The Heart Thief-21

Ipinilig niya ang kanyang ulo upang mabawi ang usok ng pagnanasa na nililikha ng maiinit na halik at matatamis na salita ni Alejandro.

Iyung-iyo na si Alejandro, pero kailangang bigyan mo siya ng maraming anak…

Iyon lang ang paraan para mahalin ka niya! Ganito ang sinabi ni Tanni sa kanya — ang unang asawa ni Alejandro.

The first wife could have a point. Paano kung talagang ‘mga anak’ lang ang kailangan ng lalaking ito sa isang babae?

Shakily, she pushed him away.

“S-sandali lang, Alejandro. May kasunduan tayo. Honor it, please!”

Umiling-iling ang lalaki habang natatawa. It was a cold laugh, which sent shivers to her spine.

“Don’t be such a naive fool, Oliva,” he scolded her tauntingly.

Naglaho na ang lover-like attitude nito habang inaalog siya nang bahagya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“We could never be platonic to each other. We have a volatile chemistry.”

“Damn you, Alejandro! Ang ibig mong sabihin — totoo ang lahat ng mga sinabi ni Tanni kanina? Mga anak lang ang kailangan mo sa akin?” Biglang sumiklab ang apoy ni Oliva.

“Wala ka palang palabra de honor! Humingi ako ng kundisyon at ibinigay mo naman – mmph!”

He stopped her tirade by kissing her so hard and so rough, she could not breathe.

“Let’s not take Tanni into our relationship, Oliva,” he kissed angrily.

“Don’t pretend that you don’t want me, because I won’t believe you. Your body trembles everytime I touch you!”

Para patunayan ang sinabi nito, hinaplos nito ang kanyang beywang papataas hanggang sa umabot sa kanyang dibdib.

Her response was instant. She gasped uncontrollably.

Tinangka niyang itulak uli palayo ang lalaki ngunit nawalan ng lakas ang kanyang mga braso.

Dumagundong ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat dahilan upang mamigat ang kanyang mga kalamnan.

Upang huminto sa pag-andar ang kanyang kamalayan…

“See?” he sneered as he nipped the delicate curve of her ear, creating a thousand shivers within her being.

“It would be next to impossible to resist you, honey.”

Nararamdaman ni Oliva na galit na galit si Alejandro.

It was not an explosive sort of anger. It was an icy one.

Na mas mahirap mapalis dahil nakatago at hindi lumalantad sa katwiran.

Na mas matigas dahil matagal nang kinikimkim.

Ang poot ni Alejandro para kay Tanni ay lumulutang na — ngunit si Oliva ang mapapagbuntunan. Makayanan kaya niya?

“A-alejandro — ”

But Alejandro didn’t want to listen to reason anymore.

“I don’t want to talk, honey,” he growled huskily.

He pulled her more closely to his body to have her softness molded to his hard form.

“I want actions from now on.”

Kinuyumos ng maaapoy na halik ang kanyang mga labi bago pa siya nakapagsalita. Hinapit siya ng mga bisig nito hanggang sa halos hindi na siya makahinga nang maayos.

“Please!” she pleaded fainity.

“Alejandro, ito ba ang regalo mo sa akin sa araw ng kasal natin?” pang-uusig niya.

Hindi niya ugaling tumanggap ng parusa na hindi naman para sa kasalanang nagawa niya!

He sat straighter beside her after pushing her away. He looked at the upholstered ceiling before glancing at her.

“Should I apologize, Oliva?” sambit nito, seryoso ngunit blangko ang mga mata.

“But what’s the use? Mamaya — o bukas kaya, uulitin ko ang eksenang ito. Wala ring kuwentang humingi ako ng dispensa sa iyo, hindi ba?”

“Bakit ako ang ginaganito mo, Alejandro? Si Tanni ang may ginawang mali sa iyo — hindi ako,” diin niya. Nang-uusig ang kanyang mga matang nakatutok dito.

Pinipigil niya ang mapaiyak ngunit umaapaw na ang luha at namamasa na ang kanyang mga pisngi.

Naglaban ang kanilang mga paningin. Nagpakatatag si Oliva.

Lumaban siya ng titigan dito hanggang sa manlabo na sa sobrang emosyon ang kanyang balintataw.

Alejandro gave a heavy sigh. Tanda na ito ang unang bumigay.

“Okey. I’m sorry. Tama ka ngang ikaw ang pinagbubuntunan ko ng poot ko kay Tanni,” wika nito.

“The explanation I could give you is very lame. Nakita ko ngayon si Tanni — and all the bitter memories came back with a vengeance!” dutong pa nito, pabulong.

Hindi umimik si Oliva. Sumulyap siya rito, panakaw.

At nakita niyang nakapikit ang lalaki. Para bang nakikipaghamok sa sarili.

“N-naiintindihan kita, Alejandro,” sambit niya, hindi niya nagawang tikisin ang lalaki.

“Sana naman, maintindihan mo rin ako. We’ve just met. We didn’t know each other better — pero heto tayo ngayon, kasal na.”

He gave a wry smile. “Tapos, heto ako ngayon, gusto kang pagsamantalahan,” pagtatapos nito. Magaan na ang tono.

“I got your point, Oliva. Uulitin ko — I’m very, very sorry.”

Nilinga ni Oliva ang lalaki. Pinilit niyang ngumiti. Kailangang nakasalba ang unang araw ng pagsasama nilang dalawa.

Hindi pa naman huli.

“Peace na ba tayo?” she murmured softly.

“I’m beginning to like you more, Oliva Gonzales,” he whispered gently. “You have a forgiving nature.”

She felt warm with his tender flattery.

“There’s nothing to forgive, Alejandro Montero. Wala ka pa namang ginagawang kasalanan, e, hindi ba?”

They smiled at each other. The short distance between them remained unbridged until they reached the airport.

Magkatabi ang kanilang mga silya sa eroplano ngunit parang may pader na nakaharang sa kanila.

Oliva sat by the window while Alejandro opted to open his laptop computer and his fingers typed with furious energy.

Kahanga-hangang ang kanyang konsentrasyon, she sighed to herself, as she watched him secretly through her lashes.

He seemed oblivious to anything but his work.

“Am I distrubing you, Oliva?” Nagtanong ito sa kanya nang lumalalim na ang gabi ngunit hindi pa rin ito humihinto.

“Hindi naman. Don’t mind me, Alejandro. Magsusuot na lang ako ng ear muffs na ibinigay ng stewardess kanina. Or i’ll just use the music headphones.”

Ngumiti siya dito para ipakita ang sinseridad niya.

The truth is, she’s getting fascinated with this man.

Workaholic, coffee addict — at dating chain smoker and semi alcoholic, pero nandoon ang dedication na makalikha ng isang obra-maestra sa panulat.

Kaya siguro nagawa nitong ikubli ang mga sugat ng kahapon.

THE HEART THIEF-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age