropped a small, warm kiss on her mouth before staring at her again.

“I look forty and yet I’m just thirty seven,” he murmured softly while grazing her earlobe with his hard mouth.

“I tried to control this — this driving passion of mine but… look at me now.”

“Sabi ng iba age doesn’t matter,’ Alejandro,” sambit niya. Ngunit hindi niya alam kung bakit iyon ang sinabi niya.

Tila ikinatuwa naman ni Alejandro iyon. Muli siyang hinagkan sa bibig at sa ilong at sa mga mata, bago bumulong sa kanyang teynga.

“Everytime I come near you, I shed years of bitterness. Tinutulungan mo akong makalimot. Inilabas mo ako mula sa kadiliman.”

Kinikilabutan si Oliva sa bawa’t katagang naririnig ngunit wala siyang maisip gawin para mapahinto ang lalaki sa panghihikayat sa kanya.

She was being enthanted by his words… and yet, nagkukuwento lang naman ito.

“M-may kasunduan tayo, hindi ba?” paalala niya, nanginginig ang tinig niya dahil nangangatal na rin ang buong katawan niya.

“Ssh,” anas ni Alejandro. “Kasal na tayo, Oliva. We could do anything we want. I am yours and you are mine, forever.”

THE HEART THIEF-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age